Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Малі розвинуті країни Північної Європи і Середньої Європи. Країни Бенілюксу

Країни Північної Європи

Норвегія, Швеція, Фінляндія утворюють єдиний територіальний масив, займаючи Скандинавський півострів. Данія розташована в материковій частині Європи. До її складу на правах острова входить Гренландія. Ісландія — острівна країна.

За державним ладом Норвегія, Данія та Швеція — конституційні монархії, решта країн — республіки.

Країни Північної Європи мають значний природно-ресурсний потенціал. Родовища залізних руд розміщені у країнах Скандинавського півострова. Крім того, тут є значні запаси мідних (Фінляндія), хромітових руд, ванадію, молібдену, титану, цинку, сірки, апатитів. Гірше країни регіону забезпечені паливними ресурсами. Норвегія та Данія добувають нафту й газ у Північному та Норвезькому морях, кам'яне вугілля є на архіпелазі Шпіцберген (Норвегія), буре вугілля — у Фінляндії та Данії. Норвегія та Швеція мають значні гідроресурси.

За національним складом населення країни Північної Європи є однонаціональними. Через суворі природні умови густота населення є найнижчою в Європі й не перевищує 22 особи на 1 км кв., а в Ісландії — 3 особи на і км кв. Розміщується населення, в основному, у південних районах країн. Найбільш рівномірно заселена Данія. Рівень урбанізації високий. Міське заселення становить від 2/3 до 4/5 і концентрується переважно у столичних агломераціях. Природний приріст населення дуже низький і коливається в межах 2-4%.

Господарство

У другій половині XX ст. галузями міжнародної спеціалізації Фінляндії були виробництво паперу й целюлози, Норвегії — кольорова металургія та виробництво целюлози, Швеції — чорна металургія, Данії — переробка сільськогосподарської сировини. Ісландія, як і раніше, спеціалізується на рибальстві (промисел оселедців і тріски). Швидкими темпами розвивається в усіх країнах, крім Ісландії, машинобудування.

ПЕК країн регіону, крім Норвегії та Данії, орієнтується на імпортні паливні ресурси — нафту, газ і вугілля. В енергетиці скандинавських країн велику роль відіграють ГЕС, АЕС. Ісландія для виробництва електроенергії використовує термальні ресурси.

Машинобудування представлене електротехнічними галузями та суднобудуванням. Крім того, у Норвегії виробляють устаткування для нафтопромислів, у Швеції— верстати й будівельну техніку, автомобілі, у Фінляндії — устаткування для целюлозно-паперової промисловості, в Данії розвивається точне машинобудування.

У галузевому складі хімічної промисловості переважають лісохімія та основна хімія. У кінці XX ст. у країнах регіону швидкими темпами почала розвиватися нафтопереробна промисловість (див. рис. 49).

Основні промислові центри Північної Європи
Рис. 49. Основні промислові центри Північної Європи

У структурі сільського господарства Північної Європи переважає тваринництво м'ясо-молочного напряму, в Ісландії — м'ясо-молочне вівчарство. Землеробство представлене вирощуванням кормових (пшениця, жито, ячмінь) та технічних (картопля, цукрові буряки) культур. В усіх країнах традиційно розвинуте рибальство.

Рибальство — традиційна галузь господарства країн Північної Європи
Рис. 50. Рибальство — традиційна галузь господарства країн регіону

Найважливішим видом транспорту в регіоні є морський, велику роль у пасажироперевезеннях відіграє повітряний транспорт. Розвивається мережа трубопроводів.

У зовнішньоекономічній діяльності основними торговими партнерами країн Північної Європи є інші країни Західної Європи та США. Фінляндія, Швеція, Данія є членами ЄС, а Данія, Норвегія та Ісландія — НАТО.

У структурі експорту переважають продукція машинобудування, папір, целюлоза, деревина, руди і вироби з металу. 3/4 експорту Ісландія складають рибні вироби.

Країни Середньої Європи

Малі країни Середньої Європи розташовані у різних частинах регіону. Бельгія та Нідерланди мають вихід до Північного моря. Люксембург, Австрія, Швейцарія та країна-карлик Ліхтенштейн займають внутрішнє положення, Ірландія — острівна країна. Усі країни межують з високорозвинутими країнами Західної Європи, що сприяє тісним економічним зв'язкам з ними.

За державним ладом переважають конституційні монархії (Бельгія, Люксембург, Ліхтенштейн, Нідерланди). Австрія, Швейцарія та Ірландія — республіки.

Природо-ресурсний потенціал малих країн Середньої Європи незначний. Власні родовища природного газу є тільки в Нідерландах. Австрія та Швейцарія володіють значними гідроенергоресурсами. Достатні запаси залізних руд є тільки в Австрії, а запаси кольорових металів незначні в усіх країнах і взагалі відсутні в Нідерландах.

За національним складом населення всі країни, крім Бельгії та Швейцарії, є однонаціональними. Природний приріст дуже низький, для країн характерний імпорт дешевої робочої сили. Рівень урбанізації дуже високий. Офіційно у Швейцарії та Австрії в містах проживає відповідно 62% і 58% населення, проте навіть у сільській місцевості панує міський спосіб життя.

Міста малих країн Середньої Європи давні і є історичними та архітектурними пам'ятками. Серед країн Європи Нідерланди і Бельгія заселені найгустіше, середня густота становить відповідно 371 осіб на 1 км та 338 осіб на 1 км кв.

Господарство

Усі країни належать до високорозвинутих, тільки Ірландія — середньорозвинута держава. Вдалий вибір спеціалізації, широка участь у міжнародному поділі праці, нагромаджений досвід промислового розвитку і постійне його збагачення, а також випереджаючий розвиток науково-технічних і технологічних досягнень забезпечує їм доволі сильні позиції в економіці Західної Європи. Тільки Ірландія характеризується помітно нижчим рівнем розвитку економіки, але в кінці XX ст. темпи її розвитку були найвищими в зоні євро.

Промисловість — головна галузь господарства країн.

ПЕК малих країн Середньої Європи (за винятком Нідерландів) орієнтується на імпортні енергоресурси. В Австрії та Швейцарії у виробництві електроенергії переважають ГЕС. У Бельгії, Нідерландах і Швейцарії є АЕС.

Металургійний комплекс переживає кризу через нестачу власної сировини та палива. Чорна металургія на 2/3 використовує руди з Африки, Австралії та Америки. Бельгія та Люксембург входять до групи країн — найбільших експортерів сталі серед країн Західної Європи. Високо розвинута чорна металургія також у Нідерландах. У кольоровій металургії найбільше розвинута алюмінієва промисловість на привізних бокситах (Швейцарія, Нідерланди, Бельгія). Крім того, виплавляють мідь, кобальт, свинець. Бельгія — один з найбільших експортерів кольорових металів Західної Європи.

Машинобудування — провідна галузь промисловості. Електротехніка — складний багатогалузевий комплекс, що займається випуском електронної, радіо- й телефонної апаратури, енергетичного обладнання. Найбільшого розвитку вона набула в Нідерландах (телевізори, радіоприймачі, комп'ютери, електронне медичне і телекомунікаційне обладнання). Високо розвинута ця галузь і в інших країнах. В Австрії та Швейцарії розвинуте важке машинобудування. Швейцарія займає одне з перших місць в Європі за виробництвом годинників, 95% яких іде на експорт. Суднобудування розвинуте в Нідерландах.

Нафтохімічна промисловість розвинута в Нідерландах і Бельгії. Швейцарія спеціалізується на виробництві фармацевтичних продуктів.

Харчова промисловість найвищого розвитку досягла у Нідерландах (1/4 світового експорту вершкового масла, сиру, 2/3 згущеного молока) та Швейцарії (сири, шоколад, харчові концентрати) (див. рис. 51).

Основні промислові центри країн Середньої Європи
Рис. 51. Основні промислові центри країн Середньої Європи

Сільське господарство

Сільське господарство — теж розвинута галузь, що має високу продуктивність. Аграрна політика країн регіону спрямована на збереження природного середовища та одержання екологічно чистої продукції.

У галузевій структурі переважає тваринництво м'ясо-молочного напряму, тільки в Бельгії та Австрії воно має молочно-м'ясний напрям. За експортом живої худоби та м'яса Ірландія займає одне з перших місць у Європі та світі.

Найважливіші сільськогосподарські культури — кормові (пшениця, овес). Під ними зайняті більші площі ніж під продовольчими культурами. Вирощують також цукрові буряки, кукурудзу, картоплю. В Австрії, Швейцарії та Люксембурзі займаються виноградарством, у Нідерландах — квітникарством.

Рибальство найбільш розвинуте в Ірландії.

Транспорт

Транспорт відіграє дуже важливу роль у розвитку господарства малих країн Середньої Європи. У Бельгії, Нідерландах та Ірландії у зовнішніх зв'язках провідну роль відіграють морський (порти Роттердам, Антверпен) та авіаційний. Річковий транспорт використовується для внутрішніх і зовнішніх перевезень вантажів у Бельгії, Нідерландах та Австрії. Найважливіші водні артерії — Рейн і Дунай. У Швейцарії та Австрії найбільше значення мають автомобільний та залізничний транспорт. Автомобільний транспорт розвинутий в усіх країнах.

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність країн дуже різноманітна. З-поміж статей експорту переважає продукція машинобудування, металургії, хімічної та харчової промисловості. В імпорті — сировина, енергоносії та напівфабрикати. Країни підтримують дуже тісні економічні зв'язки між собою, а також з ФРН та Великобританією. Швейцарія та Люксембург надають кредитно-фінансові послуги. Туризм — одна із провідних ланок доходу всіх країн. В Австрії та Швейцарії прибутки від туризму найвищі у світі в розрахунку на одного жителя. Австрія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія — члени ЄС, а країни Бенілюксу (спільна назва Бельгії, Нідерландів, Люксембургу) є членами НАТО.