Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Визначення напрямів на місцевості, плані та карті. Азимут

Зорієнтуватися на місцевості — значить визначити своє положення щодо сторін горизонту.

Назви основні й проміжні сторони горизонту. Як визначити на карті сторони горизонту?

На місцевості орієнтуються вдень за Сонцем, а вночі — за зорями. З місцевих ознак напрям на північ покаже мох, що завжди росте на північному боці стовбура дерев. Пологіший схил мурашника та широко віддалені річні кільця на пеньку дерева вкажуть напрям на південь. Знаючи хоч один напрям, легко визначити решту. Якщо стати обличчям на північ, то ззаду буде південь, праворуч — схід, ліворуч — захід. Та надійніше орієнтуватися за компасом. Темна частина стрілки компасу завжди вказує на північ. Напрям руху встановлюють за шкалою компаса, визначивши азимут.

Азимут — кут між напрямом на північ і напрямом на даний предмет (мал. 18).

Визначення азимута за компасом
Мал. 18. Визначення азимута за компасом

Як визначити азимут

Величину цього кута виражають у градусах і відлічують за рухом стрілки годинника від 0° до 360°. Азимут предмета, що розміщений на північ від спостерігача — 0° або 360°, на південь — 180°, на схід — 90°, на захід — 270°. Для визначення азимута компас повертають так, щоб поділка 0 збіглась з темним кінцем стрілки. Потім слід повертати кільце компаса, доки лінія від прорізу до мушки не встановиться у напрямі на предмет. Мушка покаже на шкалі величину азимута в градусах.

На плані місцевості напрям на північ часто позначають стрілкою у верхньому правому куті. Якщо стрілки немає, то північ плану завжди вгорі, південь — внизу, захід — ліворуч, схід — праворуч. На карті напрями сторін горизонту визначають за лініями градусної сітки.

Враховують сторони горизонту, коли хочуть визначити положення частин материків, держав, міст та інших об'єктів щодо більших територій. Наприклад, Київська область розміщена в північній частині України, Донецька — у східній, Закарпатська — в західній і т.ін. Автономна Республіка Крим розташована на півдні України.

Висновки

  1. Визначити сторони горизонту на місцевості можна за Сонцем, зорями, місцевими ознаками. Найточніше напрями визначають за компасом.
  2. Азимут — кут між напрямом на північ і напрямом на даний предмет. Величину цього кута виражають у градусах. Відлік азимута починають від точки «північ» за рухом стрілки годинника.
  3. На плані місцевості «північ» завжди вгорі. На географічній карті напрями визначають за лініями паралелей та меридіанів.

Це цікаво знати

Один з найдавніших картографічних малюнків був знайдений в Україні у 70-ті роки XX століття в Черкаській області. Малюнок вирізьблений на бивні мамонта. На ньому зображені гора, стовбури дерев та річка, на березі якої стоять чотири споруди. Вчені вважають його однією з найдавніших карт, складеною нашими предками близько 15 тисяч років тому.

Перші справжні карти відомого тоді світу створили давньогрецькі вчені Ератосфен Киренський (III ст. до н.е.) і Клавдій Птолемей (II ст. н.е.). Карти були недосконалі. Суходіл займав на них більшу частину земної поверхні (мал. 19).

Карта світу за Птолемеєм
Мал. 19. Світ за Птолемеєм (II ст. н. е.)

Перші глобуси створили арабські вчені в XI ст. В 1492 році німецький географ Мартін Бехайм створив глобус Землі на основі карти Птолемея. Нині глобус знаходиться в Німецькому національному музеї м. Нюрнберга.

Перше зібрання карт України (атлас) складене в 1650 році французьким інженером Гійомом Бопланом. Атлас було видано у польському місті Гданську. Він містив загальну карту України та сім детальних карт окремих її територій.

Виявляється, стрілка компаса показує не на географічний полюс, а на магнітний, географічні координати якого 78°пн.ш., 101°зх.д. Тому азимути, визначені за допомогою компаса, називають магнітними. Азимут між напрямом на географічний Північний полюс і напрямом на даний предмет називають істинним. Кут між істинним і магнітним азимутом називають магнітним схиленням. Його враховують штурмани, коли визначають курс корабля чи літака, туристи — під час тривалих походів, військові — у своїй справі.