Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Веб-додаток карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»

Цього року 9 березня виповнюється 200 років із дня народження митця. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка відоме в усьому світі: в багатьох країнах йому встановлено пам'ятники, створено музеї, його твори перекладені майже на всі мови світу, його ім'ям названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста як на території нашої держави, так і за її межами.

З метою дослідження культурної спадщини Тараса Григоровича Шевченка у НЦ «Мала академія наук України» було створено веб-додаток електронної карти, яка місить інформацію про:

  • життєвий шлях,
  • пам’ятники в Україні та закордоном,
  • музеї, присвячені генію української нації.

Веб-додаток електронної карти Національного центру «Мала академія наук України» – Карта культурної спадщини Тараса Григоровича Шевченка.

Веб-додаток електронної карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»
Рис. 42 Веб-додаток електронної карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»

Одним з головних завдань у створені цього проекту було наочно відобразити на одній карті як важливі віхи життя генія, так і пам’ятні споруди на його честь.

Для того, щоб ознайомитися із цим веб- додатком потрібно в адресну строку браузера вписати: https://server1.inhost.com.ua/shevchenko/, де «https://server1.inhost.com.ua» – назва серверу, а «shevchenko» – назва сервісу.

Елементи веб-додатку

Біля назви карти на жовтому тлі містяться інструменти карти, так звані веб-віджети. Віджет (англ. widget - пристосування, дрібничка) – це невеликий додаток, який показує деяку інформацію або виконує нескладну дію, а то й просто прикрашає екран користувача.

Веб-віджет — контент-модуль, що вбудовується у веб-сторінку або у браузер. Цей тип заснований на веб-технологіях, що працюють через браузер: HTML, Flash тощо.

Веб-віджет – це віджет, що вбудовується в веб-сторінку сайту.

Веб-віджети можуть виступати в ролі «вікон» до інших сервісів: в область кожного віджета може бути завантажена окрема веб-сторінка, що дає можливість отримати на одній сторінці функціональність, що надається оразу декільком сервісам або сайтам.

Рисування за його допомогою створюють деякі типи геометричних фігур та написи на карті
Друк дозволяє друкувати на при-нтері відповідний елемент карти
Змінити  за допомогою цього веб-віджета, можна створювати та редагувати просторові об’єкти на карті
Список шарів дозволяє переглянути усі шари електронної карти, на кшталт легенди карти
Удосконалене рисування окрім тих функцій, що пропонуються у стан-дартному віджеті «Рисування», Вашу новостворену інформацію можна зберігати в пам’яті комп’ютера, а також наявні додаткові можливості художнього оформлення створеного Вами шару
Локатор адрес дозволяє за назвою населеного пункту побачити його на карті

Також на веб-додатку містяться інструменти:

  • «Базова карта» – за його допомогою змінюють основну карту веб-додатку; натискання лівою кнопкою мишки на цьому інструменті відкриває його діалогове вікно, звідки можна обрати базову карту.
Діалогове вікно інструменту «Базова карта»
Рис. 43 Діалогове вікно інструменту «Базова карта»
  • «Додатково…» – за його допомогою, можна наблизити карту до відповідних розмірів, щоб побачити усі просторові об’єкти певного шару, змінити їх прозорість та перемістити у списку шарів, а також побачити повний опис шару.
Діалогове вікно інструменту «Додатково…»
Рис. 44 Діалогове вікно інструменту «Додатково…»
  • «Огляд» – інструмент, що використовується для регулювання масштабу робочого поля карти, зокрема: збільшення чи зменшення масштабу карти, переміщення по карті без зміни масштабу, перегляд карти у повному екстенті
Інтерфейс інструменту «Огляд»
Рис. 45 Інтерфейс інструменту «Огляд»
  • «Масштаб та координати» – інструмент який показує координати розташування курсору мишки, а також поточний масштаб карти
Інтерфейс інструменту «Масштаб та координати»
Рис. 46 Інтерфейс інструменту «Масштаб та координати»
  • «Оглядова карта» – інструмент міститься у нижньому правому кутку карти, і показує розміщення поточного екстенту карти на повному екстенті.
Інтерфейс інструменту «Оглядова карта»
Рис. 47 Інтерфейс інструменту «Оглядова карта»