Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Порівняння Німеччини та Великобританії. Промисловість, сільське господарство

Промисловість Німеччини та Великобританії

На відміну від Німеччини, промисловість Великобританії характеризується високим рівнем монополізації. У багатьох галузях провідними є одна-дві монополії.

У структурі паливно-енергетичного комплексу обох країн переважають нафта й газ, але ФРН доводиться їх імпортувати. Частка вугілля у паливно-енергетичному балансі знизилася. Основою енергетики є ТЕС і АЕС, останні виробляють 29% електроенергії у Німеччині і 10% у Великобританії.

Чорна металургія країн майже цілком залежить від привізної сировини, тому нові заводи розміщені у приморських містах. Металургійні комбінати в Німеччині розміщуються у Рурі і Саарі, Бремені, у Баварії та Нижній Саксонії. Металургія Великобританії зосереджена у Центральній Англії та приморських містах Уельсу і північного сходу. 30% продукту металургії Німеччини йде на експорт. Кольорова металургія ще більше орієнтується на привізну сировину (мідь, алюміній). Виплавка цинку, свинцю прив'язані до власних родовищ.

Машинобудування є провідною галуззю промисловості обох країн. Але машинобудування Німеччини має більшу експортну орієнтацію, особливо це стосуються продукції загального машинобудування, автомобілебудування, виробництва обчислювальної техніки, промислового устаткування. Автомобільна промисловість дає близько 1/10 продукції обробної промисловості та 17% експорту. Країна посідає перше місце в Європі та третє у світі за розвитком суднобудування. За експортом машинобудівної продукції ФРН займає перше місце у світі. основні райони і центри — Рур, Мюнхен, Дюссельдорф, Берлін, Нюрнберг, Мангайм, Гамбург.

Серед галузей машинобудування Великобританії переважає виробництво технологічного устаткування, тракторів, приладів, верстатів. Розвинуті також автомобіле-, судно-, тепловозо- та електровозобудування. Країна має потужну авіаракетну промисловість, продукція якої значною мірою експортується. Основні центри зосереджені в межах Англійського мегалополісу (Див. рис. 35, 36).

Основні центри чорної, кольорової металургії та машинобудування Німеччини
Рис. 35. Основні центри чорної, кольорової металургії та машинобудування Німеччини
Основні центри чорної, кольорової металургії та машинобудування Великобританії
Рис. 36. Основні центри чорної, кольорової металургії та машинобудування Великобританії

Хімічна промисловість має багатогалузеву структуру і в обох країнах зорієнтована на експорт. У Великобританії 1/3 продукції цієї галузі експортується, а Німеччина за її експортом займає перше місце у світі, а за обсягом виробництва поступається тільки США (див. рис. 37, 38).

Основні центри хімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Німеччини
Рис. 37. Основні центри хімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Німеччини
Основні центри хімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Великобританії
Рис. 38. Основні центри хімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Великобританії

Сільське господарство

Якщо у Німеччині в сільському господарстві переважають фермерські господарства, то у Великобританії збереглися поміщицькі землеволодіння, власники яких здають землю в оренду. На відміну від інших країн, у сільському господарстві країни переважно працюють наймані робітники. Сільське господарство Великобританії, як і Німеччини є одним з найпродуктивніших і найкраще оснащених у світі. Незважаючи на те, що в цій галузі господарства зайнята незначна частка населення, обидві країни на 70% (ФРН) і 75% (Великобританія) забезпечують себе продуктами харчування. Решту продовольства країнам доводиться імпортувати.

Провідною галуззю сільського господарства обох країн є тваринництво, в якому найбільше значення має скотарство, розвиваються також свинарство та птахівництво. У рослинництві вирощують високоврожайні сорти пшениці, ячменю, жита, цукрових буряків, картоплі. У Німеччині вирощують овочі, на півдні країни – виноград і хміль. Останній став національною культурою, оскільки використовується у пивоварінні (див. рис. 39).

Сільське господарство Великобританії та Німеччини
Рис. 39. Сільське господарство Великобританії та Німеччини

Транспорт

В обох країнах у внутрішніх перевезеннях переважає автомобільний транспорт (див. рис. 40). Значну роль у Німеччині відіграє річковий транспорт, оскільки найбільші річки з'єднані каналами, що дає можливість перевозити вантажі у широтному напрямі. На півдні Німеччини збудовано канал Майн — Дунай, який дозволив створити транс'європейську річ-козу магістраль від Північного до Чорного моря. Зовнішні економічні зв'язки в обох країнах обслуговує переважно морський транспорт. У Великобританії він забезпечує й внутрішні перевезення. Зростає роль трубопровідного транспорту, особливо у Великобританії.

Транспортна розв'язка у Великобританії
Рис. 40. Транспортна розв'язка у Великобританії

Зовнішні економічні зв'язки

За загальним обсягом зовнішньої торгівлі ФРН займає друге, а за обсягом товарного експорту — перше місце у світі. У 90-ті роки XX ст. частка Великобританії у світовому торгівельному обороті зменшилася майже вдвічі, хоча і на сьогодні залишається важливою складовою господарської діяльності країни. Головними партнерами Німеччини і Великобританії у зовнішньоекономічній діяльності є країни ЄС та США. У структурі зовнішніх зв'язків значне місце займає вивіз капіталу, у той же час господарство Великобританії залежить від іноземних інвестицій, серед яких 2/3 належать США.

В експорті ФРН домінує продукція сучасної обробної промисловості: автомобілі, електротехнічні вироби, оптика, устаткування, прилади, товари широкого вжитку. Експорт Великобританії на 90% формується за рахунок продукції промисловості, сільського господарства та продажу інтелектуальної власності.

Запитання і завдання

  1. Порівняйте особливості економіко-географічного положення обох країн. Як воно впливає на розвиток господарства цих держав?
  2. Що спільного і відмінного в географії населення обох країн?
  3. Чим відрізняється структура промисловості Великобританії і ФРН? Чому саме у Великобританії в 50-70 рр. знизилися темпи економічного розвитку?
  4. У розвитку якої країни відчувається більший вплив НТР? Свою думку обґрунтуйте.
  5. Чому у структурі зовнішньоекономічних зв'язків в обох країнах переважає вивіз капіталу?
  6. На контурній карті позначте найкрупніші центри промисловості Великобританії та ФРН, найважливіші порти.

Це цікаво

У Великобританії найбільша українська діаспора серед країн Західної Європи. Українців тут 25 тис. осіб.

Близько 2/3 усіх сімей у Німеччині складаються з однієї або двох осіб. Ця тенденція триватиме і у XXI ст. За попередніми оцінками, у 2015 р. в Німеччині 37% сімей складатимуться лише з однієї особи. У ході досліджень умов життя самотніх людей науковці виявили, що самотні люди, як правило, високоосвічені, які часто досягають чималих успіхів у професійному житті, проживають у відносно великих квартирах. Вони частіше живуть в місті, ніж у селі і мають багато знайомих. Соціолог Стефан Граділь вважає таких самотніх людей «сейсмографами модернізації».

Євротунель під протокою Ла-Манш має протяжність 50,5 км, з яких 37 км пролягають під морським дном. Він складається з трьох коридорів (два експлуатаційні 7,6 м у діаметрі і третій — допоміжний, 4,8 м у діаметрі). Вентиляцію здійснює система агрегатів, яка щосекунди накачує в підземні приміщення 143 м куб повітря. Посадка у вагони на французькій стороні здійснюється в Кале, а на англійській — у Фолькстауні. З інтервалом 25 хв. потяги завдовжки 750 м, курсують тунелем зі швидкістю 130 км/год. Будівництво Євротунелю тривало 7 років, на ньому було зайнято 7000 робітників.

У ФРН, як мабуть в жодній країні, значну роль у боротьбі за охорону навколишнього середовища відіграють громадські організації. З ініціативи громадськості тут проводиться 3/4 природоохоронних заходів. Саме у ФРН у 1978 р. на політичній арені вперше з'явилася партія «зелених».

У XXI ст. зросте соціальна направленість політики Великобританії, тобто відбудеться перетворення сьогоднішньої «держави благополуччя» у «державу соціальних інвестицій». Передбачається зростання витрат на науку, охорону здоров'я, професійну підготовку, зменшення розриву у рівнях доходів між високо- й низькооплачуваними верствами населення.

У континентальній Європі Великобританії належить Гібралтар — скеля та піщаний перешийок на березі Гібралтарської протоки. Незважаючи на крихітні розміри (6,5 км кв., 27 тис. осіб), це заморське володіння має велике стратегічне значення, тому що розташовані тут порт і військова база дозволяють контролювати прохід із Середземного моря в Атлантику. На цю територію претендує й Іспанія.

3 1901 до 1994 рр. німецьким ученим присуджено 17 Нобелівських премій з фізики, 23 — з хімії, 14 — з фізіології та медицини, 1 — з економіки.