Гілецький Й.P.
Географія України

Етнографічні групи українців

Поряд з єдиними загальнонаціональними ознаками серед певних груп українського населення зберігаються деякі особливості у побуті, мові, традиціях, матеріальній та духовній культурі. Формувалися вони в умовах певної територіальної відособленості, під впливом природного середовища, взаємозв'язків з іншими народами, специфіки історичного розвитку. Часто особливості побутуй культури успадковані від колишніх племен, що, злившись у давнину, сформували український народ. Такі складові частини народу називають етнографічними групами. Території, які заселені окремими етнографічними групами чи відрізняються певними культурно-побутовими ознаками населення, називаються етнографічними землями (районами).

Етнографічні групи українців, що найкраще зберегли свою самобутність, проживають у Карпатському районі. Це гуцули, бойки, лемки, які утворюють у гірській місцевості своєрідні етнографічні підрайони.

Гуцули у традиційному одязі
Гуцули у традиційному одязі

Гуцульщина  займає східну частину Карпат на південь від річки Лімниці у Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а також Рахівський район Закарпатської області. Бойки  проживають у гірських районах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей між річками Лімницею і Сяном. Землі Лемківщини  знаходяться в межах Словаччини і Польщі, а на Закарпатті — території між річкою Уж і державним кордоном. Лемки в результаті етноциду, який проводився у 40-х роках на теренах Польщі, змушені були залишити свої батьківські землі. Проживають вони зараз переважно на землях, які до Другої світової війни належали Німеччині. Переселені в Україну лемки живуть у західній та крайньо-східній її частинах. На рівнинних просторах Карпатського району проживають покутяни (в межиріччі Прута і Дністра в Івано-Франківській та Чернівецькій областях), а також українське населення, на традиційно-побутовій культурі яких позначився вплив інших народів (румунів і молдаван на Буковині; угорців, румунів, словаків, німців на Закарпатті) .

До другого етнографічного району — Поділля — входять Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, а також прилеглі частини сусідніх областей. Корінних жителів цього району називають подолянами.

У Поліському етнографічному районі (Волинська, Рівненська Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області) за деякими рисами культури і побуту виділяють дві етнографічні групи українців: литвини, що проживають у середньому Придесенні (північ Чернігівської та Сумської областей) та поліщуки (північні райони Волинської, Рівненської областей).

До Центрального або Середньонаддніпрянського району входять південні частини Київської та Чернігівської, а також більшість територій Полтавської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Це регіон, де проходив процес зародження і формування української нації. Мовний діалект його мешканців покладений в основу української літературної мови.

Слобожанщина охоплює східну частину території України: повністю Харківську й Луганську області, а також прилеглі райони Сумської, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей. У культурі й побуті населення тут поєднуються особливості українців з різних місць переселення, а також росіян.

Південний етнографічний район, який охоплює більшість території українського степу разом з Кримським півостровом, характеризується специфічними рисами культури, що сформувалися в останні століття, коли тривало заселення «Дикого поля». Вони зумовлені як взаємодією культур поселенців різних національностей (українців, росіян, білорусів, болгарів, сербів, греків), так і особливо жорстокою русифікаторською політикою у цьому регіоні.

Питання для закріплення знань

  1. Яку частку становлять українці в різних регіонах країни і чому?
  2. Що таке етноцид і які його наслідки в Україні?
  3. Кого відносять до національних меншин і яка їх географія на теренах України?
  4. Які етнографічні групи українців виражені в Україні?
  5. Які етнографічні особливості окремих районів нашої країни?

Практичні завдання

  1. Побудуйте секторну діаграму чотирьох найбільших національностей в Україні у 1959 та 1989 роках. Проаналізуйте зміни і вкажіть чинники, якими вони зумовлені.
  2. Покажіть на контурній карті райони проживання окремих етнографічних груп українців у межах етнографічних районів.