Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Мінерали і гірські породи, що складають земну кору

Поглянь навколо. І пісок на річковому пляжі, і камінчики на березі моря, і глина в яру — все це гірські породи та мінерали, з яких складається земна кора.

У земній корі налічується близько 3 тис. мінералів і понад 1,5 тис. гірських порід. Що це за природні тіла?

Мінерали — це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини. Наприклад, вода, золото, кварц, польовий шпат, слюда, кам'яна сіль, алмаз та ін. За станом речовини мінерали бувають твердими, рідкими і газоподібними.

Розподіли зазначені мінерали за групами

Мінерали в чистому вигляді трапляються в природі порівняно рідко. Найчастіше вони бувають у різноманітних сполуках, утворюючи гірські породи.

Гірські породи — це сполучення кількох мінералів або скупчення одного у великій кількості в земній корі. Наприклад, до складу гірської породи граніт входять три мінерали: кварц, слюда, польовий шпат. Накопичення мінералу кальциту у великій кількості утворює гірську породу вапняк. Мінерали та гірські породи мають різні властивості, за якими вони відрізняються один від одного: колір, блиск, твердість, наявність кристалів тощо.

Схема утворення магматичних гірських порід
Мал. 32. Схема утворення магматичних гірських порід

Гірські породи утворюються в різноманітних умовах. Одні — при застиганні магми в земній корі, другі — при відкладанні речовин на дні морів та океанів, треті — з залишків живих істот, четверті — при руйнуванні інших гірських порід, п'яті — під впливом високих температур і тиску на великих глибинах та ін.

За походженням гірські породи поділяються на магматичні, осадові, метаморфічні.

Магматичні гірські породи утворюються при застиганні магми на поверхні чи в глибинах земної кори. Вони є результатом магматизму як однієї з внутрішніх сил Землі (мал. 32). При внутрішньому магматизмі утворюються вкорінені (глибинні) гірські породи. Вони складаються з кристалів різної величини залежно від глибини залягання (чим ближче до поверхні застигла магма, тим кристали дрібніші). До цих порід належать граніти (мал. 33) та лабрадорити.

Граніт — магматична гірська порода
Мал. 33. Граніт — магматична гірська порода

При зовнішньому магматизмі утворюються гірські породи, що вилилися з надр Землі на поверхню. На відміну від глибинних гірських порід, ці не мають кристалів, їм властива пористість. Складаються такі породи із застиглої лави (базальт) або з пресованого вулканічного попелу (туфи, пемза).

Осадові гірські породи утворились під дією температури повітря, води, живих організмів та інших процесів, що відбуваються на поверхні Землі й в глибинах морів і океанів (мал. 34).

Осадові породи поділяються на три групи:

 • уламкові, що утворюються при руйнуванні інших гірських порід (пісок, глина, галька, гравій, валуни). Вони називаються уламковими тому, що кожна частка цих гірських порід є уламком інших порід, у тому числі і магматичних;
 • хімічні — є наслідком відкладання розчинених речовин на дні океанів, морів, озер. До них відносять кам'яну (мал. 35) і калійну солі, вапняк та ін.;
 • органічні. Сама назва свідчить про їх походження. Скам'янілі залишки давніх і сучасних організмів утворили такі гірські породи, як вугілля, крейда.
Схема утворення осадових гірських порід
Мал. 34. Схема утворення осадових гірських порід

Метаморфічні гірські породи утворюються внаслідок метаморфізму.

Метаморфізм (у перекладі — «перетворення») — зміна гірських порід на великих глибинах під дією високого тиску та температури. Так, вапняк перетворюється в мармур (мал. 36), пісковик — у кварцит, граніт — у гнейс, вугілля — в графіт.

Кам'яна сіль — осадова гірська порода
Мал. 35. Кам'яна сіль — осадова гірська порода
Мармур — метаморфічна гірська порода
Мал. 36. Мармур — метаморфічна гірська порода

Усі мінерали та гірські породи, які використовує людина, називаються корисними копалинами. Залежно від застосування в господарстві корисні копалини умовно поділяють на три групи:

 • паливні, що використовуються як паливо (нафта, газ, торф, кам'яне та буре вугілля);
 • рудні, з яких виплавляють метали (чорні — чавун, сталь, кольорові — мідь, алюміній, олово, свинець);
 • нерудні — сировина для хімічної промисловості (кам'яна і калійна сіль, фосфорити, сірка), будівельні матеріали (граніт, базальт, фосфорити, пісок, глина та ін.) (мал. 37)
Типи корисних копалин
Мал. 37

Висновки

1. Гірські породи — це сполучення кількох мінералів чи скупчення одного у великій кількості в земній корі.

2. Корисні копалини — це мінерали та гірські породи, які використовує людина у своїй діяльності.

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

 • Найпоширенішим мінералом на Землі є вода.
 • У минулі історичні епохи кам'яна сіль цінувалась на вагу золота. Тепер вартість солі невелика. Але це, мабуть, триватиме недовго: родовища цієї гірської породи виснажуються в одних країнах або її видобуток стає надто дорогим в інших.
 • Найпоширенішим металом в земній корі є алюміній. В надрах планети його міститься 8,8% складу земної кори. Виплавляють алюміній з гірської породи бокситу.
 • Найважча рідина на нашій планеті — ртуть. Один літр її має масу 13520 г, тобто ртуть в 13,5 раза важча за воду. Це єдиний на землі метал, що перебуває в рідкому стані при кімнатній температурі. Вона твердне лише при — 38,9°С. В Україні ртутну руду (кіновар) видобувають у Донецькій області.
 • Одну з важливих властивостей мінералів — твердість — визначають за допомогою спеціальної таблиці, що являє собою колекцію з десяти мінералів. На першому місці в ній найм’якіший мінерал — тальк. Його твердість прийнята за одиницю. За тальком іде гіпс. Його твердість — 2. Далі слідує кальцит з твердістю — 3 і т.д. На останньому, десятому місці — алмаз — найтвердіший мінерал на Землі. Його твердість — 10. Він обробляється тільки іншим алмазом. Адже мінерал корунд з твердістю 9 в 150 раз м'якший від алмазу.

САМОСТІЙНА РОБОТА

За мал. 38 виконай завдання та підготуй відповіді на такі запитання:

Тест до теми
Мал. 38

Дай визначення гірських порід. Чим вони відрізняються від мінералів?

 1. Блок 1
  1. як утворюються магматичні гірські породи?
  2. наведи приклади гірських порід магматичного походження різних груп.
 2. Блок 2
  1. які гірські породи називають осадовими?
  2. які особливості утворення кожної групи осадових порід?
  3. наведи приклади гірських порід осадового походження різних груп.
 3. Блок 3
  1. поясни, як утворюються метаморфічні гірські породи.
  2. наведи приклади порід, що утворилися внаслідок метаморфізму.
 4. Блок 4
  1. що таке корисні копалини? Назви групи корисних копалин;
  2. використовуючи умовні знаки карт атласу, визнач, які корисні копалини належать до кожної з груп.