Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Економічна і соціальна географія України

Заставний Ф. Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. серед, загальноосвіт. шк. — К.: Форум, 2000. — 239 с: іл., карти.

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України

Зміст

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

§1. Географічне положення. Державний кордон
§2. Адміністративно-територіальний поділ (устрій)
§3. Історико-географічні області та етнографічні райони

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І ФОРМУВАННЯ ЇЇ ТЕРИТОРІЇ

§4. Русь-Україна від давніх часів до початку XX ст.
§5. Україна від 1917 р. до сьогодення

РОЗДІЛ 3. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

§6. Кількість і густота населення, його вікова і статева структура
§7. Природний рух населення
§8. Механічний рух (міграція) населення
§9. Трудові ресурси і зайнятість населення. Освіта
§10. Розселення і розвиток поселень
§11. Національний склад населення

Українська діаспора
§12. Східна українська діаспора
§13. Західна українська діаспора

РОЗДІЛ 4. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

§14. Структура і розміщення господарства

Промисловість. Паливно-енергетичний комплекс
§15. Паливна промисловість
§16. Електроенергетика
§17. Чорна і кольорова металургія
§18. Машинобудування і металообробка
§19. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість
§20. Лісова промисловість
§21. Промисловість будівельних матеріалів
§22. Легка промисловість. Художні промисли

Агропромисловий комплекс (АПК)
§23. Землеволодіння
§24. Рослинництво: земельні угіддя, зернові культури
§25. Рослинництво: технічні та інші культури
§26. Тваринництво
§27. Територіальна спеціалізація сільського господарства
§28. Харчова промисловість

Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки
§29. Залізничний транспорт
§30. Водний транспорт
§31. Автомобільний, повітряний, трубопровідний транспорт
§32. Зовнішньоекономічні зв'язки

Соціальна сфера
§33. Санаторно-курортне і туристичне господарство

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

§34. Економічне районування
§35. Донецький економічний район
§36. Придніпровський економічний район
§37. Північно-Східний економічний район
§38. Центральнополіський (Столичний) економічний район
§39. Причорноморський економічний район
§40. Карпатський економічний район
§41. Подільський економічний район
§42. Центральноукраїнський (Центральний) економічний район
§43. Західноволинський економічний район
§44. Актуальні проблеми географії України

Матеріали для довідок та практичних робіт
Словник основних термінів і понять