Світличний О.О., Плотницький С.В.
Основи геоінформатики

Сімейство програмних продуктів фірми Bentley Systems. Основні додатки на базі MicroStation

10.3.2. Основні додатки на базі MicroStation

Основними додатками, створеними на базі MicroStation, є пакети MicroStation GeoGraphics, MicroStation Descartes i MicroStation PowerDraft. Розглянемо їх основні особливості.
MicroStation GeoGraphics являє собою цілком інтегрований САПР/ГІС (CAD/GIS) пакет для багатофункціональної растрової і векторної обробки даних, спеціально розроблений для інженерів і розробників програмних додатків. MicroStation GeoGraphics розширює можливості MicroStation як універсального базового графічного середовища за рахунок зручного інтерфейсу до баз даних і додаткових можливостей топологічного аналізу просторової інформації. MicroStation GeoGraphics цілком інтегрований у MicroStation і забезпечує введення, керування, аналіз і візуалізацію географічної інформації. MicroStation GeoGraphics сконструйований як платформа для розробки додатків, але водночас є закінченою програмною системою для кінцевого користувача.Остання версія — 7.0.
В основу MicroStation GeoGraphics покладена технологія, що дозволяє користувачам взаємодіяти не з окремими графічними елементами, а з об'єктами. Об'єкт — це комбінація логічного імені, графічного символу, запису в базі даних і методів маніпулювання, визначених користувачем. Користувачі можуть визначати ієрархічну структуру об'єктів, що забезпечує легке керування картографічними даними. Система керування картографічними даними застерігає користувачів від необхідності знати фізичну організацію картографічних даних. Потрібна ділянка вибирається просто мишею. Для швидкого пошуку використовуються ключові карти, просторові покажчики і система поділу карт на аркуші.
MicroStation GeoGraphics має широкий набір засобів, що значно поліпшують роботу MicroStation із зовнішніми базами даних. SQL-Менеджер дозволяє користувачам знаходити, відображати і редагувати записи в базах даних, зв'язаних з об'єктами. MicroStation GeoGraphics працює безпосередньо із комерційними системами керування базами даних Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix.
Користувачі можуть створювати різні тематичні карти, використовуючи атрибутику бази даних для керування ресимволізацією елементів і заповненням площ, функції для автоматичної класифікації даних і генерації легенд. MicroStation GeoGraphics має багатий набір інструментів для створення написів. Для оформлення карт використовуються друкарські шрифти, обумовлені користувачем стилі ліній і користувальницькі бібліотеки умовних позначок і символів.
Оверлейні операції, як, наприклад, перетинання або об'єднання багатокутників, дозволяють користувачам виявляти просторовий зв'язок між шарами даних. MicroStation GeoGraphics надає користувачам можливість створювати віртуальні шари топології. Ці топологічні шари використовуються для виконання різних просторових операцій.

Основні функціональні можливості GeoGraphics (додатково до можливостей MicroStation):
- підтримка мови Java, включаючи нове середовище розробки додатків;
- у комплекті з Geographies поставляється низка Java-додатків для ГІС: Line Length Loading into Database, Insert Text Node into Database, Link Images to Graphics та ін.;
- лінійна топологія — включені функції trace-forward, trace-back, shortest-path для роботи зі зваженими і планарними графами;
- автоматичне підключення нових об'єктів, що відповідають картам різного масштабу, при операціях zoom/view;
- нові можливості контролю графічних даних: функції Find Gaps and Dangles, Polygon Silver та ін.;
- розширені можливості просторового аналізу;
- автоматично встановлюється зв'язок з атрибутивною інформацією при визначенні властивостей об'єктів;
- створення різних видів тематичних карт;
- створення легенд карт і анотацій;
- побудова гібридних карт і картографічних звітів;
- конвертація даних;
- стиснення даних.

MicroStation Descartes є інтегрованою платформою для створення картографічних проектів з використанням великих масивів растрових даних. MicroStation Descartes не має потреби в додатковій оперативній пам'яті, крім необхідної для MicroStation, працює з будь-якою 256-колірною графікою і підтримує операційні системи, на яких працює MicroStation. MicroStation Descartes підтримує інженерні і картографічні проекти, що вимагають використання великих ілюстрованих файлів і застосування інших MDL-додатків для того, щоб робити комбіновані растр-векторні карти, плани та інші документи. У зростаючій масі даних космічного й аерофотознімання географічні растрові дані в наш час більш актуальні, ніж векторні.

Цей програмний продукт дає користувачу такі функціональні можливості:
- підтримку практично всіх графічних растрових форматів;
- високошвидкісний аналіз растрових даних;
- підтримку окремих і композитних растрових зображень;
- підтримку прозорості растра;
- трансформації растра;
- регулювання контрастності растра;
- контроль яскравості растра;
- стиснення даних;
- проекції для прив'язування растра до різних систем координат.

MicroStation PowerDraft розроблений для професіоналів-креслярів. У системі є великий набір інструментів для плоского і просторового креслення. Продукт містить також широку гаму засобів-технологій, у яку входять: AccuDraw, SmartLine, користувальницький інтерфейс у стандарті Microsoft Office і нова BASIC-подібна мова програмування для створення макросів. Пакет фактично є полегшеною за рахунок сплайнових функцій і функцій рендерингу версією MicroStation.