Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Вивчення абразійних берегів. Форми рельєфу абразійного походження - кліфи, бенчі, хвилеприбійні ніші

До форм рельєфу абразійного походження належать

 • хвилеприбійні ніші,
 • кліфи  (від англ. cliff – урвище [2]) – це стрімкий схил, уступ абразійного походження,
 • бенчі  (від англ. bench) – абразійна тераса у підніжжі кліфа, сформована його відступанням вглиб суші, напівзатоплена, в основі складена корінними породами, з поверхні – матеріалом руйнування кліфів(рис. 3.8.1).
Берегова зона у Каліфорнії, США
Рис. 3.8.1. Берегова зона у Каліфорнії, США

Під час дослідження кліфів з’ясовують:

 • діяльні чи відмерлі форми. Діяльні кліфи зазнають дії морської абразії, мають урвистий характер схилу, у підніжжі розвивається хвилеприбійна ніша. Відмерлі кліфи формуються здебільшого під дією обвальних й осипних (за наявності скельних порід) або зсувних процесів (у випадку пухких відкладів). Тут не діє прибій, а схил більш розчленований і виположений;
 • генетичний тип – абразійні, абразійно-обвальні, абразійно-зсувні, абразійно-осипні, абразійно-соліфлюкційні [3];
 • форму в поперечному профілі;
 • висоту над урізом води;
 • крутість схилів;
 • породи, якими складений кліф;
 • деталі морфології залежно від складу порід, інтенсивності абразії та характеру схилових процесів;
 • наявність тріщин відриву при підготовці схилових процесів, їхня ширина, протяжність;
 • формування хвилеприбійної ніші, її параметри;
 • наявність шлейфу гірських порід, знесених зверху (у діяльних кліфів – тимчасовий, у відмерлих – постійний шлейф), його параметри, гранулометричний склад уламків, обкатаність, включення раковин молюсків чи інших компонентів [3];
 • морфодинаміку стінок, швидкість відступання.

Характеризують кліфи безпосередньо під час польових експедицій. Для визначення їхньої висоти застосовують топографічні прилади або методи супутникової геодезії. Динаміку форм, розвиток абразійних чи акумулятивних берегових процесів, відступання кліфів досліджують методами повторного знімання – аерофото, безпілотного, космічного сканування, топографічного, геодезичного. В останні десятиліття використовують техніку лазерного знімання сканером LIDAR. За його допомогою отримують детальні цифрові моделі рельєфу (DEM) у великих масштабах, на підставі чого, за зніманнями різних сезонів і років, виявляють швидкість відступання кліфів [26].

Характеристика бенчів враховує:

 • ширину в надводній і підводній частині;
 • ухил у надводній і підводній частині;
 • форму бенча в поперечному профілі;
 • чи це форма виламування (у тріщинуватих породах) чи видовбування (в кристалічних породах, нешаруватих вапняках) або змішаного походження;
 • параметри та вираженість форм мікроі мезорельєфу надводної частини (ям, улоговин, вимоїн);
 • параметри та вираженість форм рельєфу підводної частини (ніш, гротів, підводних каналів, печер);
 • закономірності розподілу форм вздовж берега;
 • склад і розподіл наносів. За складом поверхневих відкладів розрізняють бенч вапняковий, глинистий тощо [10].

Для обстеження морського дна, зокрема розмірів та умов розвитку підводного рельєфу, а також характеру донних накопичень використовують спеціальне обладнання: водолазні костюми, плавзасоби, навігаційні прилади, ехолоти чи сейсмоакустичні прилади, засоби підводного буріння, фотографування.