Шаблій О.І., Муха Б.П., Гурин А.В., Зінкевич М.В.
Географія: Львівська область

Географія: Львівська область. Додатки. Список рекомендованої та використаної літератури

Таблиця 14. Календар природи Львівської області

Таблиця 15. Виробництво основних видів продукції галузями господарства

Таблиця 16. Виробництво основних видів продукції

Таблиця 17. Виробництво основних видів товарів народного споживання

Таблиця 18. Музеї Львівщини

Список рекомендованої та використаної літератури

 • Атлас Львівської області. М. 1989.
 • Вісник Львівського університету, сер. геол. 1992., вип. 11.
 • Географічна енциклопедія України т. ІІІ. «Львівська область» с. 304. К. УРЕ. 1990.
 • Географічна енциклопедія України: в 3-х т. — К. УРЕ, 1989.
 • Геологические памятки Украины ССР К., 1990.
 • Геренчук К.І., Койнов М.М., Цись П.М. Приридно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів. Видавня Львівського університету, 1964, 220с.
 • Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. Київ, Вища школа, 1975, 246с.
 • Глушко В.В. Тектонічне районування України.
 • Демографическое развитие планировки и застройки сел Украины. К., 1991.
 • Дрогобиччина — земля Івана Франка. Нью-Йорк 1978-1986.
 • Екологічна ситуація і охорона природи. Львівська обл. 1996.
 • Енциклопедія Українознавства перевидання в Україні, Т 1-6. Львів «Молоде життя» 1993-96.
 • Заставний Ф.Д. Географія України. Львів «Світ» 1994.
 • Заставний Ф.Д. Фізична географія України. Львів ЛОНМІО 1996.
 • Інформаційний вісник обласного упр. Статистики. Львів 1997.
 • Історія міст і сіл Української РСР в 26 томах. Львівська область. / Голов. ред. кол. П.Т.Пронько (гол.) та ін. — К., Голов. ред. УРЕ, 1972.
 • Клімат України. Л. 1967.
 • Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины. Экономико-географический справочник.— К, Выща школа, 1990.
 • Королева М. Словарь географических названий Украинской РСР. М. 1976.
 • Львівська область 1996. Щорічник обласного управління статистики. Львів, 1997.
 • Малі річки України. К, 1990.
 • Методичні поради та питальник. Товариство охорони пам'яток історії та культури. Львів, 1989.
 • Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. К, 1980.
 • Подорожі в Українські Карпати: збірник. «Каменяр», 1993.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия: У 2т. К., 1988.
 • Природа Львівської області / За ред. К. Геренчука. Львів, 1972, 151 с.
 • Природа Українських Карпат. / За ред. К. Геренчука. Львів, 1968.
 • Проскурко А.И. Минеральные ресурсы Украины. Львов, 1973.
 • Соціально-економічна географія України. (За ред. Проф. Шаблія О.І. — Львів: «Світ», 1994.
 • Степанівна Олена. Сучасний Львів. (Перевидання з 1943 р.) — Львів «Фенікс», 1992.
 • Тимчишин Я., Савка М., Тимошенко П. Подорожі по Львівщині Львів «Каменяр», 1967.
 • Україна в 1995 р. Статистичний довідник. К., 1996.
 • Україна Путівник: Київ-Балтимор «Смолоскип», 1993.
 • Червона Книга Української РСР. К, 1980.
 • Янко М.Т. Топонімічний словник-довідник Української РСР. — К., Рад. школа, 1973.