Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Документи польових досліджень. Рисунки і числові дані

Рисунки

У польових умовах виконують рисунки відслонень гірських порід (рис. 1.4.3). Деякі нюанси структури, текстури чи відтінки кольору порід фотографічні способи не можуть передати. Для цього використовують чорно-білі штрихові чи кольорові замальовки.

Спочатку на відслоненні зчищають звітрілий верхній шар або вирівнюють свіжовикопаний розріз. Задають вертикальний масштаб. Чимале відслонення фіксують на міліметровому аркуші, вибирають вертикальний і горизонтальний масштаб, аркуш розбивають на квадрати, рисують елементи відслонення відповідно до його природного вигляду.

image
Рис. 1.4.3. Приклад оформлення геологічного розрізу (кар’єр с. Добряни Львівської обл.)

Під час рисування відслонень важливо відобразити таке:

  • послідовність видимих пластів;
  • контакти між ними;
  • умови залягання пластів;
  • переходи в напрямі простягання;
  • подробиці текстури та структури порід, місцеположення включень;
  • відміни в кольорі порід.

Для деяких генетичних типів відкладів важливо показати співвідношення з елементами рельєфу – делювіальних відкладів і денудаційних відрізків схилів, алювіальних відкладів і корінних схилів тощо. На рисунках однорідних лесових товщ добре відтворити наявні сліди соліфлюкційних процесів у вигляді флюїдальних текстур, смуги озалізнених прошарків, палеонтологічні включення тощо. Отже, на рисунках кольоровим фоном чи у штриховому варіанті більш точно передають особливості геологічних шарів і прошарків.

Рисунки слугують для відображення в масштабі об’єктів великих розмірів чи співвідношень між ними, що не фіксуються в одному кадрі об’єктива фотоапарата. Вони є тим інструментом, який показує особливості об’єктів, які з різних причин не зафіксовані чи погано зафіксовані на фотознімках.

Числові дані

Інформацію у вигляді чисел надають множині значень, які характеризують об’єкт. Це дані з морфометрії форм чи елементів рельєфу, щодо їхньої кількості, умов залягання порід, речовинного чи гранулометричного складу порід. Обробка зібраних кількісних даних спрямована на виділення сукупності однорідних величин чи елементів. Важливо виявити якісну спільність характеристик об’єкта в кількісних значеннях.

Первинні числові дані записують у таблиці. Використовують програму Microsoft Excel. На підставі таблиць у камеральних умовах, використовуючи інструментарій Excel, виконують наочне відображення розподілу кількісних даних. Його подають у формі діаграм, графіків, гістограм. Для кожного типу значень продумують свою форму графічного подання, яке би виразно підтверджувало виявлені закономірності.