Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Географія материків і океанів

ЗМІСТ

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів

Як працювати з підручником

Вступ
§ 1. Що вивчає "Географія материків і океанів". Материки та океани. Географічні карти. Методи географічних досліджень

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

Тема 1. Земля — планета Сонячної системи
§ 2. Види руху Землі та їх наслідки
§ 3. Походження материків і океанічних западин

Тема 2. Закономірності формування і розвитку компонентів природи
§ 4. Рельєф планети та його формування
§ 5. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація і характер підстилаючої поверхні
§ 6. Повітряні маси. Циклони і антициклони
§ 7. Циркуляція атмосфери
§ 8. Розподіл температур і опадів. Коефіцієнт зволоження
§ 9. Кліматичні пояси. Основні типи клімату Землі
§ 10. Води суходолу та Світового океану
§ 11. Органічний світ. Ґрунти

Тема 3. Закономірності формування і розвитку природних комплексів
§ 12. Географічна оболонка. Закономірності формування і розвитку географічної оболонки
§ 13. Зональні та азональні природні комплекси

Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Тема 1. Загальні відомості про Світовий океан
§ 14. Дослідження Світового океану
§ 15. Води Світового океану

Тема 2. Тихий океан. Океанія
§ 16. Географічне положення океану. Рельєф дна
§ 17. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси
§ 18. Океанія

Тема 3. Атлантичний океан
§ 19. Географічне положення. Рельєф дна
§ 20. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Тема 4. Індійський океан
§ 21. Географічне положення. Рельєф дна
§ 22. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Тема 5. Північний Льодовитий океан
§ 23. Особливості природи океану

Розділ 3. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

Тема 1. Африка
§ 24. Географічне положення. Дослідження та освоєння
§ 25. Рельєф і корисні копалини
§ 26. Загальні особливості клімату
§ 27. Типи клімату
§ 28. Води суходолу
§ 29. Природні зони
§ 30. Природні країни
§ 31. Населення. Держави материка

Тема 2. Австралія
§ 32. Географічне положення. Дослідження та освоєння. Рельєф і корисні копалини
§ 33. Клімат. Води суходолу
§ 34. Органічний світ. Природні зони
§ 35. Природні країни
§ 36. Населення Австралії

Тема 3. Південна Америка
§ 37. Географічне положення. Дослідження та освоєння. Рельєф і корисні копалини
§ 38. Загальні особливості клімату. Типи клімату
§ 39. Води суходолу
§ 40. Природні зони. Висотна поясність
§ 41. Природні країни
§ 42. Населення. Держави

Розділ 4. АНТАРКТИДА — ЛЬОДОВИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

§ 43. Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Рельєф
§ 44. Клімат. Органічний світ. Природні ресурси

Розділ 5. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

Тема 1. Північна Америка
§ 45. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння
§ 46. Рельєф і корисні копалини
§ 47. Загальні особливості клімату
§ 48. Типи клімату
§ 49. Води суходолу
§ 50. Природні зони. Висотна поясність. Частина 1 Частина 2
§ 51. Природні країни
§ 52. Населення Північної Америки

Тема 2. Євразія
§ 53. Географічне положення. Дослідження та освоєння

Тема 3. Європа
§ 54. Географічне положення. Історія формування території, рельєф. Корисні копалини
§ 55. Загальні особливості клімату
§ 56. Типи клімату
§ 57. Води суходолу
§ 58. Природні зони. Висотна поясність
§ 59. Природні країни. Частина 1 Частина 2
§ 60. Населення. Держави

Тема 4. Азія
§ 61. Географічне положення. Рельєф і корисні копалини
§ 62. Загальні особливості клімату
§ 63. Типи клімату
§ 64. Води суходолу
§ 65. Природні зони. Висотна поясність
§ 66. Природні країни
§ 67. Населення. Держави

Розділ 6. ЗЕМЛЯ — НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

§ 68. Взаємодія людського суспільства і природи. Частина 1 Частина 2

Додаток 1
Додаток 2. Частина 1. Короткий ловник географічних термінів і понять Частина 2. Короткий словник географічних термінів і понять (А-В) (Г-К) (Л-П) (Р-Я)