Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Рудні ресурси України. Поклади залізної і марганцевої руди

Залізні руди

Україна має великі поклади залізовмісної сировини. Промислові запаси її становлять 26,3 млрд т. Це переважно руди метаморфічного походження (залізисті і магнетитові кварцити), пов'язані з Українським щитом, і руди осадового походження (бурі залізняки), пов'язані з Керченським півостровом.

Родовища залізної руди в Україні зосереджуються в залізорудних районах і залізорудних басейнах. Всього відомо 52 родовища, з них розробляється 28. Найбільшим залізорудним басейном є Криворізький. Басейн простягається вузькою смугою з півночі на південь на 100 км (завширшки 2-7 км) вздовж річок Інгулець, Саксагань та Жовта (мал. 22).

Рудні ресурси України
Мал. 22. Рудні ресурси

Друге місце за запасами залізних руд в Україні посідає Кременчуцький залізорудний район, відкритий у 1924-1928 рр. У його межах знаходиться п'ять окремих родовищ.

Великі поклади сировини для чорної металургії виявлено у Білозерському залізорудному районі Запорізької області. Він простягається 20-кілометровою смугою з півночі на південь на 65 км. Залізні руди в цьому районі відкрито в 1955 р.; його дорозвідка триває.

Промислове значення має Керченський залізорудний басейн. Пласти бурого залізняку були розвідані в 30-х роках XVIII ст. на Керченському півострові. Рудоносні площі поширюються також і в акваторії Азовського моря.

Особливе значення мають залізорудні родовища, розташовані в південно-східній частині Українського щита, в районах населених пунктів Базавлук, Гуляйполе, Павлоград та деяких інших. Вивчення цих родовищ триває.

У цілому умови для розвитку залізорудної промисловості в Україні сприятливі. Але вироблення кращих горизонтів призведе до зростання собівартості залізної руди, а, отже, і до зниження її конкурентоспроможності.

Марганцеві руди

В Україні є значні запаси марганцевих руд, які використовують у чорній металургії. Ці руди залягають поблизу найбільших родовищ залізних руд та коксівного вугілля. Сама природа ніби створила унікальні територіальні поєднання для розвитку в цих регіонах чорної металургії.

Одними з найбільших у світі є Великотокмацьке (Запорізька обл.) і Нікопольське (Дніпропетровська обл.) родовища марганцевих руд.

Марганцеві руди — дуже перспективна експортна сировина. На території України зосереджується близько 20% світових запасів марганцевих ресурсів, у тому числі майже 50% світових запасів припадає на високоякісні марганцеві руди. Марганець широко використовують у виробництві сталі. Його сполуки застосовують також для виробництва фарб, якісного скла, для потреб медичної промисловості.

Руди кольорових металів, поліметалеві руди

На Волині та Поділлі відомі поклади мідних руд, запаси яких, ймовірно, можуть бути значними.

В Україні розвідано невеликі запаси нікелевих руд, зосереджених у 10 малих родовищах, що залягають на глибині 70-80 м (Кіровоградська та Дніпропетровська області, Закарпаття).

З Українським щитом пов'язані основні родовища урану, які відкриті в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та інших областях. Діоксид урану використовується як ядерне паливо. Ресурси цього «палива» значні. Лише на краще розвіданому Новокостянтинівському родовищі на Дніпропетровщині видобуток діоксиду урану може досягти 800 т, а в перспективі — близько 3 тис. тонн на рік. Для порівняння: атомні електростанції України використовують близько 1500 т діоксиду урану на рік.

У межах Українського щита розвідані поклади титанових руд. Одним з найпотужніших є Іршанське родовище (Житомирська обл.). Родовище титанових руд у Дніпропетровській області (у басейні р. Самоткань) містить практично необмежені запаси. Титан використовують у виробництві окремих частин ракет, підводних човнів, виготовленні штучних рубінів, сапфірів, синтетичного каучуку, білил тощо. Він має великий попит на світовому ринку.

В Україні є запаси сировини для виробництва алюмінію: боксити (Високопільське родовище у Дніпропетровській обл.), алуніти (Закарпаття) та нефеліни (Приазов'я).

Запаси ртуті виявлено в центральній частині Донбасу (Микитівка) та на Закарпатті, хрому — у Побужжі, бариту — у поліметалевих рудах Закарпаття.

Поліметалеві руди (з вмістом свинцю, цинку та ін.) трапляються у Передкарпатті (поблизу Трускавця).

Родовища золота

Україна перспективна на золото. Передбачається, що його ресурси зосереджені в надрах Карпат, Українського щита і Донецького кряжу. Найкраще дослідженими є ресурси золота Карпат, де корінні горизонти в багатьох районах залягають неглибоко від поверхні, особливо в Закарпатті, передусім у високогірних районах на прикордонні з Румунією. Тут трапляються також ресурси розсипного золота.

Згадки про видобуток золота в Закарпатті датуються XII ст. Тут збереглися золотодобувні шахти (штольні). У період панування Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорщини місцеве населення отримувало золото способом промивання відкладів річки Тиса. В 1843-1854 рр. золото видобували поблизу м. Вишків. З 1944 р. на Закарпатті почала працювати Закарпатська геологічна експедиція, яка відкрила Мужіївське родовище золота (Берегівський район), що нині уже розробляється. Поклади золота в корінних породах досліджено поблизу с. Великий Бичків на Рахівщині. Ступінь його чистоти значно вищий, ніж Мужіївського. Родовища золота виявлені на Дніпропетровщині (Сергіївське родовище), Кіровоградщині (Клинщівське), Одещині (Майське).

Поклади золота часто збігаються з місцями залягання уранових руд.

  1. Які корисні копалини належать до рудних?
  2. До яких геологічних структур приурочені родовища залізних руд?
  3. До яких тектонічних структур приурочені родовища золота?

  1. Нанесіть на контурну карту головні залізорудні басейни і райони України.
  2. Схарактеризуйте Криворізький залізорудний басейн.
  3. Назвіть найбільші родовища руд кольорових металів.
  4. Назвіть і покажіть на карті родовища марганцевих руд.