Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Методи геоморфологічних досліджень. Передмова

Методи геоморфологічних досліджень – складові великої групи методів географічних наук. Вони становлять невід’ємну частину комплексу методів з вивчення об’єктів природного середовища, яким є рельєф земної поверхні, що поєднує такі компоненти довкілля: рослинність, ґрунти, літологія, поверхневі води, мікроклімат, формування і видозміни яких обумовлені рельєфом. Тому завдання кожного географа – знати його характеристики у будь-яких природничих дослідженнях. Фахова підготовка студента-географа передбачає деталізацію навчання з окремих спеціалізацій, зокрема “Геоморфологія”. Набір дисциплін цієї спеціалізації розпочинається з вивчення курсу “Методи геоморфологічних досліджень”. Мета курсу – дати студентам основи методики польових та окремих камеральних геоморфологічних досліджень. Завдання курсу полягає у формуванні знань про загальні методи геоморфологічних пошукувань, вмінь і навичок досліджень окремих генетичних категорій рельєфу, послідовності розкриття характеристик рельєфу.

Предмет “Методи геоморфологічних досліджень” почали викладати на кафедрі геоморфології і палеогеографії географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка з 1950 р. Його започаткував П.М. Цись, читаючи цей курс до 1970 р. У 1971-1974 рр. викладав проф. Я.С. Кравчук, далі – доц. Д.Г. Свидницький. Протягом 1980-1990 років читав проф. І.П. Ковальчук, у кінці 1990 – доц. Я.Б. Хомин, а з 2000 р. – доц. Г.Р. Байрак.

Навчальне видання складається з таких головних розділів: “Загальні засади геоморфологічних досліджень”, “Методика досліджень за загальними напрямами геоморфології”, “Методика вивчення окремих генетичних категорій рельєфу”, “Використання методів суміжних наук у геоморфологічних дослідженнях”. Посібник укладено так, щоб дати загальну методику досліджень за ключовими розділами науки, а пізніше розкрити окремі методики вивчення типів рельєфу. Детально опрацьовані типи рельєфу, які поширені в Україні. Завершальний розділ – використання у геоморфологічних дослідженнях методик таких наук: топографія, геодезія, картографія, літологія, геофізика, дистанційне зондування Землі тощо. Оскільки більшість розділів і підрозділів посібника відображають окремі галузі геоморфологічної науки, то список використаних джерел сформовано до кожного з них.

Матеріал посібника передбачає, що студенти вже отримали первинні знання про рельєф, різновиди його форм та особливості формування з курсів “Геоморфологія”, “Фізична географія материків та океанів”, “Геоморфологія України”. Викладення матеріалу побудовано так, що спочатку подано означення, далі класифікації, наприкінці – методи дослідження. Означення, які не мають посилань на літературні джерела, є авторськими. Рисунки ілюструють вигляд форм, їхнє розташування на певній місцевості, це фотографії, зрідка – графічні рисунки. Деякі авторські рисунки виконано у програмі CorelDraw та ArcGIS-10.3.

Передбачається, що навчальний посібник студенти використовуватимуть для опрацювання лекційного матеріалу, підготовки до іспиту, виконання самостійних завдань. Подано великий обсяг матеріалу з методики морфологічних, структурно-геоморфологічних, палеогеоморфологічних, морфодинамічних, прикладних (еколого-геоморфологічного) напрямів досліджень, а також флювіальних, ерозійних, гравітаційних карстових та інших типів процесів. Тому методику перелічених досліджень можна використовувати у змісті курсових і магістерських робіт зі спеціальності “Геоморфологія”. Загальні методи геоморфологічних досліджень можуть бути також застосовані для написання студентами звітів з геоморфологічного розділу навчальної фізико-географічної практики.

Посібник буде корисним для студентів географічного і геологічного факультетів, а також для аспірантів й інженерів, працівників геологічних експедицій, які виконують геоморфологічні дослідження.