Структура виробництва і прибутку Львівської області

Структура валового суспільного продукту і національного прибутку Львівської області в процентному підсумку
Сектори Валовий суспільний продукт Національний прибуток
1990 р. 1994 р. 1990 р. 1994 р.
Всього у господарстві Львівської області (в тому числі): 100,0 100,0 100,0 100,0
Промисловість 65,7 57,8 52,8 37,1
Будівництво 7,0 8,1 8,1 11,6
Сільське господарство 18,2 16,4 23,5 21,7
Транспорт і зв'язок 3,4 8,6 4,6 13,2
Торгівля і громадське харчування 2,9 5,0 5,3 10,1
Матеріально-технічне забезпечення 0,1 1,7 0,2 2,8
Заготівля 0,2 0,5 0,4 0,8
Лісове господарство 0,1 0,2 0,1 0,4
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 0,1 0,1 0,1 0,2
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва (частина, що обчислюється централізовано) 2,3 1,5 4,9 2,0