Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Промисловість Японії. Сільське господарство

Промисловість Японії

Важливою рисою географії важкої промисловості Японії стало формування великих міжгалузевих комплексів-комбінатів (енерго-нафтохімічних, металурго-енерго-хімічних, хіміко-металурго-машинобудівних тощо). На початок 90-х років їх було понад 20. Найбільші з них включають не один десяток великих заводів. Усі вони розміщені на узбережжі, біля добре обладнаних портів і орієнтовані на переробку імпортної сировини та випуск, головним чином, конструкційних матеріалів й хімічних речовин. У зв'язку з цим для Японії характерна висока територіальна концентрація виробництва.

У паливно-енергетичному балансі Японії переважає нафта (57%), яку постачають, в основному, ОАЕ, Саудівська Аравія та Індонезія. Останнім часом зростає частка газу, який імпортується із країн Південно-Східної Азії. Основну кількість електроенергії виробляють ТЕС. У країні збудовано 20 АЕС, 6 геотермальних станцій, є установки теплопостачання на основі спалювання побутових відходів, робляться спроби використання енергії припливів, Сонця тощо.

Японія — лідер світової чорної металургії. Металургійні комбінати розміщені на узбережжі, що забезпечує дешеву доставку сировини та палива, і сконцентровані на півночі о. Кюсю та на о. Хонсю. Кольорова металургія представлена виплавкою міді, алюмінію, свинцю, цинку. За виплавкою міді та алюмінію країна поступається тільки США.

У світовому виробництві машин і устаткування частка Японії становить понад 10,%, четверта частина яких йде на експорт. Провідними галузями є електромашинобудування, де половину продукції дає радіоелектроніка, автомобіле- та суднобудування (перше місце у світі), загальне машинобудування (виробництво верстатів та устаткування). Список виробів, що дають можливість Японії утримувати лідерство на світових ринках, постійно змінюється. У 80-ті роки ними були нові моделі автомобілів, радіоапаратура, відеомагнітофони, телевізори, побутова електроніка, фотоапарати. На сучасному етапі основою машинобудування стали наукомісткі виробництва: інтегральні схеми і персональні комп'ютери, промислові гнучкі виробничі системи й роботи, насичені електронікою верстати та автоматичні лінії, аерокосмічна техніка, медичне устаткування тощо. Освоєно нові види електронного устаткування для торгівлі, інформаційного обслуговування готелів, контролю за станом навколишнього середовища, найновішої копіювальної техніки тощо. Головні виробничі потужності машинобудування зосереджені у межах Тихоокеанського промислового поясу, особливо мегалополісу Токайдо (див. рис. 76).

0сновні центри чорної металургії та машинобудування Японії
Рис. 76. 0сновні центри чорної металургії та машинобудування Японії

За обсягом хімічного виробництва Японія поступається тільки США і, за деякими видами продукції, — ФРН. Особливе значення має виробництво синтетичних смол, пластмас, кислот, фарб, мінеральних добрив, отрутохімікатів, медикаментів, композиційних матеріалів (див. рис. 77).

Основні центри хімічної, нафтопереробної, лісової, легкої та харчової промисловості Японії
Рис. 77. Основні центри хімічної, нафтопереробної, лісової, легкої та харчової промисловості Японії

Сільське господарство

Для сільського господарства Японії характерне дрібне землеволодіння. Загальна площа земель невелика, але значна частка посівних площ дає два, а в деяких районах навіть три врожаї на рік. У галузевій структурі переважає рослинництво, основною культурою якого є рис. Близько 78% селянських господарств вирощують тільки цю культуру. Крім рису, із зернових культур вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу, але в незначній кількості. Розвинуте овочівництво, особливо у приміських зонах. З технічних культур поширені чай, тютюн, цукровий буряк на півночі, а на півдні— цукрова тростина. Основа харчування японців — білкові продукти моря. Тваринництво розвинуте порівняно слабо, тому що населення мало споживає молока та м'яса. Але останнім часом змінюється структура харчування, що зумовлює інтенсивний розвиток цієї галузі сільського господарства. Характерною рисою тваринництва Японії є відсутність власної кормової бази, тому більша частина кормів імпортується (див. рис. 78). У цілому сільське господарство країни забезпечує потреби населення у продовольстві лише на 75%. Японія — найбільший імпортер сільськогосподарської продукції у світі.

Сільське господарство Японії
Рис. 78. Сільське господарство Японії

Першорядне значення для забезпечення населення продуктами харчування, а ряду галузей — сировиною, має рибна промисловість. Японія за видобутком морепродуктів поступається тільки Китаю.

Транспорт

Японія володіє найсучаснішим за технічним оснащенням у світі морським флотом, посідає 3-є місце за його тоннажем. Сім японських портів входять до 25-ти найбільших у світі.

За розмірами вантажних перевезень автомобільний транспорт майже удвічі перевищує залізничний. Японія володіє однією з найпередовіших залізниць у світі (висока частка електрифікованих і швидкісних доріг). Значення залізничного транспорту зросло після завершення будівництва тунелю, завдовжки 54 км, який з'єднав острови Хонсю та Хоккайдо.

Зовнішні перевезення пасажирів обслуговує повітряний транспорт.

Поїзд на магнітній подушці — приклад впливу НТР на транспорт
Рис. 79. Поїзд на магнітній подушці — приклад впливу НТР на транспорт

Зовнішні економічні зв'язки

Японія торгує з країнами всіх континентів, але основний торговий партнер країни — США. Активні торговельні зв'язки склалися з країнами Південно-Східної Азії та країнами Перської затоки, великі обсяги зовнішньоторговельного обороту характерні для відносин з Південною Кореєю, Тайванем та, останнім часом, з Китаєм. Зростають торгівельні операції з країнами Західної Європи, особливо з ФРН.

Найважливішою рисою сучасних зовнішніх зв'язків країни є перехід на активну інвестиційну діяльність. Японія ввійшла до числа найбільших експортерів світу.

Запитання і завдання

  1. Користуючись картами атласу, порівняйте ЕГП Японії та Великобританії. Визначте схожі та відмінні риси.
  2. З курсу історії пригадайте особливості розвитку капіталізму в Японії.
  3. Проаналізуйте рис. 75. Які чинники викликали швидкий розвиток економіки Японії у середині XX ст.?
  4. За рис. 76, 77 проаналізуйте особливості розміщення основних промислових центрів країни. Які чинники викликали перетворення східного узбережжя о. Хонсю в «економічне серце» Японії?
  5. Які головні особливості галузевої структури господарства Японії?
  6. За текстом параграфа визначте структуру експорту та імпорту Японії.

Це цікаво

Японська імператорська династія — формально найдавніша. Вона походить від міфічного імператора Дзімму, який вважається нащадком богині сонця Аматерасу, а роки правління відраховуються від 660 р. до н. є.

Японська мова посідає особливе місце серед інших мов світу. На думку лінгвістів, її не можна включити до жодної мовної сім'ї.

За тривалістю життя населення Японія займає одне з перших місць у світі. Японські чоловіки доживають у середньому до 76 років, жінки — до 82 років.

Гордістю Японії є сім надшвидкісних залізничних ліній, на яких експреси розвивають швидкість до 300 км/год. У 80-х роках XX ст. чотири головні острови країни були сполучені залізничними лініями, а між островами Хоккайдо і Хонсю під протокою Цугаро прокладено найдовший у світі підводний тунель (майже 54 км).

Однією з важливих проблем зовнішньої політики Японії залишається укладення мирного договору з Росією, який досі не підписаний через так звані «північні території», на які претендують обидві країни.