Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Клімат і води Атлантичного океану. Органічний світ і природні ресурси

§ 20. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

  1. Назвіть причини руху водних мас в океані.
  2. Від чого залежить розподіл життя в Світовому океані?

Клімат і води

Клімат Атлантичного океану, як і Тихого, надзвичайно різноманітний. Більша частина океану лежить у поясах, які цілорічно дістають значну кількість сонячної радіації. Тому температура поверхневих вод у центральній частині Атлантики досягає +28°С. На крайніх півночі та півдні Атлантики вона становить нижче 0°С. Особливо суворий океанічний клімат біля узбережжя Антарктиди.

В Атлантичному океані також чітко простежуються відхилення від середньоширотних температур на сході й заході одного географічного поясу. Таке порушення зонального розподілу температур в Атлантиці, так само як і в Тихому океані, пояснюється циркуляцією атмосфери і поверхневих вод.

На півночі Атлантики, в помірних широтах, розміщений Ісландський мінімум, тобто область низького атмосферного тиску.

Пригадайте, де утворюється подібна область у Тихому океані?

Тут повітряні маси перебувають у велетенському кругообігу, обертаючись проти годинникової стрілки. На сході кругообігу над Атлантичним океаном тепле повітря прямує від тропіків, а на заході поясу повітря рухається від арктичних широт, звідки надходять холодні повітряні маси.

Такий рух повітряних мас зумовлює й відповідний напрям морських течій. Біля берегів Європи проходить тепла Північноатлантична течія, водночас уздовж берегів Північної Америки — холодні води Лабрадорської течії. З нею від Гренландії часто виносяться на південь велетенські айсберги.

У тропічних широтах температура повітря на заході Атлантики навпаки вища, ніж на сході. Це зумовлено рухом повітряних мас навколо Північноатлантичного максимуму — області високого атмосферного тиску повітря рухається тут за годинниковою стрілкою. Тому на заході Атлантичного океану з екваторіальних широт надходить тепле повітря, а на сході — навпаки, порівняно холодні повітряні маси рухаються з помірного поясу.

Значно посилюють різницю температур між західною та схід­ною частинами тропічного поясу морські течії. Головну роль тут відіграє Гольфстрім.

Гольфстрімнайпотужніша з-поміж теплих течій Світового океану. Вона переносить води у 80 разів більше, ніж; усі річки земної кулі. У своїй південній частині Гольфстрім має ширину 75 км, товща водного потоку тут досягає 700-800 м. Водна маса температурою близько +28°С рухається зі швидкістю майже 10 км/год. Основне джерело Гольфстріму — Карибське море. Величезна маса води, яку приносять сюди пасатні течії, потрапляє в Мексиканську затоку. Рівень води тут підвищується, і її надлишок через Флоридську протоку виходить у відкритий океан. Так виникає течія, назва якої означає "течія затоки".

Кліматичні відмінності в межах одного поясу спостерігаються в Атлантиці й південніше екватора. Тут, у тропічному поясі, також утворився велетенський кругообіг повітряних і водних мас. Вони рухаються навколо ще однієї області високого атмосферного тиску — Південноатлантичного максимуму.

Відшукайте зазначену область атмосферного тиску на карті та визначіть подібну в Тихому океані.

Під її впливом холодні повітряні та водні маси просуваються від антарктичних широт на північ уздовж Африки. Зворотний потік прямує вздовж берегів Південної Америки. У південних широтах Атлантичного океану рухається потужна течія Західних Вітрів, яка проникає сюди з Тихого океану через широку протоку Дрейка.

Атлантичний океан — найсолоніший у Світовому океані, але в різних його частинах солоність вод неоднакова. Найбільшою вона є в тропічних широтах — 37‰.

Поясніть, чому

У місцях впадіння в океан потужних річок солоність вод океану знижується до 18‰, а в Балтійському морі вона становить тільки 8‰.

Органічний світ і природні ресурси

Між органічним світом Атлантики і Тихого океану багато спільного, але Атлантичний океан дещо бідніший на біологічні ресурси. Однією з причин цього вважається його відносна молодість. В океані налічуються численні види риб — скумбрія, тріска, сардина, нототенія, меч-риба, акули тощо. Атлантичний океан дає 35% світового вилову риби. В помірних і полярних широтах багато китів, зокрема — кашалотів і косаток (мал.47). Характерні морські раки — омари, лангусти (мал.48, 49).

Косатка
Мал. 47. Косатка
Омар
Мал. 48. Омар
Лангуст
Мал. 49. Лангуст

Життя в Атлантичному океані, як і в Тихому, зосереджене в основному біля західного тропічного узбережжя, де на поверхню піднімаються багаті на поживні речовини глибинні води.

Господарське освоєння океану пов'язане і з мінеральними ресурсами, насамперед зони шельфу. Тільки в Північному морі виявлено більш як 100 родовищ нафти та газу, пробурено сотні свердловин, прокладено по дну нафто- й газопроводи. Понад 3 000 спеціальних платформ (мал.50), з яких добувають нафту й газ, працюють у Мексиканській затоці. В прибережних водах Канади, Великобританії видобувають кам'яне вугілля.

Морська бурова платформа
Мал. 50. Морська бурова платформа

Активна господарська діяльність людини у басейні Атлантичного океану спричинила значне забруднення його вод.

Особливо помітно забруднення в окремих морях Атлантики. Одне з найбрудніших у світі — Балтійське море. В окремих затоках гранично допустимі норми забруднення перевищені у 20 разів. Небезпечна ситуація склалася в Середземному і Чорному морях, які при подальшому забрудненні можуть незабаром стати мертвими.

ВИСНОВКИ

  1. Клімат Атлантики, подібно до Тихого океану, надзвичайно різноманітний і змінюється зонально, а також із заходу на схід.
  2. Атлантичний океан багатий на біологічні і мінеральні ресурси.
  3. Інтенсивна господарська діяльність в Атлантичному океані загострила проблему забруднення його вод.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Що спільного в циркуляції атмосфери та вод у Атлантичному і Тихому океанах?
  2. Чому Південна Атлантика холодніша, ніж Північна?
  3. Чому солоність вод Атлантики в різних її частинах неоднакова? На які природні ресурси багатий Атлантичний океан?
  4. Як розуміти вислів: "Мертвий океан — мертва планета"?