Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Гідросфера. Вода — особлива речовина

ГІДРОСФЕРА

Гідросфера
Гідросфера

За час вивчення теми ти

 • ознайомишся:
  • з поняттям «гідросфера»; 
  • зі складовими частинами гідросфери; 
  • з кругообігом води в природі; з основними частинами Світового океану, суходолом в Океані;
  • з головними властивостями океанічних вод: солоністю і температурою;
  • з видами рухів води в океанах і причинами, що їх викликають;
  • з живими організмами морів і океанів; 
  • з основними видами вод суходолу, їх утворенням та роботою в природі;
 • навчишся:
  • визначати за картою глибини морів і океанів, правильно показувати і визначати географічне положення океанів та їх частин, суходолу в Океані, річок і озер;
  • знаходити і підписувати на контурній карті моря, океани, острови, півострови, затоки, протоки, річки, озера, канали, течії.

Ти вже знаєш, що найпоширеніший мінерал на Землі — вода. Мінерал, без якого неможливе життя. В складі всіх живих організмів переважає вода. Вона повсюди. Утворившись у глибинах Землі, вода вкрила три чверті земної поверхні. Солона й прісна, прозора й каламутна, рідка, тверда та у вигляді пари, вона в нас і навколо нас. Річки й озера, джерела й криниці, болота й льодовики, хмари й водяна пара, моря й океани — все це складові частини водної оболонки Землі, або гідросфери (мал. 48).

Складові частини гідросфери
Мал. 48. Складові частини гідросфери

З-поміж усіх планет Сонячної системи лише Земля має такі запаси води. Людство використовує її з часів свого зародження і донині. Давай розглянемо, що ж являє собою гідросфера, з яких частин складається, як впливає на природу нашої планети, як змінює її, як ми, люди, користуємося величезним багатством Землі. Чи розумно? Чи бережемо його?

Подивись уважно на глобус чи карту півкуль і ти переконаєшся в тому, що більша частина Землі вкрита водою. Блакитні кольори морів і океанів становлять Світовий океан — основну частину гідросфери, в якій зосереджено 96,5% всієї води планети. Материки — лише величезні острови, що з усіх боків омиваються океанами. 3,5% води планети припадає на води суходолу: річки, озера, болота, підземні води, льодовики, багаторічну мерзлоту. Порівняно небагато води постійно міститься в атмосфері — водяна пара, хмари, опади.

§16. Вода — особлива речовина

Вода — особлива речовина, що має певні властивості.

Вона може перебувати в трьох станах і переходити з одного стану в інший:

 • у твердому (при температурі нижче від 0°С),
 • у рідкому (при температурі від 0° до 100 °С),
 • газоподібному (при температурі вище від 0°С — у вигляді водяної пари).

Завдяки цій властивості в природі відбувається світовий кругообіг води — безперервний процес переміщення води з Світового океану на суходіл через атмосферу і з суходолу — знову в Світовий океан. Розрізняють малий (океан-повітря-океан) і великий (океан-повітря-суходіл-океан) кругообіг (мал. 49). Основною причиною утворення кругообігу води в природі є різниця температури повітря та сила тяжіння. Внаслідок цього вода змінює свій стан: нагріваючись, випаровується з поверхні Землі, охолоджуючись в атмосфері, конденсується, а далі утворюються хмари і випадають опади, які потім знову випаровуються. Так відбувається кругообіг води.

Вода, як і решта речовин Землі, при нагріванні розширюється, а при охолодженні стискається, але лише до температури +4°С, при дальшому охолодженні вона починає розширюватися. Тому, перетворюючись у лід, вода збільшується в об'ємі більш як на одну третину. Ця властивість води має велике значення при вивітрюванні. Замерзаючи в тріщинах гірських порід та розширюючись, вона руйнує їх. Отже, ця властивість води призводить до руйнування гірських порід та зміни рельєфу земної поверхні.

Схема кругообігу води в природі
Мал. 49. Схема кругообігу води в природі

Вода — розчинник. Та не всі речовини вона розчинює. Пісок і глину, наприклад, вона тільки розмиває. Повністю розчиняються у воді різні солі, вапняки, гіпс. Завдяки цій властивості води в розчинних породах утворюються пустоти, з'являються лійки й провали на поверхні земної кори, ідуть під землю річки й озера. Більша частина солей, розчинених у річках, озерах, підземних водах, стікає разом з водою в Світовий океан. Отже, вода Світового океану містить у собі набагато більше розчинених солей, ніж води суходолу. Води, яка не містить у собі солей, у природі не буває. її можна одержати лише в лабораторних умовах.

Вода має здатність нагріватися і охолоджуватись. Температура — одна з найважливіших характеристик води. Вона змінюється залежно від географічної широти місцевості, пори року, глибини.

Крім того, вода має щільність, прозорість та інші властивості.

Висновки

 1. Гідросфера — водна оболонка Землі, що включає Світовий океан, води суходолу, воду атмосфери.
 2. Вода — найважливіший мінерал Землі. В природних умовах може знаходитись у трьох станах (рідкому, твердому та газоподібному), внаслідок чого відбувається кругообіг води в природі.
 3. Вода при нагріванні розширюється, при охолодженні стискається. Ця властивість води призводить до руйнування гірських порід.
 4. Вода — розчинник. Повністю розчиняються у воді солі, вапняки, гіпс. Завдяки цій властивості води в гірських породах утворюються пустоти, з'являються провали на поверхні Землі.
 5. Вода має щільність, прозорість, солоність та інші властивості.