Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Порівняння Франції та Італії. Промисловість, сільське господарство

Промисловість Франції та Італії

ПЕК обох країн орієнтується на імпортні ресурси. Нафта надходить із країн Перської затоки та Північної Африки, газ — з Алжиру, Нідерландів та Росії. У Франції особливо розвинута атомна енергетика, яка виробляє 75% електроенергії. В Італії після аварії на Чорнобильській АЕС усі атомні електростанції закриті.

Чорна металургія у країнах майже повністю орієнтується на імпортну сировину та паливо, особливо в Італії. Підприємства цих галузей тяжіють до портів. У Франції старі заводи розміщені в Лотарингії, але вони перебувають у стані депресії.

Машинобудування в обох країнах — провідна галузь промисловості. Однак у Франції переважають сучасні галузі, які визначають хід НТР, а в Італії вони почали розвиватися тільки в останні десятиріччя XX ст. Домінуючими галузями як у Франції, так і в Італії є автомобілебудування.

У Франції великого значення набула авіакосмічна промисловість, виробництво зброї, радіоелектроніки, електротехніки. Країна славиться на світовому ринку як виробник тепло- та електровозів, побутових електроприладів. Італія спеціалізується на виробництві мопедів, мотоциклів, велосипедів. Світове значення має електротехнічна промисловість, особливо виробництво холодильників і пральних машин. Суднобудування — важлива галузь в обох країнах, але у Франції вона останнім часом перебуває у стані депресії (див. рис. 43, 44).

Основні центри чорної, кольорової металургії та машинобудування Франції
Рис. 43. Основні центри чорної, кольорової металургії та машинобудування Франції
Основні центри чорної, кольорової металургії та машинобудування Італії
Рис. 44. Основні центри чорної, кольорової металургії та машинобудування Італії

Хімічна промисловість в обох країнах зазнала істотних змін, зросло виробництво полімерів і синтетичних волокон. Розвивається нафтопереробна промисловість, підприємства якої розміщуються в портах, хімія органічного синтезу, виробництво мінеральних добрив. За експортом продукції хімічної промисловості Франції займає третє місце у світі.

Хоча галузі легкої промисловості, особливо текстильної, у розвинутих країнах втрачають своє значення, але в Європі Італія та Франція займають відповідно перше та третє місця за виробництвом тканин. Париж здавна є законодавцем у світі моди й найбільшим центром швейної промисловості. З інших галузей промисловості в обох країнах виділяються харчова. Галуззю міжнародної спеціалізації Італії є рекреаційне господарство (див. рис. 45, 46).

Основні Основні центри хімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Франціїхімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Франції
Рис. 45. Основні центри хімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Франції
Основні центри хімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Італії
Рис. 46. Основні центри хімічної, нафтопереробної, легкої та харчової промисловості Італії

Сільське господарство

Франція займає перше місце в Західній Європі за виробництвом основних видів продовольства та друге — за виробництвом м'яса, картоплі і винограду. А за загальним обсягом виробництва сільськогосподарської продукції поступається тільки США та Канаді. Участь Італії в ЄС спричинилося до структурних змін в аграрному секторі, що проявляється в поглибленні спеціалізації країни на вирощуванні овочів, різноманітних фруктів, винограду, цитрусових, мигдалю. Країна посідає перше місце у світі за виробництвом вин.

В обох країнах значна частина сільськогосподарської продукції виробляється великими господарствами, але за чисельністю переважають дрібні та середні господарства. У структурі сільського господарства Франції переважає тваринництво, а в Італії провідним є рослинництво.

У рослинництві вирощують зернові, овочеві, цукрові культури, буряки, тютюн (Італія займає 4-е місце у світі за вирощуванням тютюну). В обох країнах добре розвинуте виноградарство, а Італія займає перше місце у світі за вирощуванням винограду. Крім того, у Франції вирощують хміль, льон, рапс, квіти для парфумерної промисловості (в районі Ніцци) та кормові культури для тваринництва. Італія займає четверте місце у світі за вирощуванням цитрусових та перше місце в Західній Європі за вирощуванням рису.

Тваринництво спеціалізується на виробництві молока й м'яса. Франція є найбільшим виробником в Європі вершкового масла, сиру, м'яса. У країнах розвинуте рибальство (див. рис. 47).

Сільське господарство Франції та Італії
Рис. 47. Сільське господарство Франції та Італії

Транспорт

Транспортний комплекс Франції є одним з найбільш розвинених у Європі (численні швидкісні залізничні колії, транскордонні автобани, сучасні морські порти).

Провідна роль у внутрішніх перевезеннях належить автомобільному транспорту. Значення залізниць останнім часом не настільки вагоме. У Франції важливу роль у внутрішніх перевезеннях відіграє річковий транспорт. У зовнішніх перевезеннях, особливо в Італії, велике значення має морський транспорт. Зростає роль трубопровідного транспорту. У Франції трубопроводи простягаються від морських портів до Парижа, а в Італії трубопроводи, що прокладені по дну Середземного моря, забезпечують країну газом з Алжиру.

Надзвуковий літак «Конкорд», який розвиває швидкість 2170 км/год, здійснює переліт з Європи до Америки
Рис. 48. Надзвуковий літак «Конкорд», який розвиває швидкість 2170 км/год, здійснює переліт з Європи до Америки

Зовнішні економічні зв'язки

За рівнем зовнішнього товарообігу Франція перебуває у першій п'ятірці світових лідерів. В експорті обох країн переважає готова продукція промисловості та сільського господарства, а в імпорті — сировина і паливо. Значну роль у зовнішньоекономічній діяльності Франції відіграє вивіз капіталу. Великі прибутки країни одержують від міжнародного туризму. За кількістю туристів, які щороку подорожують, Італія посідає перше місце у світі, а Франція — третє. Головні торговельні партнери — країни ЄС та США, Франція підтримує тісні контакти з Японією.

Запитання і завдання

  1. Чому Франція є одним із центрів імміграції, а Італія — еміграції?
  2. Доведіть, що за рівнем урбанізації обидві країни поступаються ФРН і Великобританії.
  3. Порівняйте структуру промисловості Франції та Італії.
  4. За картами визначте основні промислові центри країн. Поясніть, чому старі промислові райони Франції перебувають у стані депресії.
  5. Як вплинула участь у ЄС на спеціалізацію сільського господарстві, Італії?
  6. За текстом параграфа назвіть основні статті експорту та імпорту обох країн.

Це цікаво

Найнижчий показник народжуваності серед країн ЄС — в Італії незважаючи на те, що римсько-католицька церква виступає проти обмеження народжуваності. У цій країні на 1000 осіб припадає лише 9,2 новонароджених.

Швидкий ріст кількості населення, безробіття й безземелля наприкінці XIX — на початку XX ст. в Італії призвели до посилення еміграції. З 1860 р. до 1970 р. за кордон держави (переважно до США, Аргентини, Бразилії) виїхало 9 млн. італійців. Еміграція триває і в наш час, але напрям її змінився. Зараз більшість емігрантів виїжджає до країн ЄС, переважно до Швейцарії, Франції і Німеччини.

Франція третьою у світі (після СССР та США) запустила у космос власний штучний супутник Землі. Вона має космодром Кру, розташований у Гвіані — заморській території Франції.

За експортом зернових культур Франція займає друге місце у світі, поступаючись лише США. Щорічний збір зерна тут сягає 60 млн. т.

Франція є піонером у виготовленні та використанні надшвидкісних транспортних засобів. Між Парижем і Ліоном уперше у світі почав курсувати потяг зі швидкістю 270 км/год. Зараз його швидкість зросла до 400 км/год. Саме у Франції розпочалася експлуатація надзвукового пасажирського літака «Конкорд».