Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Географічне положення Атлантичного океану. Рельєф дна

Тема 3. Атлантичний океан

Атлантичний океан — найтепліший серед океанів, хоча в окремих його частинах температура води знижується до -1,8°С. Він дуже солоний, незважаючи на те, що приймає найбільше річкового стоку порівняно з іншими океанами. Тільки в ньому розташоване море без берегів, яке має надзвичайно прозору воду. Саме тут рухається найтепліша й одна з найпотужніших морських течій планети. В Атлантичному океані спостерігаються і найвищі, ніж у всіх інших океанів, припливи.

§ 19. Географічне положення. Рельєф дна

  1. За яким планом характеризується географічне положення океану?
  2. З чим пов'язана різноманітність форм рельєфу дна океанів?

Географічне положення

У географічному положенні Атлантичного океану багато спільного з Тихим. Він також має величезні розміри і за величиною посідає друге місце на Землі. Його площа — 91,6 млн км кв. Як і Тихий, Атлантичний океан видовжений у меридіональному напрямі, його центральна частина розташована в екваторіальному поясі, а крайні північ і південь — у холодних водах Арктики й Антарктики.

Берегова лінія материків, які омиваються водами Атлантичного океану, дуже розчленована тільки в Північній півкулі. Тут розміщені майже всі його моря і великі затоки.

Відшукайте їх на карті

Порівняно з Тихим, Атлантичний океан значно більше відчуває вплив суходолу, особливо в екваторіальному поясі, оскільки тут він більш як удвічі вужчий за Тихий. Панамський канал сполучає Атлантичний океан з Тихим, а Суецький — з Індійським.

Знайдіть ці канали на карті

Рельєф дна

Рельєф дна Атлантичного океану, як і Тихого, часто є продовженням рельєфу материків. Наприклад, на шельфі Гренландії поширені давні форми рельєфу, створені льодовиком. Численні затоплені річкові долини простежуються також на дні океану. На відміну від Тихого океану, в Атлантиці мало підводних гір. Тому особливе місце тут посідає серединно-океанічний хребет, який перетинає океан з півночі на південь. Ширина його сягає 300 км, а висота — 2 км.

Майже через увесь серединно-океанічний хребет простягається величезна поздовжня розколина земної кори — рифт — глибиною близько 2 км і завширшки до 30 км.

Пригадайте, як утворюються рифти

Він розчленований численними поперечними розколинами, найглибша з яких — близько 8 км. До них тяжіють центри землетрусів і підводних вулканів, які часто височіють над поверхнею океану. Яскравим прикладом є вулканічний острів Ісландія (мал.46).

Льодовики Ісландії
Мал. 46. Льодовики Ісландії

В Атлантиці порівняно мало островів, а ті, що є, зосереджені переважно в північній частині океану.

За картами атласу простежте простягання серединно-океанічного хребта від острова Ісландія на південь; визначіть острови, які утворилися на цьому хребті.

Крім серединно-океанічного хребта на дні океану є й інші підняття. Разом вони розділяють ложе Атлантики на окремі улоговини. На відміну від тихоокеанських, атлантичні улоговини мають рівнішу поверхню. Це пояснюється великою кількістю осадових відкладів, накопиченню яких сприяє незначна кількість у перехідній зоні Атлантики глибоководних жолобів (5 проти 25 у Тихому океані), куди надходять з річками і дощовими водами осадові відклади з материків. Найглибоководніший жолоб Атлантичного океану, — Пуерто-Ріко (8 742 м), що розташований біля східного узбережжя Північної Америки.

ВИСНОВКИ

  1. Атлантичний океан, як і Тихий, видовжений з півночі на південь, але значно вужчий, що підсилює вплив суходолу на його природу.
  2. Порівняно з Тихим Атлантичний океан має рівніше ложе, особливе місце посідає Серединно-Атлантичний хребет.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Що спільного та відмінного в географічному положенні Атлантичного й Тихого океанів?
  2. Чим відрізняються серединно-океанічні хребти Тихого та Атлантичного океанів?
  3. Чому центри землетрусів і діючі вулкани тяжіють до Серединно-Атлантичного хребта?
  4. Чому ложе Атлантичного океану більш рівнинне порівняно з Тихим?
  5. Що, на вашу думку, є причиною незначної кількості глибоководних жолобів в Атлантичному океані порівняно з Тихим?