Шаблій О.І., Муха Б.П., Гурин А.В., Зінкевич М.В.
Географія: Львівська область

Господарство Львівської області. Машинобудування Львівщини

Сучасний господарський комплекс Львівської області є складною соціально-економічною системою, де органічно пов'язані галузі виробничої сфери і сфери послуг.

Загальна характеристика господарства

Зараз при 3,6% території і 5,4% населення місце області у національному комплексі України характеризується такими показниками: 100% виробництва автонавантажувачів, мопедів, шарошкових доліт, підвісних вантажних конвеєрів, 97,9% автобусів, 61,7% кранів на автомобільному ходу, 86,9% сірки, 20,6% панчішно-шкарпеткових виробів, 27,0% паперу, 23,5% картону, 15,6% ковальсько-пресових машин, 11,4% цементу, 12% кондитерських виробів, 8,2% меблів, 2,6% трикотажних виробів, 4,9% кам'яного вугілля, 3,4% взуття та ін. Як бачимо, роль області в Україні за багатьма виробництвами є монопольною. Тут знаходяться такі великі виробничі об'єднання і підприємства як «Електрон», «Кінескоп», «Полярон», «Автобусний завод», «Автонавантажувач», ЛОРТА («Львівське об'єднання радіоелектронної апаратури») та ін. Радіоелектронна, приладобудівна галузі, виробництво автобусів, автонавантажувачів, підйомно-транспортного устаткування, меблів, паперу, трикотажних виробів та інші характеризують область у загальноукраїнському і міжнародному поділі та інтеграції праці.

Господарство Львівської області
Господарство Львівської області

У дев'яностих роках обсяги виробництва промисловості і сільськогосподарської продукції характеризувались такими показниками (табл. 2 в додатку). Компонентна структура господарства області являє собою взаємопов'язану єдність виробничої сфери і сфери послуг, їх галузевих і міжгалузевих утворень (табл. 11).

Таблиця 11. Структура валового суспільного продукту і національного прибутку Львівської області в процентному підсумку

Домінуючим в області є промислове виробництво. Його перевага за валовим суспільним продуктом очевидна. Воно переважає сільське господарство у чотири рази, а за вагою у створенні національного доходу — майже в два рази. У зв'язку з цим область можна віднести до індустріально-аграрного типу регіонів України з рівнем економічого розвитку дещо вищим середньоукраїнського. Вона стала інтеграційним ядром усього Західноукраїнського соціально-економічного району. Важливим чинником соціально-економічної інтеграції регіону стала Львівська залізниця і Західний науковий центр НАН України, саме місто Львів.

Запитання і завдання:

 1. Назвіть види промислової продукції, за виготовленням яких Львівщина дає більше половини загальноукраїнського виробництва? Більше четвертої частини? Більше 10%?
 2. Користуючись таблицею в додатку охарактеризуйте виробництво основних видів продукції на Львівщині.
 3. Побудуйте кругову діаграму структури суспільного продукту і національного прибутку Львівської області. Які зміни відбулися в ній протягом 1990-95 років?

Машинобудівний комплекс

Машинобудівний комплекс Львівської області є головним у компонентній структурі господарства території. Він включає в себе різні галузі машинобудування і металообробки, сферу їх виробничого і невиробничого обслуговування. В ньому виділяють виробництво транспортних (автобуси, мопеди) і транспортно-підйомних (автонавантажувачі, вантажонесучі конвеєри, крани на автомобільному ходу) засобів, приладобудування, електролампове, поліграфічне, сільськогосподарське машинобудування, виробництво світильників, радіоелектронної, медичної апаратури та ін. До складу комплексу входять великі в країні підприємства і об'єднання: «Електрон», «Кінескоп», «Львівприлад», ЛОРТА, ВО «Автонавантажувач» і «Автобусний завод», ВО «Іскра» і «Львівхімсільмаш». Комплекс пов'язаний з іншими галузями території: сільським господарством, виробництвом предметів народного споживання, нафтогазовою промисловістю та ін. У нерозривному зв'язку з машинобудівним комплексом функціонують підприємства з ремонту сільгосптехніки.

Найбільші машинобудівні підприємства зосереджені у Львові. В останні три десятиліття з'явилися філіали Львівських підприємств у невеликих поселеннях Львівщини (Мостиська, Городок, Самбір, Турка) і Закарпаття (Воловець, Свалява, Виноградів і ін.). Крім того, машинобудування розміщується у Дрогобичі (виробництво долот, автокранів), Стрию (верстатоі автобусобудування, вагоноремонт), Ходорові (виробництво поліграфічних машин), Червонограді (ремонт шахтного обладнання, гірничовидобувного обладнання).

До складу комплексу входить також сфера невиробничого обслуговування, зокрема наукового, а також підготовка кадрів (Університет «Львівська політехніка» з Дрогобицьким філіалом-інститутом), проектно-конструкторська діяльність і т.п.

Важливими проблемами подальшого розвитку машинобудування області є:

 1. більш повне та інтенсивне використання існуючих потужностей;
 2. вихід на західні рівні;
 3. створення спільних підприємств;
 4. реконструкції і переобладнання підприємств на базі найновішої техніки і досягнень НТР (гнучкі виробничі сфери, обробні центри і ін.);
 5. подальший розвиток спеціалізації і кооперування підприємств, особливо в системі Західного соціально-економічного району;
 6. розвиток міжгалузевих виробництв, особливо у Львові (по виготовленню штамповок, гальванізації і т.п.);
 7. збільшення виробництва предметів народного споживання і засобів для аграрного комплексу;
 8. розширення і зміцнення зв'язків з наукою і формування науково-машинобудівних комплексів, які розвиваються за єдиною цільовою програмою;
 9. проведення економічних реформ у комплексі.

Запитання і завдання:

 1. Охарактеризуйте «вузькі місця» Львівської області у машинобудівному комплексі.
 2. Назвіть головні машинобудівні центри області та галузі, які в них розвинені.
 3. Які існують проблеми у подальшому розвитку машинобудівного комплексу області?