Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Води Світового океану. Водні маси і морські течії

§ 15. Води Світового океану

  1. Що таке Світовий океан? Назвіть його частини.
  2. Якими є властивості вод Світового океану?

Водні маси

На перший погляд вода в океані скрізь однакова. Але це не так. У різних географічних поясах морська вода має свої температуру і солоність. Великі об'єми води, що відрізняються температурою і солоністю, називаються водними масами. Розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні і полярні водні маси (див. атлас).

Назва водних мас та їх властивості зумовлені особливостями клімату району, де вони утворилися. Наприклад, екваторіальні водні маси сформувалися в екваторіальних широтах і тому дуже теплі (+25°С — +29°С). Теплими також є і тропічні водні маси, температура яких становить в середньому +19°С. Проте порівняно з екваторіальними тропічні води солоніші.

Солоність зумовлена передусім співвідношенням опадів і випаровування. Крім того, вона залежить від морських течій, притоку прісних річкових вод та частково від утворення і танення криги. Як відомо, солоність вимірюється не у відсотках, а у проміле — тисячних частках (‰).

Середня солоність Світового океану становить 35‰. Біля екватора вона менша середньої — близько 33%о, а в тропічних водах — понад 35‰. Пояснюється це різною кількістю атмосферних опадів, що розбавляють солону морську воду.

Температурні умови і солоність помірних водних мас мінливіші. Так, середньорічна температура поверхневих вод помірного поясу коливається від +10°С до +15°С. У Південній півкулі вона знижується навіть до 0°. Солоність помірних водних мас зменшується від 34‰ до 10‰. Полярні водні маси, що формуються в полярних поясах, найхолодніші. Температура їх тут подекуди дорівнює -1,8°С, а солоність води нижча середньої для Світового океану.

З подальшим зниженням температури вода перетворюється на морську кригу. Крижані поля та велетенські уламки материкового льоду — айсберги — починають свої мандри океаном з півночі та від Антарктиди в бік екватора. Проте рухаються вони не хаотично, а давно відомими шляхами. А чи можна побачити ці водні шляхи?

Виявляється, можна. Для цього необхідно ознайомитися з головними морськими течіями Світового океану.

Морські течії

Причин, які змушують водні маси рухатись одними й тими самими маршрутами, багато. Проте головна з них — вітер. Ось чому напрям найбільших морських течій майже збігається з головними повітряними течіями планети (мал.34).

Циркуляція повітряних та водних мас
Мал. 34. Циркуляція повітряних та водних мас

Зверніть увагу на дві паралельні течії приекваторіальних широт, що перетинають Світовий океан зі сходу на захід. У Північній півкулі — це Північна Пасатна течія (в Індійському океані її немає), а в Південній — Південна Пасатна. Назви їх не випадкові. Саме пасати переважають у цих широтах і спричиняють рух водних мас зі сходу на захід.

У західній частині океанів завдяки пасатним течіям рівень води піднімається іноді на кілька метрів. Тому звідси водні маси немовби стікають, і частина їх, шукаючи виходу, повертається назад між Північною Пасатною і Південною Пасатною течіями. Цей потік так і назвали — Міжпасатна протитечія. Разом з Північною Пасатною і Південною Пасатною течіями вона утворює обабіч екватора два суміжних кругообіги.

Інші гілки пасатних течій розгалужуються біля східних берегів материків усіх океанів на північ і південь. Досягши помірного поясу, вони під дією сили, що виникає внаслідок обертання Землі навколо своєї осі, змінюють свій напрям на східний.

Знайдіть ці течії на карті атласу

Морські течії помірного поясу формуються також завдяки західним потокам повітря. Про це нагадує й назва найпотужнішої течії Світового океану — течія Західних Вітрів.

Підхоплені в помірному поясі західним перенесенням повітря, течії перетинають океан. Натрапивши на своєму шляху на материк, кожна з них розгалужується на два потоки. Один із них прямує до екватора у вигляді холодної течії, яка замикає великий кругообіг. Морські течії в ньому рухаються подібно до напряму повітря в антициклоні. Звідси й назва подібних кругообігів — антициклональні.

Пригадайте, в якому напрямі обертається повітря в антициклоні

Інший, теплий потік уздовж західних берегів материків рухається від екватора у бік полюсів. З ним пов'язане утворення в помірних широтах кругообігу морських течій за циклональним напрямом (див. мал. 34 та карту атласу).

На карті теплі течії позначені червоним кольором, холодні — синім. Які течії вважають теплими, а які холодними? Теплими є ті течії, води яких тепліші від навколишніх. Води холодних течій холодніші від навколишніх. До теплих течій, звичайно, належать ті, що рухаються з екваторіального поясу у високі широти. Навпаки, течії, що прямують з високих широт у напрямі екватора, переважно холодні.

Свою температуру морські течії зберігають упродовж певного часу. Проте поступово температура потоків змінюється під впливом навколишніх вод. Тому різниця між теплими і холодними течіями іноді становить лише кілька градусів.

Розрізняють чотири типи водних мас:

  • екваторіальні,
  • тропічні,
  • помірні і
  • полярні.

Основною причиною виникнення морських поверхневих течій є вітри. Морські течії утворюють антициклональні та циклональні кругообіги. Уздовж східного узбережжя материків у тропічних широтах прямують теплі, а вздовж західного — холодні течії. У помірних широтах східні береги континентів омиваються холодними, західні — теплими течіями.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. За якими ознаками виділяють водні маси?
  2. Що спільного між повітряними та водними масами?
  3. Температура води на окремих ділянках Перуанської та Аляскинської течій приблизно однакова і становить +15° С. Чому ж одна з них вважається холодною, а інша — теплою?

За картою атласу простежте зміну температури і солоності поверхневих вод Тихого океану вздовж 50° пн.ш. Поясніть причини відмінностей.

За картою атласу визначіть, береги яких материків можна побачити, мандруючи за антициклональними кругообігами течій Атлантики.