Виробництво основних видів продукції у Львівській області за галузями господарства

Розподіл виробництва основних видів продукції підприємствами на території Львівської області за галузями господарства
Галузі 1990 р. 1995 р. 1996 р.
Відсотків
Всього по промисловості 100,0 100,0 100,0
Електроенергетика 1,1 7,9 14,2
Паливна промисловість 4,7 19,2 15,6
Хімічна і нафтохімічна промисловість 6,5 5,8 5,6
Машинобудування і металообробка 41,5 19,9 16,4
Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 4,6 6,6 6,5
Промисловість будівельних матеріалів 3,2 6,2 5,1
Скляна та фарфоро-фаянсова промисловість 0,7 1,0 0,9
Легка промисловість 12,5 4,1 3,1
Харчова промисловість 17,7 24,0 26,5
Борошномельно-круп’яна і комбікормова промисловість 3,3 3,2 4,0

Рекомендуємо також ознайомитися з характеристикою галузей промисловості Львівської області.