Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Розподіл температури і опадів. Коефіцієнт зволоження

§8. Розподіл температури і опадів. Коефіцієнт зволоження

  1. Які розрізняють теплові пояси?
  2. Що є причиною формування опадів?

Розподіл температури

Головне джерело тепла на земній кулі — сонячна радіація. Зональний розподіл радіації зумовлює поступове зниження середньорічної температури повітря від екватора до полюсів. У зв'язку з цим виділяють п'ять теплових поясів, межами яких є ізотерми. Ізотерми — це лінії, що з'єднують на карті точки з однаковою температурою повітря. Інколи вони значно відхиляються від широтного напряму, прямуючи при цьому з півночі на південь. Це є наслідком перерозподілу тепла в атмосфері. Головною причиною цього є переміщення повітряних мас. Так, на території Європи тепло протягом року перерозподіляється за рахунок переміщення на суходіл вологих помірних повітряних мас з Атлантики та тропічних сухих повітряних мас зі сходу, з глибинних частин Євразії.

За картою атласу знайдіть зимові та літні ізотерми, які перетинають Україну.

Впливає на розподіл температури також віддаленість території від океану. На узбережжі вологі повітряні маси і хмари затримують тепло, що випромінює земна поверхня, укутують нею Землю, ніби ковдрою. З просуванням углиб території повітря стає сухим і швидко охолоджується, особливо вночі при безхмарному небі.

Зональний розподіл тепла порушують і морські течії, адже над теплими течіями температура та вологість повітря вищі, ніж над холодними. На розподіл тепла впливає також рельєф місцевості. Так, наприклад, якщо улоговина оточена з усіх боків хребтами, то з них узимку стікатиме холодне важке повітря, яке застоюється в низьких місцях і сприяє зниженню температури повітря.

Тепло розподіляється зонально. Кількість його закономірно зменшується від екватора до полюсів. Зональний розподіл тепла порушується циркуляцією повітря, морськими течіями та рельєфом.

Розподіл опадів

У різних куточках Землі кількість опадів різна. Так, у Києві випадає близько 600 мм опадів за рік, натомість на екваторі їх у 10 разів більше, а в тропічних пустелях у стільки ж разів менше.

За картою атласу визначте річну кількість опадів в екваторіальних,тропічних, помірних та полярних широтах.

Для утворення опадів необхідно, щоб повітря було досить насиченим вологою. Кількість водяної пари, що утримує в собі повітря, залежить від його температури. Чим вища температура повітря, тим більше воно може вмістити в собі водяної пари.

Утворення опадів пов'язано з охолодженням водяної пари в повітрі та перетворенням її на рідину або кристалики льоду. Охолодження водяної пари відбувається внаслідок піднімання повітряних мас. При цьому водяна пара конденсується (згущується), утворюються хмари, а з них випадають опади.

Є кілька причин утворення опадів (мал.23). Опади утворюються, коли повітря піднімається внаслідок його нагрівання в приземному шарі. Висхідні рухи повітря розвиваються і в атмосферних фронтах та циклонах, що також приводить до утворення опадів. Ще однією причиною піднімання повітря є гірські хребти, що трапляються на шляху повітряних мас. На їхніх навітряних схилах кількість опадів зростає. У місцях, де повітря опускається, опадів випадає мало. Так, наприклад, не сприяють утворенню опадів антициклони.

Типи опадів за походженням
Мал.23. Типи опадів за походженням: а — конвективні; б — фронтальні; в — орографічні

Опади формуються також під час горизонтального руху повітря. Іноді восени на вже холодну землю насувається порівняно тепле і вологе повітря. Тоді зранку ми спостерігаємо чудовий візерунок паморозі на гілках дерев.

Протягом року опади розподіляються нерівномірно (мал.24). Найчастіше їх максимум припадає на теплий період. Причиною цього є циркуляція атмосфери.

Назвіть райони Землі, де опади випадають більш-менш рівномірно.

Сезонність випадання опадів
Мал.24. Сезонність випадання опадів

Опади на Землі розподіляються зонально. Найбільше їх випадає в екваторіальних і помірних широтах, найменше — в тропіках і біля полюсів. Зональний розподіл опадів порушується характером рельєфу тощо.

Коефіцієнт зволоження

Співвідношення між річною кількістю опадів на певній території та максимально можливим випаровуванням називається коефіцієнтом зволоження (К).Це важливий кліматичний показник: саме він характеризує повною мірою умови зволоження території, зумовлює закономірну зміну природних зон, розвиток сільського господарства тощо.

Розрізняють три типи зволоження території:

  • зволоження надмірне (К > 1), коли атмосферних опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися; наприклад, у тундрі;
  • зволоження достатнє (К = 1), коли кількість атмосферних опадів дорівнює максимально можливому випаровуванню; саме так у зоні лісостепу;
  • зволоження недостатнє (К < 1), коли кількість атмосферних опадів менша, ніж максимально може випаруватися; спостерігається в усіх пустелях.

Зволоження території залежить від співвідношення між кількістю опадів і максимально можливим випаровуванням.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Які чинники викликають порушення зонального розподілу тепла?
  2. За яких умов утворюються опади?
  3. Які закономірності розподілу опадів на Землі?
  4. Що таке коефіцієнт зволоження?
  5. На яких схилах Карпат — західних чи східних — випадає більше опадів? Чому?