Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Географічний словник до тем «Гідросфера», «Атмосфера»

ГІДРОСФЕРА

Айсберг
плаваюча льодова гора материкового походження.
Артезіанські води
напірні підземні води, замкнуті у водоносних пластах гірських порід між водотривкими шарами. При бурінні свердловин вода фонтанує або виливається на поверхню самостійно.
Батискаф
самокерований апарат для дослідження морів і океанів на великих глибинах.
Бентос
сукупність організмів, що населяють дно океанічних, морських та прісноводних водойм.
Болота
надмірно зволожені ділянки суходолу, часто з шаром торфу, вкриті вологолюбними рослинами.
Водоносний шар (горизонт)
шар водопроникної гірської породи, шо залягає над водотривним пластом і утримує підземні води.
Водоспад
падіння води річки з виступу, утвореного в її річищі, складеного твердими породами.
Водопроникні породи
гірські породи, які легко пропускають через себе воду, наприклад, гравій, галька, пісок, вапняк з тріщинами.
Вододіл
межа між водозбірними басейнами двох річок або басейнами двох морів, океанів.
Водозбірний басейн річки
територія, з якої стікають у річку поверхневі та підземні води.
Водотривкі, або водонепроникні, породи (шари)
гірські породи, які дуже слабо пропускають через себе воду, наприклад, глина, граніт.
Водосховище
штучна водойма, що утворюється при спорудженні водопідпірної греблі в долині річки.
Гирло річки
місце, де річка впадає в океан, море, озеро чи іншу річку.
Гідросфера
водна оболонка Землі, до складу якої входять океани і моря, материкові води, в тому числі і льодовики.
Долина річкова
витягнуте в довжину звивисте заглиблення земної поверхні, по якому тече річка.
Заплава
частина річкової долини, що заливається водою під час повені чи паводка.
Затока
частина океану, моря, озера, що глибоко вдається у суходіл.
Канали
споруди, що являють собою штучно викопані річища для води.
Льодовик
великі льодові маси, що сповзають схилами гір або гірськими долинами. Льодові маси утворюються із снігу, що накопичується в горах, поступово ущільнюється і переходить у лід. Розрізняють льодовики покривні (о. Гренландія, Антарктида) та гірські (в горах вище снігової лінії).
Льодостав
період нерухомого льодового покриву на річці.
Межень
період найнижчого рівня води в річці.
Міжпластові води
води, що лежать у водоносних шарах, розташованих між двома водонепроникними шарами.
Море
частина океану, більш чи менш відділена від нього суходолом. Моря бувають окраїнні і внутрішні.
Нектон
сукупність активно плаваючих водних тварин, здатних самостійно протистояти течії й активно переміщуватися на великі відстані.
Озеро
природне заглиблення на суходолі, заповнене водою.
Океан
найбільша частина Світового океану, обмежена материками. На Землі умовно виділяють чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий.
Острів
невелика порівняно з материком ділянка суходолу, оточена з усіх сторін водою. За своїм походженням бувають материкові, вулканічні, коралові.
Паводок
раптове підвищення води в річці, викликане випаданням великих дощів або інтенсивним таненням снігу.
Планктон
сукупність організмів, які населяють верхні шари води морів, океанів і прісноводних водойм, нездатні рухатись самостійно, а пересуваються під впливом вітру і течії.
Підземні води
води, що містяться в порах, пустотах і тріщинах гірських порід у верхній частині земної кори.
Повінь
найвищий рівень води у річці, що наступає щороку в певні строки.
Півострів
частина суходолу, яка заходить в океан, море чи озеро і з трьох сторін оточена водою.
Пороги
мілководні кам'янисті ділянки в річищі, що утворені виходами твердих гірських порід або валунами. На порогах вода тече з великою швидкістю.
Припливи і відпливи
періодичні підняття та опускання рівня води в океанах і морях, що є результатом впливу на Землю Місяця і Сонця.
Проміле (‰)
одиниця виміру солоності води. Це тисячна частка цілого. Середня солоність води в морях і океанах становить 35‰ (35 г на 1 літр води).
Річка
природний водний потік, що протікає в зниженні рельєфу, створеному її рухом.
Режим річки
зміни рівня води за сезонами, процес замерзання та скресання річки в певний час.
Річкова ерозія
руйнівна робота річок, у ході якої річка розмиває, розширює і поглиблює річкову долину.
Річище
заглиблення в річковій долині, по якому вода річки тече постійно.
Світовий океан
усі океани і моря Землі разом узяті.
Снігова лінія
лінія, вище якої снігу випадає більше, ніж встигає розтанути протягом року.
Тераси
виступи (сходинки) річкової долини, наслідки діяльності води в річці в доісторичні часи, коли річкова долина була менш глибока.
Течії (океанічні, морські)
горизонтальне переміщення водних мас в океанах і морях у вигляді величезних потоків, які рухаються певними постійними шляхами (своєрідні річки в океані). Течії бувають холодні і теплі.

АТМОСФЕРА

Абсолютна вологість повітря
кількість водяної пари (в г/м куб), яка може утримуватися в повітрі за даної температури.
Амплітуда коливань температур
різниця між мінімальною і максимальною температурами повітря за певний проміжок часу (добу, місяць, рік тощо).
Атмосфера
повітряна оболонка земної кулі, зв'язана з нею силою тяжіння, що обертається разом з Землею як одне ціле.
Атмосферний тиск
тиск атмосферного повітря на всі предмети, що в ньому перебувають, і на земну поверхню.
Атмосферні опади
вода, яка випадає на поверхню Землі у вигляді дощу, снігу, граду або утворюється безпосередньо з повітря у вигляді роси, інею, паморозі.
Барометр
прилад для вимірювання атмосферного тиску.
Бризи
вітри прибережної зони, які дмуть вдень з моря на суходіл, вночі з суходолу на море.
Відносна вологість повітря
співвідношення фактичного вмісту водяної пари в повітрі до тієї кількості, яка необхідна за тієї ж температури для насичення повітря, виражене у відсотках.
Вітер
рух повітря в горизонтальному напрямі з місць високого тиску до місць низького тиску.
Гігрометр
прилад для визначення вмісту водяної пари у повітрі.
Випаровування
надходження в атмосферу водяної пари з поверхні води, снігу, льоду, рослинності, грунту.
Клімат
зміни в стані погоди, що повторюються в певній місцевості рік у рік.
Метеорологія
наука про земну атмосферу і процеси, що в ній відбуваються.
Мусони
сезонні вітри, які дмуть взимку з суходолу на море, влітку з моря на суходіл.
Опадомір, дощомір
прилад для вимірювання кількості атмосферних осадків.
Погода
стан нижнього шару атмосфери (температури, тиску, опадів, напряму і сили вітру тощо) у якійсь місцевості за певний час.
Полярні кола
паралелі, віддалені від екватора на 66°33'. На полярних колах Сонце протягом року не заходить цілу добу (на Північному полярному колі 22 червня, на Південному 22 грудня) і не сходить одну добу (на Північному полярному колі 22 грудня, на Південному 22 червня).
Пояси освітлення Землі
тропіки і полярні кола поділяють земну поверхню на пояси, які відрізняються між собою сонячним освітленням і кількістю тепла, що надходить від Сонця. Залежно від кута падіння сонячного проміння і тривалості дня й ночі виділено п'ять поясів освітлення: два полярних, два помірних, тропічний.
Стратосфера
шар атмосфери між тропосферою і верхніми шарами атмосфери (від 9-18 до 45-55 км).
Тропіки
паралелі, віддалені від екватора на північ і на південь на 23°27'. В дні літнього сонцестояння (21-22 червня) Сонце перебуває у зеніті над Північним тропіком, а в день зимового сонцестояння (21-22 грудня) над Південним тропіком.
Тропосфера
нижній, основний шар атмосфери (висота її над екватором 16-18 км, над полюсами 8-10 км). У тропосфері зосереджено 80% всієї маси повітря та водяної пари.
Хмари
скупчення в атмосфері на значній висоті дрібних крапель води або кристаликів льоду, що виділилися під час охолодження повітря, насиченого водяною парою.