Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Природні країни Азії

До якої з груп — зональних чи азональних природних комплексів відносяться природні країни?

Знайдіть на карті атласу видатні пам'ятки природи і цивілізації Азії.

Надзвичайно різноманітна природа Азії зумовлює формування тут значної кількості природних країн, які розглядаються у складі великих природних регіонів. Це — Північна, Східна, Центральна, Західна та Південна Азія (мал. 214).

Природні країни Азії
Мал. 214. Природні країни Азії

Північна Азія

Північну Азію можна ототожнити із Сибіром. До регіону входять Арктична острівна країна, Західний, Середній та Північно-Східний Сибір, а також пояс гір Південного Сибіру.

Поверхня Північної Азії поступово піднімається від Західносибірської низовини через Середньосибірське плоскогір'я (мал. 215) до Північно-Східного Сибіру. Водночас територія регіону має загальний нахил на північ, тому всі річки належать до басейну Північного Льодовитого океану.

Середньосибірське плоскогір'я
Мал. 215. Середньосибірське плоскогір'я

Регіон відрізняється суворим кліматом, континентальність якого зростає із заходу на схід.

За кліматичною картою атласу порівняйте середні температури січня у Північній півкулі на широті Оймякону. Які висновки можна зробити?

Суворий клімат зумовлює також розташування природних зон. Арктичні пустелі змінюються найбільшим у світі поясом тундр. Більша частина Північної Азії зайнята світлохвойною тайгою з модрини. Тільки на півдні Західного Сибіру з'являються степові ділянки, що чергуються з болотами.
Особливістю природних комплексів Сибіру є їх надзвичайно крихка природна рівновага. Найменше порушення одного з компонентів швидко змінює увесь комплекс. Особливо характерно це для тундр. Звичайний слід від автомобіля, що ушкоджує вразливий рослинний покрив, призводить до стрімкого танення мерзлоти. Внаслідок цього на земній поверхні, на якій майже відсутня рослинність, утворюються справжні рани, які не гояться багато років.

Східна Азія

Східна Азія простягнулася від Чукотського півострова і Камчатки, через російський Далекий Схід і Корейський півострів до східних районів Китаю з прилеглими островами.

Географічна єдність Східної Азії полягає насамперед у її розташуванні на узбережжі Тихого океану, вплив якого на природу регіону надзвичайно великий.

У рельєфі поєднуються складчасто-брилові гори мезозойського віку з низовинами, утвореними річковими наносами. Камчатка і острівні дуги вирізняються сучасним вулканізмом (мал. 216).

Гарячі джерела. Камчатка
Мал. 216. Гарячі джерела. Камчатка

Майже для всіх природних країн регіону характерні мусонна циркуляція та інтенсивна циклонічна діяльність уздовж тропічного і полярного фронтів, що супроводжується ураганами.

Протягом кайнозойської ери природні умови регіону не зазнали істотних змін. Тому для флори і фауни Східної Азії характерні релікти та багатство видів. Рослини і тварини різних географічних поясів співіснують разом.

Найхарактерніша риса природи Східної Азії — нечітко виражена широтна зональність природних комплексів. Їх зміна у межах регіону відбувається переважно з заходу на схід.

Чим це можна пояснити?

Східна Азія — найзаселеніший регіон Землі. Тут проживає понад 1,2 млрд чоловік. А історія освоєння території Китаю, наприклад, налічує кілька тисячоліть. У минулому в басейнах Хуанхе і Янцзи переважали густі ліси. На їх місці тепер вирощують рис, бавовник, чайний кущ, тютюн, зернові культури, отримуючи до трьох врожаїв на рік (мал. 217).

Поля на сході Китаю
Мал. 217. Поля на сході Китаю

Центральна Азія

Центральна Азія простягається від Каспійського моря до хребта Великий Хінган. Територія віддалена від океанів, ізольована великими гірськими системами, а її поверхня має значні абсолютні висоти. Цьому сприяють активні тектонічні та сейсмічні рухи. Величезні підвищені рівнинні простори чергуються із високими горами та найвищими нагір'ями світу (мал. 218). Клімат регіону різко континентальний. Незначна кількість опадів поєднується з винятково холодними для цих широт зимами і жарким літом. Центральна Азія — царство сухих степів, напівпустель і безкраїх пустель. Важлива особливість регіону — відсутність стоку річок до океанів. Велику площу тут займає басейн внутрішнього стоку.

Тібетське нагір'я
Мал. 218. Тібетське нагір'я

Господарське освоєння території незначне. Причиною є бідні ґрунти, несприятливі кліматичні умови та високогірний рельєф. Більша частина сільськогосподарських угідь використовується як пасовища. Але вони не витримують значного навантаження внаслідок випасу худоби. Це призводить до порушення рівноваги природних комплексів.

Землеробство розвинуте тільки в передгір'ях, де є виходи ґрунтових вод, а Також уздовж річкових долин. Тут виникли оазиси, вік яких іноді налічує тисячоліття. В оазисах вирощують бавовну, зернові, бобові і баштанні культури. Багато плодових дерев, зокрема місцевого походження: абрикос, мигдаль, фісташка, гранат, алича.

Західна Азія

До регіону Західна Азія входять Аравійський півострів, Месопотамія, Передньоазіатські нагір'я (Малоазіатське, Вірменське та Іранське), Кавказ (мал. 219).

Найвища вершина Кавказу — Ельбрус
Мал. 219. Найвища вершина Кавказу — Ельбрус

На давній Аравійській платформі у рельєфі переважають плоскогір'я. Месопотамська низовина відокремлює їх від гірських споруд альпійського віку. Рівнини Західної Азії є частиною великого азіатсько-африканського поясу тропічних пустель і напівпустель. Ланцюг нагір'їв характеризується середземноморськими рисами клімату, континентальність якого швидко зростає з просуванням на схід.

Західна Азія — давній осередок людської цивілізації. Тут колись існували розвинуті держави.

Пригадайте їх з курсу історії.

Тисячоліття зрошувального землеробства змінили пустельний вигляд Месопотамської низовини, на якій з'явилися квітучі оазиси, де вирощують тепер зернові культури, бавовник, фінікову пальму.

Півострів Мала Азія — батьківщина багатьох культурних рослин: м'якої пшениці, вівса, ячменю. Звідси поширилися по всьому світу фігове дерево, виноград, персики, гранати, алича, мигдаль, диня тощо.
Більша частина Західної Азії зайнята пасовищами, на яких розвинуте кочове скотарство. Тут розводять переважно овець, а на Аравійському півострові — верблюдів. Проте величезні області пустель взагалі не використовуються.

Південна Азія

Тут виділяють кілька природних країн: Гімалаї, Індо-Гангську низовину, півострови Індостан та Індокитай. Сюди належить також один із найбільших у світі Малайський архіпелаг.

Для Південної Азії характерний жаркий вологий та перемінно-вологий клімат. Тільки Малайський архіпелаг вкритий вологими екваторіальними лісами, материкова ж частина розташована в зоні перемінно-вологих лісів або саван. У високогірних областях чітко простежується висотна поясність.
Південна Азія здавна є одним із найбільш заселених регіонів світу. Активна господарська діяльність людини призвела до значних перетворень природних комплексів (мал. 220).

Плантації рису в Південній Азії
Мал. 220. Плантації рису в Південній Азії

Так, на 80% скоротилася площа лісів. Навіть біля підніжжя Гімалаїв немає лісів, що призвело до поширення тут катастрофічних селей. Великі площі рівнин зайняті тепер саванами.

ВИСНОВКИ

  1. Азія поділяється на п'ять природних регіонів: Північна, Східна, Центральна, Західна та Південна Азія.
  2. Природа Азії значно змінена людиною.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Назвіть природні межі (гірські хребти, річкові долини та ін.), що відокремлюють різні природні регіони.
  2. Порівняйте регіони Азії за ступенем заселення. Як на це вплинули особливості природи?
  3. Який регіон Азії зазнав найбільших змін людиною і чому?
  4. Порівняйте два регіони Азії (на вибір ) за планом у Додатку 1.
  5. Схарактеризуйте вплив людини на природу регіону (на вибір) за планом: давність і характер освоєння, розміри, ступінь і площа видозмін.