Лозинський В.
Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

Вимірювання дирекційних кутів. Визначення відстані точок від осьового меридіана

Задачі, які розв’язують за топографічною картою

Задача 4. Визначити на якій відстані від осьового меридіана зони розташовані точки А, Б, В

У зональній системі плоских прямокутних координат Гаусса в кожній зоні за вісь абсцис приймають середній прямолінійний меридіан зони, який зветься ще осьовим, а за вісь ординат – лінію екватора, яка теж прямолінійна. Точка перетину осьового меридіана і екватора – початок відліку координат. На північ від екватора значення абсцис додатні, а на південь -від'ємні. Відповідно і значення ординат на схід від осьового меридіана зони додатні, а на захід – від'ємні.
Україна розташована на північ від екватора і займає 4 зони – з 4-ї по 7-у включно. Всі точки (пункти) території України мають додатні абсциси, а ординати у східній частині всіх зон додатні, а в західній – від'ємні. Для зручності абсцису (осьовий меридіан) кожної зони уявно переносять на захід на 500 км, внаслідок чого в усіх зонах ординати будуть також додатні, тобто із знаком «плюс». Таким чином, точки, що розташовані на захід від осьового меридіана, мають додатні ординати менші від 500 км, а на схід - більші за 500 км. Такі ординати називаються перетвореними, або умовними чи приведеними.
У зв'язку з тим, що кожна зона має власну вісь абсцис і початок координат, точки з однаковою абсцисою і ординатою повторюються в усіх зонах. Тому перед числом, що характеризує перетворену ординату, треба писати номер зони. Наприклад, Y - 6358705 м означає, що точка знаходиться в шостій зоні на відстані 141295 м на захід від осьового меридіана зони.

Задача 5. Виміряти довжини сторін трикутника АБВ

На аркуші міліметрового паперу викреслюють поперечний масштаб для чисельного масштабу карти. Вимірювання довжин ліній АБ, БВ і ВА виконують циркулем-вимірником. На поперечному масштабі хрестиками показують отримані значення довжин ліній.

Задача 6. Виміряти дирекційні кути ліній АБ, БВ і ВА

Дирекційним кутом а називають горизонтальний кут, що відлічують від північного напрямку осьового меридіана (або лінії, паралельної йому) до даного напрямку за ходом годинникової стрілки. Дирекційний кут змінюється від 0° до 360°. Прямий і зворотний дирекційні кути лінії відрізняються на 180° (рис. 9).

Рис. 9. Дирекційні кути: а – графічне зображення; б – положення транспортира при вимірюванні кутів (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Для вимірювання дирекційного кута напрямку лінії суміщають центр транспортира з точкою перетину лінії напрямку з вертикальною координатною лінією на карті, або з початковою точкою напрямку лінії. Одночасно орієнтують нульовий діаметр транспортира (0°-180°) паралельно вертикальній лінії сітки (рис. 9). Дирекційний кут відлічують по транспортиру від північного кінця вертикальної лінії сітки до даного напрямку за ходом годинникової стрілки.

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.