Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Теорія єдиної цивілізації. Теорія зіткнення цивілізацій

Основні висновки

Політична карта світу відображає розміщення держав, які реально існують на даний час у світі. На ній відображаються усі зміни, які відбуваються у розвитку людства у зв'язку з розпадом одних держав і утворенням інших. Найважливіші події, які відбулися у XX ст.:

 1. поділ світу на дві системи — капіталістичну і соціалістичну;
 2. розпад колоніальної системи;
 3. розпад соціалістичної системи.

На межі другого і третього тисячоліть більшість держав належить до країн, що розвиваються. За даними ООН, їх є 165 з населенням 4,3 млрд. осіб, або 77% населення Землі. Тут створюється всього 17,6% ВНП, середній показник у розрахунку на душу населення складає близько 980 доларів, тобто у 5 разів нижчий від середньосвітового показника. На сучасному етапі розвитку людської цивілізації все більшу роль відіграють міжнародні організації, діяльність яких спрямована на підтримання миру, розвиток співробітництва з метою прискорення соціально-економічного, науково-технічного, культурного розвитку. Найвпливовішою з них є ООН, яка об'єднує практично всі держави світу. Авторитетними у світі є НАТО, Європейський Союз, АСЕАН тощо.

Перевірте себе

 1. Нанесіть на контурну карту, не користуючись атласом, країни, які згадуються у тексті:
  • країни «великої сімки»;
  • Польщу, Індію, Китай, Мексику, Бразилію, Єгипет.
 2. Які зміни відбулися на політичній карті світу після Першої світової війни? після Другої світової війни?
 3. Які події знайшли своє відображення на політичній карті світу у період з 1989 до 1993 рр.?
 4. За якими ознаками виділяють типи країн світу?
 5. Які типи країн можна виділити за рівнем економічного розвитку?
 6. Доведіть, що економіко- і політико-географічне положення є історичною категорією і може змінюватися протягом порівняно незначного відрізку часу.
 7. Держави з якою формою правління переважають у світі?
 8. Які форми державного устрою вам відомі?
 9. За матеріалами засобів масової інформації назвіть «гарячі точки» на планеті. Що спричинило їх появу?
 10. Яку роль у перебігу світових подій відіграють міжнародні організації? Аналізуючи матеріали засобів масової інформації, свою думку доведіть.

Вивчивши тему, ви повинні вміти:

пояснити:

 • відмінність між поняттями «країна» та «держава»;
 • використовуючи знання з курсу історії, пояснити відмінність між поняттями «залежна територія» та «колонія»;

характеризувати:

 • етапи формування політичної карти світу;
 • особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу світу;
 • основні форми державного устрою та правління країн світу;

знаходити і показувати на карті:

 • країни «великої сімки»;
 • 1-2 країни з кожного типу країн за рівнем їхнього економічного розвитку;

давати оцінку:

 • політико-географічного положення країни;

робити:

 • повідомлення до теми на основі аналізу додаткових джерел географічних знань.

Поглиблюємо знання

Якою буде типологія країн світу у майбутньому? Відповісти на це запитання намагається теорія єдиної цивілізації та теорія зіткнення цивілізацій.

Теорія єдиної цивілізації

В основі цієї теорії лежить ідея про постійний рух усіх країн світу до єдиного політичного, соціального та економічного ладу — ліберальної демократії. На думку сучасних прихильників теорії єдиної цивілізації, такий устрій уже існує у розвинутих країнах світу, а коли його досягнуть решта держав, то світ перетвориться в єдине суспільство і тому настане так званий «кінець історії». Так висловився найвідоміший автор цієї теорії американець японського походження Френсіс Фукуяма.

Одночасно теорія єдиної цивілізації передбачає, що така модернізація світу ідентична «вестернізації», тобто копіюванню західної культури іншими країнами. Проте приклади Японії попередніх століть та країн Південно-Східної Азії у XX ст. переконливо свідчать, що країни у процесі модернізації суспільства можуть зберегти свою належність до іншої, не обов'язково західної цивілізації. У першу чергу це стосується культури, хоча певна самобутність може зберігатися і в економіці.

Теорія зіткнення цивілізацій

Американський професор Семуел Гантінгтон вказує на те, що після «холодної війни» політичний і культурний світ стане багатополюсним, об'єднавши вісім головних цивілізацій:

 • західну,
 • ісламську,
 • індуїстську,
 • китайську,
 • японську,
 • православну,
 • африканську та
 • латиноамериканську.

Упродовж останніх років, відповідно до цієї теорії, у світі загалом та у світовій економіці зокрема зменшуватиметься роль Заходу і зростатиме значення азіатських цивілізацій. У такий спосіб поглиблюватиметься конфронтація між головними цивілізаціями за провідне становище у світі в економічній та політичній сферах, тобто їхнє «зіткнення».

Стійкість економічних зв'язків між окремими країнами та у середині інтеграційних утворень багато в чому залежить від того, належать вони до однієї чи до різних цивілізацій, а якщо до різних, то наскільки вони сумісні. Вдала інтеграція всередині ЄС, на думку авторів теорії, базується на належності майже всіх країн до однієї цивілізації. Інтеграція у рамках НАФТА і плани її поступового розширення на всю Америку грунтуються на сумісності двох християнських цивілізацій — західної та латиноамериканської.