Шаблій О.І., Муха Б.П., Гурин А.В., Зінкевич М.В.
Географія: Львівська область

Агропромисловий комплекс Львівської області

Агропромисловий комплекс (АПК) є багатогалузевим утворенням, в структурі якого сформувалися спеціалізовані комплекси рослинницького (зернопродуктовий, бурякоцукровий, плодоовочепереробний та ін.) і тваринницького (м'ясо-, молоко-, птахопромисловий) напрямки. Комплекс має розвинуті сфери виробничого і невиробничого обслуговування. До складу входять різні за соціальним статусом виробники продовольства і сировини для харчової і легкої промисловості.

Сільське господарство Львівської області Сільське господарство Львівської області

У наш час відбуваються корінні соціально-економічні зміни у структурі і в управлінні АПК. Зокрема на 1 січня 1996 р. в його складі було 348 селянських спілок (в основному колишні колгоспи), 72 радгоспи і держгоспи, 29 агрофірми і агроторги, 18 міжгосподарських сільськогосподарських підприємств, 59 кооперативів, спілки та асоціації кооперативів, 53 колективних сільськогосподарських підприємств, 41 акціонерне підприємство, 9 колгоспів, 18 інших формувань. В цьому ж році було 1189 фермерських господарств, які володіли 13,0 тис. га землі і виробляли лише 0,7% валової продукції сільського господарства області (1995 р.).

У функціонально-галузевій структурі АПК виділяють чотири сфери (блоки):

 1. аграрний;
 2. промисловий з переробки сільськогосподарської сировини;
 3. виробничого обслуговування;
 4. невиробничого обслуговування.

Аграрна сфера

Функціональним ядром є аграрна сфера. Сільське господарство спеціалізується на виробництві м'яса, молока, зерна, цукрових буряків, льону-довгунця. За різними поєднаннями товарних галузей сільського господарства в області виділяють наступні напрямки його розвитку:

 • м'ясо-молочне тваринництво із буряково-цукровим виробництвом і льонарством (Сокальський, Бродівський, Кам'янко-Бузький, Золочівський, Перемишлянський, Жидачівський, Миколаївський, Дрогобицький у рівнинній частині, Городоцький райони);
 • м'ясо-молочне тваринництво з льонарством і буряково-цукровим виробництвом (Жовківський, Буський, Самбірський райони);
 • м'ясо-молочне тваринництво з льонарством (Яворівський, Стрийський, рівнинна частинна Самбірського району);
 • м'ясо-молочне тваринництво з буряко-цукровим виробництвом (Радехівський, Мостиський райони);
 • м'ясо-молочне тваринництво (Сколівський, Турківський, гірські частини Старосамбірського і Дрогобицького району);
 • молоко-м'ясне тваринництво і овочівництво приміського типу (Пустомитівський район).

Таким чином, прослідковується виразна зональність у спеціалізації сільського господарства: гірська частина області має м'ясо-молочну спеціалізацію, а рівнина — м'ясо-молочну з різними поєднаннями бурякового виробництва і льонарства. У передгір'ї і Малому Поліссі велику роль відіграє льонарство, а в іншій рівнинній частині — буряківництво. У Бродівському районі до них додається хмелярство, а в приміських зонах Львова, Дрогобича і Червонограда формується молочно-м'ясне тваринництво і овочівництво.

Тваринництво

В структурі аграрної сфери АПК провідне місце займає тваринництво. Воно спеціалізується на виробництві м'яса (яловичини, свинини) і молока. В останні десятиріччя у зв'язку з концентрацією птахівництва на птахофабриках і спеціалізованих держгоспах великий розвиток отримало товарне виробництво яєць і м'яса птиці.

Рослинництво

Другою галуззю сільського господарства є рослинництво. Інтенсифікація сільського господарства і культури землеробства, меліорація земель і збільшення їх продуктивності, зміни структури посівних площ сприяли тому, що, незважаючи на значне скорочення посівної площі (з 905,7 тис. га у 1940 р. до 802,5 тис. га у 1995 р.), обсяги виробництва як рослинницької, так і тваринницької продукції значно виросли. В 1970-1985 рр. валова продукція сільського господарства по всіх категоріях виробників збільшилась на 32,3%, у 1990-1995 рр. зменшилася на 30%.

В останні роки, по-перше, збільшилась площа і питома вага кормових культур (на кожні десять гектарів посівів чотири з лишнім га припадає на одно- і багаторічні трави, кукурудзу на силос і зелений корм, кормові корнеплоди, що становить основу кормової бази тваринництва; по-друге, зменшилися площі і питома вага посівів зернових культур з одночасним підвищенням ролі найбільш цінної і урожайної озимої пшениці; по-третє, в декілька разів збільшилися площі основних технічних культур — цукрового буряку і льону-довгунця. Ці культури стали визначати товарну структуру і спеціалізацію області. В результаті інтенсивного ровитку сільського господарства і посилення його зв'язків з переробною промисловістю сформувалася система спеціалізованих АПК.

Агропромислові комплекси

Рослинницькі комплекси

Зернопродуктовий комплекс включає виробництво зерна, його заготівлю, виробництво борошна, хлібопродуктів, комбікормів. Він представлений системою зерносіючих господарств (найбільша концентрація посівів у Радехівському, Сокальському, Бродівському, Буському, Золочівському і Перемишлянському районах), комбінатів хлібопродуктів, хлібозаводів, комбікормових державних і міжгосподарських заводів. Головні центри виробництва хлібопродуктів — Львів, Дрогобич, Червоноград, Стрий і ін.

Бурякопереробний комплекс представлений виробництвом фабричного цукрового буряка, його заготівлею і переробкою на цукор-пісок і рафінад. Діє п'ять цукрових заводів, в тому числі чотири цукрово-піскових (Золочівський, Красненський, Самбірський, Радехівський) і один рафінадний (Ходорівський).

Льонопереробний комплекс знаходиться в початковій стадії формування. Він представлений тільки виробництвом і переробкою льону-довгунця. У 1995 р. виробництво льону-довгунця становило 4,1 тис. т (у 1990 р. — 13,7 тис. т). Діють Старосамбірський і Кам'янко-Бузький заводи первинної льонопереробки. Волокно переробляють на льонокомбінатах України (Рівне, Житомир).

Плодоовочевиробничий комплекс має великі перспективи розвитку у зв'язку з необхідністю забезпечення населення свіжими овочами і фруктами. До нього входять вирощування свіжих овочів спеціалізованими держгоспами і кооперативними господарствами, у підсобних і фермерських господарствах (в зонах великих міст, особливо поблизу Львова, Дрогобича і Червонограда) на Львівській овочевій фабриці, є садівництво і ягідництво сільськогосподарських підприємств і особистого підсобного господарства населення, зберігання, переробка плодоовочевої продукції і торгівля нею (спеціалізовані магазини, селянський ринок). В останні роки площі під овочевими культурами дещо зросли, а виробництво овочів скоротилося в період 1990-1995 рр. від 181,8 тис. т до 163,6 тис. т. Побудовані плодоовочеконсервні підприємства (Броди, Яворів і ін.). Виробництво овочевих консервів впало з 23,4 муб в 1990 р. до 7,7 муб в 1995 р. Садівництво і ягідництво ще не отримало значного поширення. Науково-дослідна станція садівництва і ягідництва розташована біля Львова (с.Неслухів).

Тваринницькі комплекси

Спеціалізовані комплекси тваринницького напрямку включають розвиток продуктивного тваринництва і птахівництва. Поголів'я худоби протягом довгого часу майже не збільшувалося, а поголів'я свиней і овець навіть зменшилося. Це зменшення особливо велике в останні роки (таблиця 12).

Таблиця 12. Поголів'я худоби у Львівській області, тис. голів на 1 січня

Разом з тим закріпився м'ясний напрям вирощування худоби і збільшилося поголів'я птиці, зросла продуктивність худоби і виробництво продукції тваринництва.

Молокопромисловий комплекс області включає виробництво молока (селянські спілки, особисті господарства); його переробку і глибоку переробку (маслоробство); торгівлю молочними продуктами, забезпечення цих виробництв племінною худобою, кормами, матеріально-технічною базою. Первинна переробка молока (охолодження, отримання вершків) здійснюється на молочних комплексах спецгосподарств і сепараторних пунктах, на масло-, сир- і молокозаводах. Масловиробне і молочне виробництво в системі харчової промисловості розвивалось найбільш високими темпами. Міські молокозаводи знаходяться: у Львові (два), Дрогобичі, Червонограді. Разом з тим спеціалізацією комплексу є виробництво вершкового масла і різних сирів. Масло- і сирзаводи (цехи) розміщені майже рівномірно по території області. Біля молоко- і маслозаводів сформувалися компактні сировинні зони.

М'ясопромисловий комплекс представлений системою підприємств з вирощування і відгодівлі худоби, заготівлі, промислового виробництва м'яса і м'ясопродуктів, їх зберігання і реалізації. В 1990 р. в області її господарствами усіх категорій вироблено 261,3 тис. т м'яса і сала, в 1995 р. — 134,8 тис. т, в тому числі у суспільному секторі 59,2 тис. т. Вирощування худоби рівномірно розподілене по території області. Діють шість м'ясокомбінатів. Із них чотири в Передкарпатті (Дрогобич, Стрий, Ходорів, Борислав), два — в центральній частині області (Львів, Золочів).

В області сформувалися птахопромисловий комплекс, представлений системою птахофабрик і держгоспів (Пустомитівський, Буський у с. Заводському, Золочівський у с. Городилів, Дрогобицький у с. Доброгостів і ін.).

Центральною проблемою спеціалізованих комплексів тваринницького напрямку є підвищення продуктивності худоби. Основним засобом розв'язання цієї проблеми є розвиток кормовиробництва — лугового і польового, виробництва комбікормів (в області діяло 20 міжгосподарських комбікормових заводів).

Запитання і завдання:

 1. Назвіть складові частини АПК. Чи всі вони представлені в нашій області?
 2. Охарактеризуйте вплив природних умов на формування окремих регіонів спеціалізації сільського господарства.
 3. Які особливості розвитку і розташування спеціалізованих АПК області?