Світличний О.О., Чорний С.Г.
Основи ерозієзнавства

Поширення ерозійних процесів у світі

Відповідно до зроблених у 70-ті p. XX сторіччя оцінок, на земній кулі до водної ерозії схильний 31%, дефляції – 34% суші. При цьому з близько 1,5 млрд. га розораних земель до 430 млн. га вже еродовано або дефльовано (Ковда, 1978, 1981; Эрозия почвы, 1980). Однак ці цифри, як це було з'ясовано пізніше, є досить приблизними. Уточнення площі і розподілу еродованих грунтів на земній кулі було виконано в 1988-1990 pp. у рамках проекту Глобальної оцінки індукованої людиною деградації грунтів (Global Assessment Human-indused Soil Degradation – GLASOD), ініційованого Програмою Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (UNEP).

Відповідно до результатів проекту GLASOD у світі налічується більше мільярда (точніше – 1093,7 млн.) гектарів грунтів, у різному ступені деградованих водною ерозією. Водна ерозія грунтів набула поширення на всіх (крім Антарктиди) континентах світу (рис. 1.7). При цьому на водну ерозію як джерело деградації припадає 56% загальної площі деградованих грунтів (на дефляцію, яка знаходиться в цьому «рейтингу» на другому місці, – близько 550 млн. га, або 28%). Зазначимо також, що площа еродованих земель і в глобальному масштабі, і в межах окремих регіонів і країн збільшується. Так, за даними підрозділу ООН з сільського господарства і продовольства (ФАО) щорічні втрати продуктивних земель через ерозію у світі складають 5-7 млн. га. Таким чином, у наш час еродовані грунти на планеті становлять близько 1,2 млрд. га, або близько 9% вільної від льоду суші (13,013 млрд. га). Проте в окремих країнах цей відсоток є значно більшим.

Розповсюдження обумовленої діяльністю людини ерозійної деградації грунтів у світі за результатами проекту ООН GLASOD
Рис. 1.7. Розповсюдження обумовленої діяльністю людини ерозійної деградації грунтів у світі за результатами проекту ООН GLASOD (за матеріалами World Data Center for Soil (ISRIC))

У США водна ерозія офіційно визнана національним лихом (рис. 1.8). Тут зазнає ерозії близько 44% оброблюваних земель; в окремих штатах щорічна ерозія з 1 га досягає 25-41 тонн грунту (Вронский, 1996). У Мексиці зазнає ерозії майже 80% оброблюваних земель (Каштанов и др., 1994). На Мадагаскарі внаслідок випалювання лісів 80% всієї території схильні до дії активної ерозії. У Чилі, де за останні роки площа лісів скоротилася з 60 до 25%, ерозією охоплено 72% земель, з них 17% вже практично втрачені для сільського господарства. Інтенсивна прискорена ерозія спостерігається в країнах Середземномор'я (Іспанії, Італії, Греції й ін.), де цей процес разом із сучасною арідизацією клімату є основним пустелеутворюючим процесом (рис. 1.9-1.10). У Болгарії із земель, що обробляються, до водної ерозії схильні 72%. За даними бюлетеня Європейської асоціації охорони грунтів (ESSC Newsletter), в Австрії еродовано 20% площі орних земель, у Сербії – 86,4% загальної площі. До країн, у яких проблема водної ерозії є найбільш гострою, належить Китай. Площа еродованих земель тут нині становить близько 20% загальної площі країни (площа ріллі – 15,4%) (The World Factbook 2003) і продовжує збільшуватися. Підраховано, наприклад, що з 1985 по 1991 рік площа схильних до ерозії земель у країні збільшилася з 129 до 162 млн. га, тобто на 25,6%. Особливо несприятлива ситуація в середній частині басейна р. Хуанхе і у верхній частині басейна р. Янцзи. Річка Хуанхе, зокрема, щорічно виносить в океан більше 1,6 млрд. тонн наносів. Основне джерело наносів – водно-ерозійні процеси в межах Лесового плато (рис. 1.11).

Зруйновані ерозією землі в західному Теннессі на південному сході США
Рис. 1.8. Зруйновані ерозією землі в західному Теннессі на південному сході США. Фото Дж. Лафлена
Наслідки випадіння 50 міліметрів опадів за 1 годину в мигдалевому саду (розмір вимоїн 15x20 см), Іспанія
Рис. 1.9. Наслідки випадіння 50 міліметрів опадів за 1 годину в мигдалевому саду (розмір вимоїн 15x20 см), Іспанія. Фото А. Серда
Лінійна ерозія в районі Гармсару, 65 км на схід від Тегерана, Іран
Рис. 1.10. Лінійна ерозія в районі Гармсару, 65 км на схід від Тегерана, Іран. Фото X. Рохпура
Ерозія грунту на Лесовому плато у північно-західному Китаї
Рис. 1.11. Ерозія грунту на Лесовому плато у північно-західному Китаї. Фото (з літака) Лі Руї

Складна ерозійна ситуація в країнах колишнього СРСР. У Російській Федерації еродовано 38,4 млн. га сільськогосподарських земель, що становить 17,2% їх загальної площі і 28% – площі ріллі. У Молдові ще в 80-х роках минулого сторіччя було більше 700 тис. га середньо- і сильнозмитих грунтів, які помітно втратили свою первинну родючість (28% сільськогосподарських угідь), і понад 1370 тис. га ріллі на схилах, що потребують постійного і надійного захисту від руйнівних ерозійних процесів (Константинов, 1987).