Світличний О.О., Чорний С.Г.
Основи ерозієзнавства

Кліматичні фактори ерозії грунту

Одним з провідних факторів ерозії є кліматичні умови, які мають як прямий, так і непрямий вплив на цей процес.

До кліматичних факторів ерозії, які прямо визначають її інтенсивність, слід віднести шар, режим, характер та інтенсивність дощів, енергію падаючих крапель, шар снігу, вміст у ньому води, інтенсивність танення снігу, глибину промерзання грунту тощо. У той же час слід зазначити, що між кількістю опадів та величиною ерозії не існує прямого зв'язку, тому що ерозійна робота виконується не стільки опадами, скільки за допомогою сил поверхневого стоку, величина яких залежить не тільки від характеристик опадів, але й від інфільтраційних властивостей грунту.

Крім прямого впливу через опади, клімат на процеси ерозії може впливати ще й опосередковано. Як і інфільтраційні здібності грунту, протиерозійні властивості рослинності є значною мірою функціями від загальної зволоженості території, а тому з цих позицій за інших рівних умов має існувати деякий ерозійний «мінімум», коли кількість опадів не така велика, щоб викликати інтенсивні ерозійні процеси, але й не така маленька, щоб забезпечити повноцінні протиерозійні характеристики рослинності. Скоріш за все, такий мінімум в Україні припадає на райони лісової зони (більше 600 мм опадів). У той же час «максимум» ерозії спостерігається в південному Лісостепу і північному Степу, де порівняно велика кількість опадів (500-550 мм) вже не дозволяє рослинності забезпечувати ефективний захист грунту. Другий мінімум припадає на сухий Степ, де кількість опадів досягає свого мінімуму для території України приблизно в 400-450 мм. За всієї умовності таких поділів слід зазначити, що пояс максимальної ерозії в південному Лісостепу та північному Степу збігається з найбільш ерозійно-небезпечними для рівнинної України умовами рельєфу та зоною найбільш інтенсивного землеробства (Швебс, 1974, Булыгин, Неаринг, 1999).

Іншою, крім грунтозахисних характеристик рослинності, непрямою дією клімату на ерозійні процеси є його вплив на протиерозійні властивості грунту. По-перше, клімат як грунтоутворюючий фактор обумовлює певні властивості грунту, що визначають його протиерозійні властивості. Наприклад, коли кількість опадів та вологи, що випаровується, приблизно дорівнюють одне одному, розподіл опадів протягом року спричиняє наявність сухого періоду влітку, а це, у свою чергу, зумовлює формування в грунті стійких гумусових речовин. Наявність таких речовин визначає непересічні протиерозійні властивості звичайних та типових чорноземів. По-друге, деякі погодні умови, які характерні для певного типу клімату, можуть призводити до змін у протиерозійній стійкості грунту конкретного періоду року. Наприклад, нестійкі за температурними характеристиками зими, притаманні південним районам України, багатократні переходи температури грунту через 0°С викликають руйнування водотривких агрегатів та зменшення протиерозійної стійкості грунтів.