Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Розподіл температури і опадів. Коефіцієнт зволоження

§8. Розподіл температури і опадів. Коефіцієнт зволоження

1. Які розрізняють теплові пояси?
2. Що є причиною формування опадів?

Розподіл температури. Головне джерело тепла на земній кулі — сонячна радіація. Зональний розподіл радіації зумовлює поступове зниження середньорічної температури повітря від екватора до полюсів. У зв'язку з цим виділяють п'ять теплових поясів, межами яких є ізотерми. Ізотерми — це лінії, що з'єднують на карті точки з однаковою температурою повітря. Інколи вони значно відхиляються від широтного напряму, прямуючи при цьому з півночі на південь. Це є наслідком перерозподілу тепла в атмосфері. Головною причиною цього є переміщення повітряних мас. Так, на території Європи тепло протягом року перерозподіляється за рахунок переміщення на суходіл вологих помірних повітряних мас з Атлантики та тропічних сухих повітряних мас зі сходу, з глибинних частин Євразії.
За картою атласу знайдіть зимові та літні ізотерми, які перетинають Україну.
Впливає на розподіл температури також віддаленість території від океану. На узбережжі вологі повітряні маси і хмари затримують тепло, що випромінює земна поверхня, укутують нею Землю, ніби ковдрою. З просуванням углиб території повітря стає сухим і швидко охолоджується, особливо вночі при безхмарному небі.
Зональний розподіл тепла порушують і морські течії, адже над теплими течіями температура та вологість повітря вищі, ніж над холодними. На розподіл тепла впливає також рельєф місцевості. Так, наприклад, якщо улоговина оточена з усіх боків хребтами, то з них узимку стікатиме холодне важке повітря, яке застоюється в низьких місцях і сприяє зниженню температури повітря.
Тепло розподіляється зонально. Кількість його закономірно зменшується від екватора до полюсів. Зональний розподіл тепла порушується циркуляцією повітря, морськими течіями та рельєфом.

Розподіл опадів. У різних куточках Землі кількість опадів різна. Так, у Києві випадає близько 600 мм опадів за рік, натомість на екваторі їх у 10 разів більше, а в тропічних пустелях у стільки ж разів менше.
За картою атласу визначте річну кількість опадів в екваторіальних,тропічних, помірних та полярних широтах.
Для утворення опадів необхідно, щоб повітря було досить насиченим вологою. Кількість водяної пари, що утримує в собі повітря, залежить від його температури. Чим вища температура повітря, тим більше воно може вмістити в собі водяної пари.
Утворення опадів пов'язано з охолодженням водяної пари в повітрі та перетворенням її на рідину або кристалики льоду. Охолодження водяної пари відбувається внаслідок піднімання повітряних мас. При цьому водяна пара конденсується (згущується), утворюються хмари, а з них випадають опади.
Є кілька причин утворення опадів (мал.23). Опади утворюються, коли повітря піднімається внаслідок його нагрівання в приземному шарі. Висхідні рухи повітря розвиваються і в атмосферних фронтах та циклонах, що також приводить до утворення опадів. Ще однією причиною піднімання повітря є гірські хребти, що трапляються на шляху повітряних мас. На їхніх навітряних схилах кількість опадів зростає. У місцях, де повітря опускається, опадів випадає мало. Так, наприклад, не сприяють утворенню опадів антициклони.

Мал.23. Типи опадів за походженням: а — конвективні; б — фронтальні; в — орографічні. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Опади формуються також під час горизонтального руху повітря. Іноді восени на вже холодну землю насувається порівняно тепле і вологе повітря. Тоді зранку ми спостерігаємо чудовий візерунок паморозі на гілках дерев.
Протягом року опади розподіляються нерівномірно (мал.24). Найчастіше їх максимум припадає на теплий період. Причиною цього є циркуляція атмосфери. (Назвіть райони Землі, де опади випадають більш-менш рівномірно.)

Мал.24. Сезонність випадання опадів (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Опади на Землі розподіляються зонально. Найбільше їх випадає в екваторіальних і помірних широтах, найменше — в тропіках і біля полюсів. Зональний розподіл опадів порушується характером рельєфу тощо.

Коефіцієнт зволоження. Співвідношення між річною кількістю опадів на певній території та максимально можливим випаровуванням називається коефіцієнтом зволоження (К).Це важливий кліматичний показник: саме він характеризує повною мірою умови зволоження території, зумовлює закономірну зміну природних зон, розвиток сільського господарства тощо.
Розрізняють три типи зволоження території:
- зволоження надмірне (К > 1), коли атмосферних опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися; наприклад, у тундрі;
- зволоження достатнє (К = 1), коли кількість атмосферних опадів дорівнює максимально можливому випаровуванню; саме так у зоні лісостепу;
- зволоження недостатнє (К < 1), коли кількість атмосферних опадів менша, ніж максимально може випаруватися; спостерігається в усіх пустелях.
Зволоження території залежить від співвідношення між кількістю опадів і максимально можливим випаровуванням.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Які чинники викликають порушення зонального розподілу тепла?
За яких умов утворюються опади?
Які закономірності розподілу опадів на Землі?
Що таке коефіцієнт зволоження?
На яких схилах Карпат — західних чи східних — випадає більше опадів? Чому?

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом