Руденко Ф.А.
Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві

Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві

Руденко Ф. А. Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві. К, товариство «Знання» Української РСР, 1979, 48 с. (Серія «В лабораторіях вчених»).

У брошурі наводяться відомості про водні ресурси нашої планети, висвітлюється питання про походження підземних вод в різних умовах, про великий і малий кругообіг води, про розподіл її на земній кулі. Дається класифікація підземних вод. Розповідається про значення підземних вод в народному господарстві і життя людей, охорони водних багатств і т. д.

Розрахована на лекторів, пропагандистів і широке коло читачів.

ЗМІСТ

 1. Вступ
 2. Походження та принципи класифікації підземних вод
 3. Круговорот води в природі
 4. Вода в земній корі
  Верховодка
  Болотні води
  Грунтові води
  Напірні (артезіанські) води
  Тріщинні води
  Карстові води
  Підземні води районів багаторічної мерзлоти
  Мінеральні води
  Термальні та промислові води
 5. Значення підземних вод у народному господарстві і у житті людини
 6. Охорона і збагачення підземних вод
 7. Література