Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Порядок ведення кадастру "Поверхневі води"

5.3. Порядок ведення кадастру

Функції Держкомгідромету щодо ведення державного водного кадастру. Згідно з Водним кодексом України від 6 червня 1995 року (гл. 6; ст. 26, 28), державний облік поверхневих вод та ведення водного кадастру здійснює Державний комітет України з гідрометеорології шляхом проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, затвердженою цим Комітет за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок ведення Державного водного кадастру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 року №413. Цією постановою визначено також функції відомств, зокрема і Держкомгідромету щодо ведення ДВК за розділом "Поверхневі води". Функції Держкомгідромету щодо ведення ДВК також регламентовано методичними вказівками, інструкціями.

Державний комітет України з питань гідрометеорології виконує такі функції:
1. Разом з Держкомгеології і Держводгоспом розробляє загальні принципи і науково-методичні основи ДВК, порядок ведення ДВК, проектування і функціонування АІС ДВК.
2. Розробляє разом з Держкомгеології і Держводгоспом міжвідомчу нормативно-технічну документацію ДВК (у тім числі і макети об'єднаних видань), а також міжвідомчу проектну документацію стосовно АІС ДВК.
3. Узгоджує методичні вказівки з ведення ДВК, макети видань ДВК та інші нормативно-технічні документи щодо ДВК, які розробляються з Держкомгеології і Держводгоспом, а також проектну документацію на АІС ДВК.
4.  Виконує зведений аналіз, ув'язку та узагальнення даних щодо поверхневих і підземних вод і їхнього використання.
5. Здійснює підготовку (разом з Держкомгеології і Держводгоспом)
і видання "Інформаційного бюлетеня Державного водного кадастру".
6. Здійснює розробку і ведення ДВК за розділом "Поверхневі води", а саме:
- розробку і вдосконалення системи ведення ДВК (включаючи АІС ДВК) за розділом; У розробку класифікаторів поверхневих вод;
- розробку методів, алгоритмів і програм з контролю, обробки та узагальнення інформації про поверхневі води;
- розробку способів кодування і збереження інформації;
- проектування, випробування, ведення і вдосконалення функціональних і видових підсистем АІС ДВК за цим розділом;
- розробку методичних вказівок з ведення ДВК для територіальних центрів і місцевих органів ДВК, макетів видань та інших нормативно-технічних документів за цим розділом;
- збір, контроль, обробку, збереження і видачу даних щодо поверхневих вод користувачам за запитами;
- поточну і перспективну оцінку ресурсів поверхневих вод і їхніх змін під впливом господарської діяльності;
-  підготовку до друку і публікацію видань ДВК;
- керівництво, планування і контроль виконання робіт з розробки і ведення ДВК, що виконуються відомчими закладами та організаціями.
7. Забезпечує передачу Держкомгеології і Держводгоспу даних щодо поверхневих вод, необхідних для ведення ДВК по розділах "Підземні води" і "Використання вод".

Сьогодні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792, ДВК за розділом "Поверхневі води" провадить Мінприроди. Цей центральний орган виконавчої влади є замовником робіт щодо складання державного водного кадастру та затверджує кадастрові матеріали.

Схема організації робіт з опрацювання даних спостережень на річках і каналах. Збір та опрацювання гідрологічних даних відбувається постадійно. Головні суб'єкти цих робіт — гідрологічний пост, гідрологічна станція, обласний центр з гідрометеорології, Центральна геофізична обсерваторія.

1. Гідрологічний пост:
• здійснює спостереження, заповнення і первинне опрацювання рукописних книжок;
• пересилає місячні книжки на гідрологічну станцію (обсерваторію).

2. Гідрологічна станція.
•  щомісячно здійснює первинний контроль даних спостережень;
• виконує первинне опрацювання даних матеріалів;
•  пересилає місячні (річні) масиви у відповідні обчислювальні центри (ОЦ);
•  виправляє матеріали, поставлені під сумнів системою контролю ОЦ;
• підготовляє матеріали щодо річок і каналів у складі щорічника по території діяльності станції.

3. Управління гідрометеослужби (наприклад, обласне)
• контролює схему підрахунку середньодобових витрат води, запропоновану гідростанцією;
• отримує обмінний фонд матеріалів із Держводгоспу, геологічних організацій, а також метеоданих;
• пише огляди;
• складає руслові водні баланси;
• здійснює комплектацію, редагування та об'єднання даних по території басейнів, що подаються у щорічнику;
• пересилає щорічник для видання у Світовий центр даних;
•  передає матеріали в Укргідрометеоінститут та Центральну геофізичну обсерваторію.

4. Відділ гідрології і Державного водного кадастру Центральної геофізичної обсерваторії:
•  здійснює ведення ДВК на території України з розділу "Поверхневі води".

У відділі готують гідрологічні щорічники, довідники "Багаторічні дані про режим і ресурси поверхневих вод суші", "Матеріали спостережень за випаровуванням з водної поверхні". Ці видання містять дані щодо рівнів витрат, температури води, товщини льоду та льодових явищ на річках, а також основні гідрологічні характеристики весняної повені, дощових паводків та інших гідрологічних сезонних явищ відповідно до науково обґрунтованих форматів. Зберігаються перелічені дані на паперових і технічних носіях у Галузевому державному архіві гідрометслужби України, який діє у складі ЦГО з 1995 року.
Відділ налічує методичну групу, сектор Державного водного кадастру та Комплексну гідрографічну партію. Комплексна гідрографічна партія (КГГП) здійснює експедиційні обстеження та вивчення гідрологічних явищ: повеней, паводків та селевих потокш, снігових лавин і снігового покриву в горах, картографічні та топогеодезичні роботи з уточнення основних гідрографічних характеристик, а також ведення "Каталогу річок, озер і водосховищ". На основі експедиційних обстежень, матеріалів селестокових і сніголавинних станцій, які здійснює КГГП, створено банк даних про селі та лавини Гірського Криму та Українських Карпат, який постійно поповнюється.