Класифікація підземних водних об'єктів

Основні типи і види підземних водних об'єктів в Україні
Тип Вид
Басейн платформенний
передгірський
міжгірський
гідрогеологічний масив
Водоносний горизонт напірний
напірно-безнапірний
безнапірний
Родовище питних вод
технічних вод
теплоенергетичних вод
мінеральних вод