Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Природні країни Австралії: Західноавстралійське плоскогір'я, Центральна низовина та Східноавстралійські гори

Чим природні країни відрізняються від природних зон?

В Австралії розрізняють три природні країни:

  1. Західноавстралійське плоскогір'я,
  2. Центральна низовина та
  3. Східноавстралійські гори (мал.104).
Природні країни Австралії
Мал. 104. Природні країни Австралії

Західноавстралійське плоскогір'я

Західноавстралійське плоскогір'я є найбільшою за площею природною країною континенту. Тут на протязі багатьох сотень кілометрів тягнуться майже плоскі території, одноманітність яких порушується масивами-останцями (мал.105).

Західноавстралійське плоскогір'я
Мал. 105. Західноавстралійське плоскогір'я

Надзвичайно сухі центральні частини плоскогір'я зайняті піщаними та кам'янистими пустелями. Тільки уздовж річок іноді тягнуться гаї вологолюбних евкаліптів.

На півночі Західноавстралійського плоскогір'я простяглася зона саван і перемінно-вологих лісів, значно змінених людиною. Велику площу займають пасовища, де розводять переважно овець та велику рогату худобу (мал.106). В останні десятиріччя тут розробляють родовища залізних, марганцевих, уранових та алюмінієвих руд. Освоєно поклади нафти і газу.

На пасовищах Австралії
Мал. 106. На пасовищах Австралії

Крайній південний захід плоскогір'я із середземноморським кліматом укритий твердолистими лісами, які з просуванням на схід зникають. Причиною цього є вапняки, з яких складена територія. Вони швидко поглинають атмосферні опади. Тут на півдні плоскогір'я розміщений найбільший карстовий район Австралії.

Центральна низовина

Центральна низовина на відміну від Західноавстралійського плоскогір'я укрита потужною товщею осадових відкладів, які сховали майже всі нерівності давнього рельєфу.

Пригадайте, яку частину платформи займає ця низовина

За умов сухого і жаркого клімату тут переважають піщані та глинясті пустелі, сухі савани (мал. 107), що перетинаються численними кріками. Велика кількість на Центральній низовині і озерних улоговин, дно яких укрите соляною кіркою. Вона утворюється внаслідок випаровування засолених підземних вод.

Австралійська савана
Мал. 107. Австралійська савана

На півночі Центральної низовини, як і на сусідньому плоскогір'ї, сформувалися перемінно-вологі ліси.

Поясніть, чому

На південному сході розташований басейн Муррею-Дарлінгу. Вода і родючі грунти сприяли виникненню тут головного господарського району Австралії. Більша частина земель на південному сході зайнята під зернові культури, цитрусові, виноградники, рис, бавовник. Проте й тут води не вистачає, тому швидко зростає використання підземних солонуватих вод, які опріснюють за допомогою енергії Сонця.

Східноавстралійські гори

Східноавстралійські гори — єдина гірська країна Австралії. Тут мають місце різкі відмінності в природі на навітряних і підвітряних схилах Великого Вододільного хребта. Східні схили, що зазнають впливу пасатів, укриті гірськими вологими лісами (мал. 108). Західні, що розташовані в дощовій тіні, зайняті рідколіссям і сухими степами.

Вологий ліс. Національний парк Буффало
Мал. 108. Вологий ліс. Національний парк Буффало

Тільки на півдні, в Австралійських Альпах, добре простежується висотна поясність. У червні — серпні тут буває незвична для Австралії холодна сніжна зима. Це — найзаселеніший район материка, він потребує багато води. Для розв'язання водної проблеми споруджено греблі, що регулюють стік річок, і великі обводнювальні системи.

Надра природної країни багаті на корисні копалини. Розробляють родовища олова, міді, поліметалів і золота. Добувають кам'яне вугілля, нафту й газ.

Східноавстралійські гори — високорозвинутий сільськогосподарський район. Гірські ділянки використовують під пасовища, передгір'я відведені під сади, виноградники, зернові. Господарське освоєння території призвело подекуди до розвитку несприятливих процесів. Катастрофічно поширюються зсуви, зменшується водність річок, вимиваються ґрунти, збіднюється видовий склад рослинності і тваринного світу. Справжнім лихом для лісів є пожежі, що часто виникають з вини людини і охоплюють величезні площі.

ВИСНОВКИ

  1. В Австралії виділяють три природні країни: Західноавстралійське плоскогір'я, Центральну низовину та Східноавстралійські гори.
  2. Західноавстралійське плоскогір'я дуже різноманітне за природою.
  3. Для Центральної низовини характерним є переважання пустель.
  4. Східноавстралійські гори — єдина гірська країна материка, природні комплекси змінюються тут залежно від орієнтації схилів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Чим зумовлене виділення природних країн в Австралії?
  2. В якій природній країні Австралії і чому найрізноманітніші природні умови?
  3. За текстом підручника та картами атласу порівняйте ступінь господарського освоєння окремих районів материка.