Структура виробництва і прибутку Львівської області

Структура валового суспільного продукту і національного прибутку Львівської області в процентному підсумку
Сектори Валовий суспільний продукт Національний прибуток
1990 р. 1994 р. 1990 р. 1994 р.
Всього у господарстві Львівської області (в тому числі): 100,0 100,0 100,0 100,0
Промисловість 65,7 57,8 52,8 37,1
Будівництво 7,0 8,1 8,1 11,6
Сільське господарство 18,2 16,4 23,5 21,7
Транспорт і зв'язок 3,4 8,6 4,6 13,2
Торгівля і громадське харчування 2,9 5,0 5,3 10,1
Матеріально-технічне забезпечення 0,1 1,7 0,2 2,8
Заготівля 0,2 0,5 0,4 0,8
Лісове господарство 0,1 0,2 0,1 0,4
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 0,1 0,1 0,1 0,2
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва (частина, що обчислюється централізовано) 2,3 1,5 4,9 2,0
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.