Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Кількість і густота населення України, вікова і статева структура

Кількість і густота населення України

Визначення кількості і густоти (щільності) населення ґрунтується на матеріалах переписів, періодичної звітності, різних історичних документах і джерелах.

На жаль, не збереглося достовірних відомостей про кількість населення на території сучасної України в давні часи. Є припущення, що населення українських земель було нечисленним у княжу добу. Наприкінці XIII ст. на землях України проживало близько 2 млн чоловік. Найгустіше заселеними районами були Середнє Придніпров'я і Галицько-Волинська земля. Великі території, розміщені між ними, а також південні та східні землі були малозаселені.

За часів Богдана Хмельницького населення України становило понад 5 млн чоловік.

Незначний природний приріст населення в той час пояснювався затяжними війнами, масовими епідеміями, посухами. Особливо спустошливими були епідемії. Під час епідемії 1419-1420 pp. Київ, Чернігів та інші міста обезлюдніли.

У XVIII ст. на українських землях проживало близько 9, а на початку XIX ст. — вже понад 30 млн чоловік. Особливо швидко в цей час зростала кількість жителів малозаселених Слобожанщини і Півдня.

За першим російським переписом населення Східної України у 1897 р. налічувало 27,2 млн чоловік. Напередодні Першої світової війни населення сучасної території України налічувало близько 41 млн чоловік.

Великих втрат населення України зазнало під час революційних подій 1917-1920 pp., голодомору 1932-1933 pp., Другої світової війни (відсоток втрат українців був найвищим в Європі), в результаті сталінських репресій.

В останні десятиліття приріст населення в Україні різко скорочується. Тепер Україна має найнесприятливіші показники демографічної ситуації в світі. На початок 2000 р. в країні налічувалося 49,7 млн жителів. Це на 2,5 млн менше, ніж у 1993 р. (див. додаток 3).

Кількість і густота населення має територіальні відмінності. Найбільша густота населення в Донецькій області (див. карту на другому форзаці підручника). Велика вона також у південній і центральній частинах Західної України: Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях. Ці області мають найвищу в країні густоту сільського населення. У центральних областях густота населення наближується до середнього по країні показника. У поліських і південних областях цей показник значно нижчий. Середня густота населення в Україні 84 чол. на 1 км кв (див. додаток 4).

У більшості областей переважає міське населення, лише в п'яти областях західної частини України — сільське.

Вікова і статева структура населення України

Вікова і статева структура населення — розподіл його за ознаками віку і статі.

В Україні 53% її жителів — жінки, що є результатом певного історичного розвитку. Уже в 1937 р. кількість жінок у колишній УРСР (тобто в Східній Україні) значно перевищувала кількість чоловіків, оскільки жінок загинуло менше під час голодомору (вони легше переносили голод, ніж чоловіки). Крім того, під час Другої світової війни більших втрат зазнало чоловіче населення.

Сьогодні невідповідність між кількістю чоловіків і жінок спостерігається лише серед людей середнього і старшого віку.

Статистичні дані свідчать, що в Україні, як і в цілому у світі, народжується більше хлопчиків, ніж дівчаток.

У світі переважає чоловіче населення.

В Україні населення поділяють на три вікові групи — молодшу за працездатну, працездатну (чоловіки у віці 16-59 років, жінки 16-54 роки) та старшу за працездатну. Кількість молодшої вікової групи є низькою, що пояснюється різким скороченням народжуваності населення. Частка людей працездатного віку серед міських і сільських жителів різна: сільське населення налічує значно менше людей працездатного віку, ніж міське. Це ще раз засвідчує гостру демографічну ситуацію в українських селах, тобто низьку частку людей працездатного віку, зростання дефіциту трудових ресурсів. Частка старшої за працездатну групу населення найвища на селі (майже третина сільських жителів). Що стосується міських поселень, то тут люди у старшому за пенсійний вік становлять близько п'ятої частини всіх їх жителів.

Значною (10-12 років) в Україні є різниця тривалості життя жінок і чоловіків. Приблизно такою вона прогнозується і на майбутнє. Середня тривалість життя населення України становить 67 років, у тому числі чоловіків — 61 рік, жінок — 73 роки. Це дуже низькі показники порівняно з розвинутими країнами Європи.

  1. Якою була кількість населення України до Першої світової війни?
  2. Чим пояснюються великі людські втрати в Україні після Першої світової війни?
  3. Як розподіляється населення України за областями?
  4. Які особливості вікової структури населення України?
  5. Яка середня тривалість життя населення в Україні?

  1. За матеріалами додатка 4 схарактеризуйте густоту населення за окремими областями України.
  2. Порівняйте вікову структуру чоловічого і жіночого населення в Україні. Чим пояснити різну кількість людей працездатного віку в місті і селі?