Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Клімат і води Атлантичного океану. Органічний світ і природні ресурси

§ 20. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

1. Назвіть причини руху водних мас в океані.
2. Від чого залежить розподіл життя в Світовому океані?

Клімат і води. Клімат Атлантичного океану, як і Тихого, надзвичайно різноманітний. Більша частина океану лежить у поясах, які цілорічно дістають значну кількість сонячної радіації. Тому температура поверхневих вод у центральній частині Атлантики досягає +28°С. На крайніх півночі та півдні Атлантики вона становить нижче 0°С. Особливо суворий океанічний клімат біля узбережжя Антарктиди.
В Атлантичному океані також чітко простежуються відхилення від середньоширотних температур на сході й заході одного географічного поясу. Таке порушення зонального розподілу температур в Атлантиці, так само як і в Тихому океані, пояснюється циркуляцією атмосфери і поверхневих вод.
На півночі Атлантики, в помірних широтах, розміщений Ісландський мінімум, тобто область низького атмосферного тиску. (Пригадайте, де утворюється подібна область у Тихому океані?) Тут повітряні маси перебувають у велетенському кругообігу, обертаючись проти годинникової стрілки. На сході кругообігу над Атлантичним океаном тепле повітря прямує від тропіків, а на заході поясу повітря рухається від арктичних широт, звідки надходять холодні повітряні маси.
Такий рух повітряних мас зумовлює й відповідний напрям морських течій. Біля берегів Європи проходить тепла Північноатлантична течія, водночас уздовж берегів Північної Америки — холодні води Лабрадорської течії. З нею від Гренландії часто виносяться на південь велетенські айсберги.
У тропічних широтах температура повітря на заході Атлантики навпаки вища, ніж на сході. Це зумовлено рухом повітряних мас навколо Північноатлантичного максимуму — області високого атмосферного тиску Повітря рухається тут за годинниковою стрілкою. Тому на заході Атлантичного океану з екваторіальних широт надходить тепле повітря, а на сході — навпаки, порівняно холодні повітряні маси рухаються з помірного поясу.
Значно посилюють різницю температур між західною та схід­ною частинами тропічного поясу морські течії. Головну роль тут відіграє Гольфстрім.

Гольфстрім — найпотужніша з-поміж теплих течій Світового океану. Вона переносить води у 80 разів більше, ніж; усі річки земної кулі. У своїй південній частині Гольфстрім має ширину 75 км, товща водного потоку тут досягає 700-800 м. Водна маса температурою близько +28°С рухається зі швидкістю майже 10 км/год. Основне джерело Гольфстріму — Карибське море. Величезна маса води, яку приносять сюди пасатні течії, потрапляє в Мексиканську затоку. Рівень води тут підвищується, і її надлишок через Флоридську протоку виходить у відкритий океан. Так виникає течія, назва якої означає "течія затоки".

Кліматичні відмінності в межах одного поясу спостерігаються в Атлантиці й південніше екватора. Тут, у тропічному поясі, також утворився велетенський кругообіг повітряних і водних мас. Вони рухаються навколо ще однієї області високого атмосферного тиску — Південноатлантичного максимуму. (Відшукайте зазначену область атмосферного тиску на карті та визначіть подібну в Тихому океані.) Під її впливом холодні повітряні та водні маси просуваються від антарктичних широт на північ уздовж Африки. Зворотний потік прямує вздовж берегів Південної Америки. У південних широтах Атлантичного океану рухається потужна течія Західних Вітрів, яка проникає сюди з Тихого океану через широку протоку Дрейка.
Атлантичний океан — найсолоніший у Світовому океані, але в різних його частинах солоність вод неоднакова. Найбільшою вона є в тропічних широтах — 37%о. (Поясніть, чому.) У місцях впадіння в океан потужних річок солоність вод океану знижується до 18%о, а в Балтійському морі вона становить тільки 8%о.

Органічний світ і природні ресурси. Між органічним світом Атлантики і Тихого океану багато спільного, але Атлантичний океан дещо бідніший на біологічні ресурси. Однією з причин цього вважається його відносна молодість. В океані налічуються численні види риб — скумбрія, тріска, сардина, нототенія, меч-риба, акули тощо. Атлантичний океан дає 35% світового вилову риби. В помірних і полярних широтах багато китів, зокрема — кашалотів і косаток (мал.47). Характерні морські раки — омари, лангусти (мал.48, 49).

Мал. 47. Косатка. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Мал. 48. Омар. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Мал. 49. Лангуст. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Життя в Атлантичному океані, як і в Тихому, зосереджене в основному біля західного тропічного узбережжя, де на поверхню піднімаються багаті на поживні речовини глибинні води.
Господарське освоєння океану пов'язане і з мінеральними ресурсами, насамперед зони шельфу. Тільки в Північному морі виявлено більш як 100 родовищ нафти та газу, пробурено сотні свердловин, прокладено по дну нафто- й газопроводи. Понад 3 000 спеціальних платформ (мал.50), з яких добувають нафту й газ, працюють у Мексиканській затоці. В прибережних водах Канади, Великобританії видобувають кам'яне вугілля.

Мал. 50. Морська бурова платформа. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Активна господарська діяльність людини у басейні Атлантичного океану спричинила значне забруднення його вод.

Особливо помітно забруднення в окремих морях Атлантики. Одне з найбрудніших у світі — Балтійське море. В окремих затоках гранично допустимі норми забруднення перевищені у 20 разів. Небезпечна ситуація склалася в Середземному і Чорному морях, які при подальшому забрудненні можуть незабаром стати мертвими.

ВИСНОВКИ

Клімат Атлантики, подібно до Тихого океану, надзвичайно різноманітний і змінюється зонально, а також із заходу на схід.
Атлантичний океан багатий на біологічні і мінеральні ресурси.
Інтенсивна господарська діяльність в Атлантичному океані загострила проблему забруднення його вод.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Що спільного в циркуляції атмосфери та вод у Атлантичному і Тихому океанах?
Чому Південна Атлантика холодніша, ніж Північна?
Чому солоність вод Атлантики в різних її частинах неоднакова? На які природні ресурси багатий Атлантичний океан?
Як розуміти вислів: "Мертвий океан — мертва планета"?

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом