Лозинський В.
Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

Побудова горизонталей за позначками точок. Інтерполювання горизонталей

В результаті топографо-геодезичних робіт, на площині отримують планове та висотне положення характерних точок рельєфу місцевості. На основі позначок цих точок (позначка – числове вираження висоти точки) зображають рельєф горизонталями. Вибравши висоту перерізу рельєфу, прямими лініями з'єднують точки, які «лежать» на одному схилі. На кожній лінії знаходять місця точок, позначки яких кратні висоті перерізу рельєфу. Таку дію називають інтерполюванням горизонталей. Знайдені точки з однаковими позначками з'єднують плавними лініями, які і є горизонталями.

Існує декілька методів інтерполяції горизонталей:

  • графічний,
  • аналітичний,
  • «на око». 

Для графічного способу інтерполювання спочатку виготовляють палетку – аркуш паперу, бажано прозорого (калька), на якому нанесено ряд паралельних ліній на рівних відстанях (5-10 мм). На місцях ліній виписують відмітки, що відповідають висоті перерізу і позначкам точок.

При інтерполюванні прозорою палеткою, за відмітками крайніх точок інтерпольованої лінії і висотою перерізу визначають горизонталі, які перетнуть дану лінію. Палетку накладають на план так, щоб кінцеві точки інтерпольованої лінії розмістилися між відповідними за позначками лініями палетки. Точки перетину інтерпольованої прямої з лініями палетки переколюють на план.

Приклад

Між точками А, В і С (рис. 7, а) з позначками 33,7; 36,8; 38,3 провести горизонталі при висоті перерізу h = 1 м.

Лінію АВ з позначками 33,7 і 36,8 м перетнуть горизонталі з позначками 34, 35 і 36 м. Палетку накладають на план так, щоб точки А і В розмістилися між відповідними за позначками лініями палетки (рис. 7, б). Точки перетину інтерпольованої лінії з лініями 34, 35 і 36 м палетки переколюють на план. Так само інтерполюють лінії ВС і СА.

Схема інтерполювання висот точок
Рис. 7. Схема інтерполювання висот точок

Розглянемо аналітичний спосіб інтерполювання. Для цього проінтерполюємо лінію АС (див. рис. 7, а) з позначками крайніх точок 33,7 і 38,3 м. Лінію АС перетнуть горизонталі 34, 35, 36, 37 і 38 м. Виміряна на плані довжина прямої АС дорівнює SАС = 4,0 см. Перевищення кінцевих точок hАС = 38,3 - 33,7 = 4,6 м. Перевищення ближчої горизонталі над меншою точкою лінії h34 = 34 - 33,7 = 0,3 м. Відстань між ними на плані знаходять за формулою:

аналітичний спосіб інтерполювання

Аналогічно цьому визначають відстань від А до інших горизонталей:

Одержані відстані відкладають на прямій АС.

Інтерполювання "на око" допустиме при наявності у виконавця професійних навичок.

При проведенні горизонталей за позначеними інтерполюванням точками належить врахувати, що:

  1. перегини горизонталей повинні знаходитися на скелетних лініях рельєфу;
  2. горизонталі уриваються при перетині із штучними спорудами (будівлями, дорогами);
  3. при відстанях між горизонталями більше 2 см обов'язково проводять напівгоризонталі.

Завдання

Зобразити рельєф горизонталями за схемою планового розміщення точок з їх висотами (додаток Г). Варіант завдання вказується викладачем.

На рецензування подають завдання виконане тушшю різних кольорів (коричневою – рельєф; зеленою – перетин вершин квадратів (0,5х0,5 см); чорною – все інше) на аркуші креслярського паперу відповідно до зразка (додаток Д).