Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Природні країни Північної Америки

Пригадайте найбільші гірські й рівнинні природні комплекси Південної Америки. Які головні чинники визначають їх утворення?

У Північній Америці виділяють такі природні країни:

 • Гренландія і Канадський Арктичний архіпелаг,
 • Лаврентійська височина,
 • Центральні,
 • Великі та
 • Берегові рівнини,
 • Аппалачі та
 • Кордильєри (мал. 163).
Природні країни Північної Америки
Мал. 163. Природні країни Північної Америки

Лаврентійська височина

Хоча розміри цього регіону величезні, природні умови порівняно одноманітні. Для країни характерна рівнинно-горбиста поверхня, що обумовлюється розташуванням її на щиті платформи. У рельєфі чітко помітні сліди діяльності давнього льодовика, з яким пов'язана велика кількість річок та озер.

Характерною особливістю регіону є холодний клімат.

Чим це пояснити?

Не випадково в природній країні майже скрізь поширена багаторічна мерзлота. Ці причини зумовили панування зони тундри, що разом з лісотундрою охоплює майже 2/3 усієї території височини.

Запаси деревини (на півдні), водні ресурси, хутрові звірі становлять багатство Лаврентійської височини. Важливе значення мають також мінеральні ресурси. Давні кристалічні породи вміщують великі поклади залізної руди, міді, нікелю, срібла, урану тощо.

Центральні рівнини

Центральні рівнини займають внутрішні райони материка. В основі більшої частини природної країни залягає плита давньої платформи, що похована під потужною товщею осадових відкладів. Тому поверхня Центральних рівнин порівняно з Лаврентійською височиною менш горбиста.

Лесовидні суглинки — одна з м'яких гірських порід, що перекривають давній фундамент. Вони легко розмиваються, і тому територія Центральних рівнин сильно почленована річковими долинами та ярами.

На сході рівнин поширені вапнякові породи з типовими карстовими формами рельєфу. Саме тут розташована одна з найбільших у світі карстових печер — Флінт-Мамонтова. Разом із сусідніми карстовими порожнинами вона утворює єдину систему довжиною більше 500 км (мал. 164).

Флінт-Мамонтова печера
Мал. 164. Флінт-Мамонтова печера

Флінт-Мамонтова печера — п'ятиповерхова. Глибина її майже 300 м, там зберігається постійна температура, що становить +12,6°С. В печері протікає три річки, є три озера. Тут живуть цвіркуни та павуки, які втратили зір, у водах озер і річок — сліпі риби й раки тощо. Мамонтова печера обладнана ліфтами, сходами, має електричне освітлення. Підземними річками та озерами курсують спеціальні човни. Щороку пам'ятку природи відвідують тисячі туристів.

Рівнинний характер місцевості, сприятливий клімат, чорноземні та інші родючі ґрунти зумовили розвиток землеробства. Тому більша частина території країни розорана.

Великі рівнини

Великі рівнини — підвищене плато, що простяглося вздовж Кордильєр. Поверхня його складена пухкими породами, тому тут розвинута густа сітка ярів і балок, глибина яких становить десятки метрів. Такі ділянки непридатні для господарювання і дістали назву бедленд — "дурні землі".

Клімат Великих рівнин посушливий. Тут поширені сухі степи й лісостепи, які використовують як пасовища. На території Великих рівнин видобувають нафту, газ, поліметали.

За картою атласу знайдіть пам'ятки природи, що охороняються, на рівнинах материка.

Аппалачі

Аппалачі простяглися вздовж Атлантичного узбережжя більш як на 2500 км. Гори значно зруйновані, схили їх пологі, вершини округлі.

Пригадайте вік утворення Аппалачських гір

На півночі зима помірно холодна зі снігопадами, а літо тепле, з туманами й дощами. На півдні температури взимку перевищують 0°С, а літо жарке й вологе.

У північних районах мішані ліси з висотою переходять у хвойні. У південних — гори вкриті широколистими лісами з дуба, платана, клена, каштана. В підліску багато дикорослих плодових дерев, стовбури яких обвиті ліанами.

Первинні ліси Аппалачів постійно вирубують, і в природному вигляді вони збереглися тільки на вершинах хребтів та в заповідниках. В Аппалачах є значні родовища залізної руди і руд кольорових металів. Короткі, але бурхливі річки мають великі запаси гідроенергії.

Кордильєри

Кордильєри — наймолодша і найбільша гірська природна країна, яка простягається вздовж усього західного узбережжя материка. Розрізняють три різновікових пояси Кордильєр. Наймолодший — на заході, найдавніший — у центрі, де смуга високих плато і нагір'їв (Колорадо, Великий басейн тощо) (мал. 165). Зі сходу прилягає третій пояс — Скелясті гори. На півночі ці пояси зближаються, у південному напрямі, навпаки, розходяться.

Метеоритний кратер на плато в Колорадо
Мал. 165. Метеоритний кратер на плато в Колорадо

Клімат західного поясу різко відрізняється від клімату інших двох поясів Кордильєр.

За кліматичними картами атласу порівняйте кліматичні показники на заході та сході Кордильєр. Поясніть причини відмін.

Істотні відмінності помітні не тільки між різними пасмами, а й між північними та південними частинами Кордильєр. Поряд із багатими лісами у країні можна зустріти вічні сніги й льодовики. Серед безжиттєвих пустель — сумнозвісна Долина Смерті, яка є одним із найжаркіших місць на Землі.

У Скелястих горах розташований перший у світі національний парк — Єллоустонський, який було створено ще в 1872 р. Тут охороняють десятки тисяч гейзерів (мал. 166) і гарячих мінеральних джерел,  є чимало мальовничих озер, водоспадів, незайманий ліс з багатьма рідкісними тваринами. Гейзери викидають струмені пари й кип'ятку на висоту близько 50 м і утворюють з гейзериту (мінеральних солей) мереживні тераси, забарвлені в усі кольори райдуги.

Гейзери у Єллоустонському національному парку
Мал. 166. Гейзери у Єллоустонському національному парку

Різноманітність геологічної будови гір зумовила виникнення багатьох корисних копалин: руд різних металів, нафти, газу, кам'яного та бурого вугілля.

ВИСНОВКИ

 1. На материку виділяють такі природні країни: Гренландія і Канадський Арктичний архіпелаг, Лаврентійська височина, Центральні, Великі та Берегові рівнини, Аппалачі і Кордильєри.
 2. Лаврентійська височина — країна із суворим кліматом і багатими природними ресурсами.
 3. Центральні рівнини — одна з найсприятливіших для життя людини природна країна материка.
 4. Великі рівнини — природна країна, у формуванні якої, велику роль відіграли Кордильєри.
 5. Аппалачі — давня гірська країна зі значними природними ресурсами.
 6. Кордильєри — наймолодша і найбільша гірська природна країна материка.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Що спільного й відмінного у природі Лаврентійської височини, Великих та Центральних рівнин?
 2. Чим відрізняється природа Аппалачських гір від природи Кордильєр?
 3. За тематичними картами атласу визначіть головні риси природи таких країн: Гренландія і Канадський Арктичний архіпелаг, Берегові рівнини.