Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Географічний словник до тем «Біосфера», «Географічна оболонка»

БІОСФЕРА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Біосфера
Сфера життя
оболонка земної кулі, в якій зосереджені живі організми. Вони поширені у частині літосфери (до 4-5 км глибини), в усій товщі гідросфери, у нижній частині атмосфери (до 30 км висоти).
Біосферний заповідник
велика ділянка суходолу чи моря, що суворо охороняється. Тут є території, які використовуються для багаторічних спостережень за впливом діяльності людини на навколишню природу.
Географічна оболонка
оболонка, в межах якої стикаються, проникають одна в одну і взаємодіють верхня частина літосфери, нижня частина атмосфери, гідросфера та біосфера.
Грунт
верхній пухкий шар землі, що має родючість.
Гумус
Перегній
органічна, звичайно темного кольору, частина верхнього шару грунту, що утворюється внаслідок складних хімічних процесів.
Екологія
наука про взаємовідносини людини, тварин, рослин і мікроорганізмів між собою і навколишнім середовищем. У зв'язку з посиленим впливом людини на природу і забрудненням навколишнього середовища вона набуває особливого значення.
Екологічні проблеми
проблеми, що виникли у зв'язку з втручанням людини в природні процеси і призводять до порушення рівноваги природних комплексів.
Заповідник
ділянка суходолу чи моря, на якій зберігається у природному стані весь природний комплекс. Під заповідник виділяють території, характерні для природної зони, або такі, що мають цінні в науковому й культурному відношенні природні об'єкти. Територія заповідника суворо охороняється.
Червона книга
це список рідкісних та тих, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин і рослин, символічний сигнал лиха, адресований урядам та громадськості окремих держав.
Родючість ґрунту
здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами і вологою, створюючи умови для одержання врожаю.
Природні зони
Географічні зони
природні комплекси суходолу чи Світового океану, що простягаються в широтному напрямі і мають подібні природні умови (клімат, грунти, рослинність, тварин).
Природні компоненти
Географічні компоненти
складові частини географічної оболонки: гірські породи літосфери, води гідросфери, повітря, ґрунт, рослини й тварини біосфери. їх поєднання в різних варіантах створює природні комплекси.

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОВІДОК І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Додаток 1. Планети Сонячної системи

Додаток 2. Довжина дуги паралелі в 1° на різних широтах

Додаток 3. Найвищі гірські вершини материків

Додаток 4. Гори України

Додаток 5. Найбільші річки світу

Додаток 6. Найбільші річки України

Додаток 7. Найбільші озера світу

Додаток 8. Найбільші озера України

Додаток 9. Типи кліматів

Додаток 10. Найбільші за площею держави світу

Додаток 11. Кількість і розміщення українців у світі