Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Клімат. Кліматотвірні чинники. Залежність клімату від географічної широти. Теплові пояси

§33. Поняття про клімат

На земній кулі погода дуже різноманітна. У будь-якому куточку планети вона змінюється протягом року, сезону, місяця. Спостерігаючи за змінами погоди у якій-небудь місцевості протягом кількох десятків років, можна помітити основні її риси для кожної пори року. Якщо під погодою ми розуміємо стан нижніх шарів атмосфери у даний час і в даному місці, то багаторічну сукупність цих умов, характерну для даної місцевості, можна розглядати як клімат.

Отже, клімат — це багаторічний режим погоди у даній місцевості.

Взаємозв'язок між поняттями «погода» і «клімат» очевидний. Клімат більш стійкий до змін, ніж погода, тому для виявлення його змін необхідні десятиліття, століття, а то й тисячоліття. Питаннями клімату займається наука кліматологія.

Причини різноманітності кліматів Землі. Чому в районі екватора протягом року спекотно, а опадів дуже багато? Чому у помірних широтах відбувається зміна пір року? Чому в Україні опадів більше, ніж у державах Центральної Азії, які розташовані з нами на одній широті? Чому у приполярних областях довга полярна ніч змінюється таким же довгим полярним днем?

Всі ці відмінності визначаються кліматотвірними чинниками — причинами, від яких залежить клімат даної місцевості, їх три:

 1. географічне положення території (визначається географічною широтою місцевості), від якого залежить кут падіння сонячних променів, а звідси неоднакове нагрівання поверхні Землі;
 2. переміщення повітряних мас над суходолом і морем (вологе повітря з моря приносить багато опадів, а з суходолу рухається сухе повітря);
 3. характер підстилаючої поверхні (гори затримують повітря з океану, на клімат морських узбереж впливають морські течії, висота над рівнем моря змінює температуру повітря).

Висновки

 1. Клімат — багаторічний режим погоди у даній місцевості.
 2. Різноманіття кліматів Землі залежить від кліматотвірних чинників;
  1. географічної широти;
  2. переміщення повітря над морем і суходолом;
  3. характеру земної поверхні.

§34. Залежність клімату від широти місця

Найважливішою причиною, від якої залежить клімат будь-якої місцевості, є кут падіння сонячних променів на поверхню. Слово «клімат» у перекладі з грецької означає «нахил».

Стародавні греки вважали, що клімат визначається кутом, під яким сонячні промені падають на Землю. І вони мали рацію. На різних широтах клімат неоднаковий, змінюється за порами року, коли Земля підставляє Сонцю то Північну (червень-серпень), то Південну (грудень-лютий) півкулі.

Пригадай причину цього явища з розділу «Земля в космічному просторі»

У червні-серпні сонячні промені більше освітлюють Північну півкулю (мал. 8 і 71). Там літо. А на паралелі 23° 30' пн.ш. 22 червня найвищі температури, бо кут падіння сонячних променів тут у цей день дорівнює 90°. Паралель 23° 30' називають Північним тропіком, а 22 червня — днем літнього сонцестояння. В цю добу в Північній півкулі найдовший день (у Києві 16 годин 30 хвилин) і найкоротша ніч. На північ від паралелі 66° 30' пн.ш. Сонце взагалі не заходить за горизонт, хоча кут падіння сонячних променів невеликий. Тут полярний день. Цю паралель назвали Північним полярним колом. На північ від неї тривалість полярної ночі зростає: від однієї доби на Північному полярному колі до майже півроку — у районі полюса.

У цю пору року у Південній півкулі зима. А на південь від паралелі 66° 30' пд.ш. (Південного полярного кола) Сонце не з'являється над горизонтом. Там полярна ніч.

Минає півроку. Земля робить навколо Сонця півоберта. Його промені освітлюють більше Південну півкулю. В грудні-лютому тут літо. 22 грудня — день літнього сонцестояння. На південь від Полярного кола — полярний день. У Південій півкулі це найдовший день. У цей день найжаркіше на 23° 30' пд.ш. — Південному тропіку, де Сонце стоїть у зеніті. У Північній півкулі в цей час — день зимового сонцестояння і найдовша ніч (у Києві 15 годин 40 хвилин), а за полярним колом — полярна ніч.

У проміжку між зимовим і літнім сонцестоянням, а саме 21 березня, Земля займає таке положення щодо Сонця, коли сонячні промені однаково освітлюють Північну і Південну півкулі. На всій земній кулі, крім полюсів, день рівний ночі. Цей день називають днем весняного рівнодення. Подібне положення Землі щодо Сонця буває і між літнім та зимовим сонцестоянням — 23 вересня. Це день осіннього рівнодення. Отже, лінії тропіків на карті і глобусі показують широти, у межах яких Сонце двічі на рік буває у зеніті. Полярні кола обмежують території, де спостерігається полярний день і полярна ніч.

Лінії тропіків і полярних кіл — це межі теплових поясів, території яких відрізняються величиною кута падіння сонячних променів на поверхню, тривалістю освітленості та температурою повітря. Всього виділяють п'ять теплових поясів: жаркий, два помірних і два холодних (мал. 71).

Теплові пояси
Мал. 71. Теплові пояси

Жаркий тепловий пояс знаходиться між тропіками, де середньорічні температури вищі від +20°С. Протягом усього року там жарко, сніг на рівнинах ніколи не випадає.

Між тропіками і полярними колами розташовані північний і південний помірні теплові пояси. У цих широтах Сонце влітку піднімається високо і буває жарко, день довгий, ніч коротка. Взимку Сонце стоїть низько над горизонтом, буває холодно, день короткий, ніч довга. Відбувається чітка зміна пір року. (Поясни чому.)

У приполярних зонах Землі, на північ і південь від полярних кіл, протягом року холодно. Сонце ніколи не піднімається високо, влітку буває полярний день, взимку — полярна ніч. За коротке літо не встигають розтанути сніг та лід. Ці території називають північним і південним холодними тепловими поясами. (Визнач, у якому з теплових поясів розташована Україна. Які температури характерні для її території?)

Висновки

 1. На території, розташованій між тропіками Землі, Сонце двічі на рік буває у зеніті: 22 червня — над Північним тропіком, 21 березня і 23 вересня — над екватором, 22 грудня — над Південним тропіком. Тому температури повітря над поверхнею Землі між тропіками найвищі.
 2. 22 червня і 22 грудня — дні літнього та зимового сонцестояння, коли спостерігаються найдовші дні і найкоротші ночі. 21 березня і 23 вересня — дні весняного та осіннього рівнодення. У цей момент день рівний ночі на всій Землі, крім полюсів.
 3. На територіях, які лежать за полярними колами, спостерігаються полярні день і ніч, що тривають від одного дня до півроку.
 4. На Землі виділяють п'ять теплових поясів, межами яких є лінії тропіків та полярних кіл: жаркий, два помірних, два холодних.