Світличний О.О., Плотницький С.В.
Основи геоінформатики

Пакет GeoDraw/GeoGraph

10.9. Пакет GeoDraw GeoGraph

GeoDraw GeoGraph, або GeoDraw/ГеоГраф для Windows — сімейство програмних засобів геоінформаційних систем, розроблюваних Центром геоінформаційних досліджень Інституту географії Російської академії наук (Москва) з 1992 р.

У набір програмного комплексу GeoDraw/GeoGraph для Windows входять:
- пакет GeoDraw (для DOS і Windows, остання версія 1.14) — векторний топологічний редактор, що дозволяє створювати бази цифрових карт, виконувати їхнє редагування, перетворення, ідентифікацію, зв'язок з базами атрибутивних даних та їх експорт/ імпорт;
- пакет GeoGraph (ГеоГраф, Географ) для Windows (остання версія 2.0) — ГІС-пакет кінцевого користувача, що дозволяє здійснювати деякий універсальний набір функцій ГІС - створення композицій шарів цифрових карт, пов'язаних з базами даних; тематичне картографування; запити від карти до таблиці і від таблиці до карти; оформлення карти, виведення карт і твердих копій на різні пристрої та ін.;
- пакет GeoConstructor (ГеоКонструктор, Геоконструктор) — інструментальний засіб для створення ГІС-додатків, виконаний у стандарті VBX, що дозволяє створювати ГІС-додатки в різних середовищах візуального програмування (Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Borland Delphi, Borland C++, dBase for Windows);
- спеціальні додатки (GeoFit — для побудови карт ізоліній та ін.).

Програмна платформа, на якій функціонують останні версії, – Windows 95, 98, NT, 2000. Апаратна платформа — персональний комп'ютер з оперативною пам'яттю 32 Мб і вище; потрібна дискова пам'ять — 60 Мб.
Внутрішній формат графічних даних — топологічний векторний формат GeoDraw/ГеоГраф, межі просторових об'єктів типу лінія і полігон описані дугами і вузлами. Для оформлення карту косметичному шарі можуть створюватися і відображатися не-топологічні точки, лінії і полігони. Основні файли векторних даних мають такі розширення:
.seg — службова інформація (тип шару, тип формату);
.SHD — координати об'єктів;
.SHH — заголовки з інформації про об'єкти.

Для роботи з даними інших форматів застосований підхід незалежності від формату джерела даних — для кожного джерела даних повинен бути драйвер доступу. У цілому система здатна працювати практично з будь-яким форматом, для якого розроблений драйвер доступу. Драйвери форматів, що входять у стандартне постачання: GeoDraw, GeoGraph cosmetic layer, SXF, DX90, F1M. Растрові дані: JPEG, PCX, TIFF, BMP та ін. (усього більше 30 форматів).
Внутрішні формати баз даних — dBase, Paradox. Застосовано підхід незалежності від формату джерела даних, заснований на використанні ШАРІ (Borland Database Engine) — для кожного джерела даних повинен бути драйвер доступу (ODBC або IDAPI). У цілому система здатна працювати практично з будь-яким форматом, для якого розроблений драйвер доступу. Відповідні драйвери доступу входять у стандартне постачання всіх поширених СКБД, у тому числі і для роботи в середовищі «клієнт-сервер» (Oracle, Informix, MSK SQL Server і т.і.)
Обмін даними з іншими програмними продуктами в процесі роботи здійснюється за допомогою інтерфейсу DDE.

Пакет GeoDraw для Windows має функціональні можливості, що дозволяють:
- здійснювати переведення карт і планів у цифрову форму за допомогою екранного дигітизування за растровою підкладкою, введення значень координат об'єктів за наявними даними або за результатами вимірювань на місцевості;
- вводити і редагувати просторові об'єкти типу точка, дуга, полігон за допомогою дигітайзера, миші, клавіатури, шляхом введення координат або імпорту з відкритих текстових форматів;
- використовувати широкий спектр функцій відображення просторових об'єктів на екрані: зміну масштабу відображення, зрушення зображення в процесі цифрування поточної дуги, відображення тільки визначених типів вузлів і шарів та ін;
- довантажувати стільки шарів, скільки дозволить конфігурація комп'ютера; оперативно змінювати їх статус і атрибути відображення;
- здійснювати топологічне узгодження об'єктів і створювати коректну багатошарову структуру за допомогою широкого наборуоперацій над топологічною структурою - створення лінійної або вузлової структури, цифрування спільних границь полігонів за один раз і складання полігонів з дуг, захоплення довільних частин об'єктів з одного шару в інший та ін.;
- виділяти групи об'єктів на карті або пов'язаній з нею таблиці, видаляти, копіювати, генералізувати, ідентифікувати тільки виділені групи;
- здійснювати перетворення цифрових карт із різних картографічних проекцій у географічні координати й навпаки;
- здійснювати афінні, локально-афінні, проективні, квадратичні і поліноміальні (до 5-го ступеня) перетворення, виконувати поворот осі;
- використовувати набір функцій з ідентифікації просторових об'єктів цифрових карт для зв'язку з базами атрибутивних даних, включаючи присвоєння об'єктам користувальницьких ідентифікаторів, перебування об'єктів, що не мають таких ідентифікаторів, або об'єктів з визначеними ідентифікаторами, генерування звіту про наявні призначені для користувача ідентифікатори та ін.;
- довантажувати в середовище редактора таблиці атрибутивних даних, здійснювати перевірку ідентифікації об'єктів за табличними даними, за необхідності вводити і редагувати записи таблиці для конкретних об'єктів карти, показувати поточний об'єкт таблиці на карті або об'єкт, виділений на карті — у таблиці, здійснювати перевірку відповідності карти з таблицею;
- експортувати й імпортувати дані в широко використовувані формати (GEN PC ARC/INFO, MID/MIF Mapinfo, VECIDRISI, DXF AutoCAD).

Пакет GeoGraph для Windows має функціональні можливості, що дозволяють:
- створювати електронні карти або атласи як композиції картографічних шарів, обраних користувачем (включаючи векторні і растрові), і пов'язаних з ними таблиць атрибутивних (тематичних) даних;
- завантажувати в карту одночасно велику кількість шарів різних форматів (GeoDraw для DOS, GeoDraw для Windows), у якому кількість об'єктів і значення ідентифікаторів потенційно можуть досягати 2 млрд, розширений спектр форматів растрових зображень — більше 30, шари в міжнародному форматі для навігаційних цифрових карт DX-90, у якому подана велика кількість цифрових топографічних карт, у форматах SXF, F23, Arcview Shapefile, у форматах косметичного шару і багатолис-тової структури; .
- здійснювати пряму роботу з таблицями форматів Paradox, .DB і dBase .DBF усіх версій, а також (через драйвери ODBC або ШАРІ) з таблицями СКБД Oracle, Microsoft Access, Interbase у клієнт-серверному режимі;
- керувати таблицями атрибутивних даних (створювати таблиці, пов'язувати їх з цифровими картами, редагувати, змінювати структуру таблиць та ін.);
- створювати запити мовою SQL;
- здійснювати зв'язування з об'єктами шарів цифрової відео- і аудіо-інформації та її виклику при одержанні довідок про об'єкти;
- обчислювати в таблицях значення полів за простими формулами;
- розбивати об'єкти в шарі на багато сотень і, якщо це необхідно, тисячі класів (кількість класів об'єктів при тематичному картографуванні обмежена тільки ресурсами Windows);
- керувати масштабуванням зображення;
- здійснювати пошук або вибір об'єктів на карті з відображенням результатів у таблиці атрибутивних даних;
- вибирати об'єкти вручну або на основі задания «запитів за зразком» до атрибутивних таблиць з відображенням результатів на карті;
- проводити електронне тематичне картографування;
- здійснювати вимірювання по карті;
- знаходити області, що задовольняють задані умови, для довільного набору цифрових карт електронного атласу (динамічний оверлей шарів);
- здійснювати багатосторінкове виведення твердих копій карт великого розміру на пристрої меншого розміру (з автоматичним поділом на аркуші);
- виводити тверді копії карт на будь-які друкувальні пристрої, доступні для Windows.

Пакет ГеоКонструктор — це динамічно підключена бібліотека (DLL) Windows, створена за протоколом розширень Visual Basic (VBX). ГеоКонструктор надає класи об'єктів для створення і редагування картографічних композицій, які розробник може багаторазово використовувати у своїх додатках. ГеоКонструктор можна розглядати як програмувальний функціональний аналог картографічної частини ГеоГрафа.

Для побудови різних додатків з функціями ГІС доступні такі бібліотеки функцій:
- створення картографічних композицій;
- керування набором шарів;
- керування зображенням карти;
- навігація і пошук об'єктів у шарі;
- вибірка і фільтрація об'єктів у шарі;
- прив'язування зовнішніх баз даних;
- тематичне картографування;
- растровий оверлей площ;
- редагування шарів;
- обробка помилок.

Основними сферами застосування GeoDraw/GeoGraph для Windows є геологія і надрокористування, органи федерального і регіонального державного управління, міське господарство, екологія і природокористування, земле- і лісовпорядкування, транспорт і зв'язок, комерція і реклама, геодезія і картографія, освіта. Кількість інсталяцій з початку поставки — більше 3000.