Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Поняття бенч. Типи бенчів

4.3. Типи бенчів

Бенч (bench) – ледь нахилена виположена поверхня корінних порід, утворена перед відступаючим кліфом.

Бенч – морська або озерна тераса, підводний схил чи його частина, вироблені абразією в корінних породах біля основи кліфу.
Бенч, за Ю.Д. Шуйським – це «підводна абразійна форма на поверхні прибережного дна в сфері абразійного впливу хвильового потоку».

Бенч розширюється внаслідок відступання кліфу в бік суші, яка зазнає абразивної дії, утворюючи таким чином абразійну терасу, а за достатньої ширини – абразійну платформу.

У дещо ширшому розумінні абразійна платформа, як форма рельєфу – це берегова частина суші, що поступово знижується в бік моря і продовжується під його рівнем іноді на десятки кілометрів. На прибережній частині платформи спостерігаються піщані вали; занурена частина переходить у материкову мілину. Абразійна платформа утворюється при переміщенні берегової лінії в бік суші внаслідок абразії. Уламковий матеріал, що виникає від руйнування узбережжя, переміщуючись по платформі, вирівнює її поверхню.

Бенч простягається від урізу води до глибини, на якій абразійний вплив на поверхню дна фактично припиняється, тобто хвильовий потік вже не спроможний більше поглиблювати дно. За даними досліджень, на різних ділянках узбережжя така глибина може становити від 9-12 м у неприпливних морях до 21-25 м на відкритих берегах океанів.
Різноманітність природних умов різних широт, зон і регіонів, у яких формуються узбережжя, зумовили і багатогранність чинників і ознак при виділенні та систематизації бенчів (морфологічних, геологічних, динамічних тощо). Головними ознаками виділення бенчів є літологія і структурні особливості порід берегового схилу, їхня абразійна стійкість і крутість схилу.

Деякі дослідники (В.П. Зенкович, O.K. Леонтьев, Л.Г. Никифоров, Г.О. Саф’янов, Б.А. Попов) вирізняють такі типи бенчів (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Профілі бенчів різних типів (за В.П. Зенковичем):
а – пасмовий; б – похований пасмовий з «пасмами обтікання»; в – ступінчастий;
1 – міцні породи, 2 – менш міцні породи, 3 – наноси