Геренчук К.І.
Природа Закарпатської області

Клімат Закарпатської області: типи погоди і комфортність за сезонами

Оцінка кліматичних ресурсів

Показниками теплозабезпечення вегетаційного періоду є суми температур, тривалість вегетаційного та безморозного періоду. Від часу вегетації залежить ріст і розвиток сільськогосподарських культур, їхня врожайність. Період вегетації визначається відтинком часу, в якому середні добові температури повітря перевищують 5°С. Для Закарпаття сталий перехід через 5°С відбувається 17-22 березня (у Передкарпатті 1-11 квітня). Вегетаційний період триває 225-241 день. Вегетація рослин припиняється в середині листопада. Безморозний період триває в середньому 170-180 днів.

Одним із важливих і найбільш поширених показників ресурсів тепла є суми середніх добових температур за період, коли вони перевищують 10°С (суми активних температур). На Закарпатті перехід температури весною через 10°С спостерігається в середині квітня (21.04), а восени — в другій половині жовтня. Тривалість періоду з температурами вище 10°С порівняно з іншими західними областями України найбільша (170-190 днів).

Розподіл сум активних температур по області нерівномірний: в долині Тиси понад 3000°С, передгір'я чітко окреслюється ізотермою 2500°С, південно-західні схили Карпат 2000-1500°С, на вершинах 1000°С.

За даними досліджень О.В.Шаховича, на південних схилах у районі м. Виноградове сума температур збільшується на 160°С, на схилах в районі м. Берегове — на 90°С. У районі міст Мукачеве та Іршава на південних схилах порівняно з вершинами різниці сум температур досягають 200-250°С. Північні схили характеризуються дещо меншими сумами температур (до 50-60°С). Найкраще забезпечені теплом райони м. Виноградове та с. Мужієве, де суми температур на схилах гір 3500-3600°С, а біля підніжжя понад 3400°С. Таким чином, у цих районах сприятливі умови (особливо на схилах) для дозрівання пізніх сортів винограду. Забезпеченість таких сум становить тут 90-100% на схилах і 70-80% біля підніжжя.

Примітка: Таблиця з сумами температур 3300°С в інших районах доступна при скачуванні повної версії книги.

Класи місцевих погод

Для врахування впливу кліматичних умов на народне господарство важливо мати аналіз метеорологічного режиму в динаміці, тобто структуру клімату. Метод комплексного кліматологічного аналізу запропонували радянські вчені Є.Є.Федоров та Л.О.Чубуков. Виявленням місцевих погод методом комплексного кліматологічного аналізу займалися в межах усіх Карпат (у тому числі й Закарпаття) І.О.Бучинський, М.М.Волеваха, В.О.Коржов, які використали для цього метеорологічні дані за 1956-1965 рр. Такий період вибраний не випадково. За це десятиріччя спостерігались і максимум (1957-1958 рр.) і мінімум (1963-1964 рр.) сонячної активності, а відомо, що зміна останньої перш за все впливає на інтенсивність і типи атмосферної циркуляції, що є одним із основних кліматоутворюючих факторів. Згідно відомих для земної кулі 16 класів місцевих погод, на Закарпатті спостерігаються одинадцять відмін.

Теплі погоди

 • Помірно посушлива погода, яка характеризується безхмарним або малохмарним небом (хмарність 0-5 балів), середньою добовою температурою повітря 12,5...22,5°С, відносною вологістю 40-60%. У рівнинних районах області вона спостерігається до 2-3 днів на місяць, а на висотах понад 600 м один день, і то не кожного року.
 • Малохмарна, сонячна, тепла, помірно волога погода, характерна для квітня—листопада. Її максимальна повторюваність (в серпні-вересні) становить 30-35%. Для цієї типово літньої погоди властива невелика хмарність (0-5 балів), середні добові температури 17,5...22,5°С, відносна вологість 40-100%.
 • Хмарна вдень (5-10 балів) і безхмарна вночі погода спостерігається протягом березня-грудня, але найчастіша вона в липні або червні-липні (17-22%). Погода характеризується чітко вираженим добовим ходом хмарності, вологості та температури. З цим типом погоди пов'язані зливові опади.
 • Сонячна вдень і хмарна вночі, тепла, волога погода наявна протягом цілого року, але найбільша її повторюваність у серпні-вересні (13-16%), в зимові місяці 2-4%. Іноді з цією погодою пов'язані значні зливові опади, які часто супроводжуються грозами.
 • Похмура погода (вдень і вночі) без істотних опадів, тепла або прохолодна. Такий тип погоди найчастіше спостерігається у квітні-травні (15-16%), взимку 1-2 дні, влітку 3-4 дні в місяць.
 • Похмура, тепла або прохолодна, дощова (вдень і вночі) погода в області трапляється кожного місяця, але максимальна повторюваність припадає на травень-липень (29-32%).

Обидва останніх типи погоди утворюють значні за тривалістю періоди чергування похмурих і дощових днів і є постійними для Закарпатської області. У зимовий період такі погоди наявні під час тривалих круглодобових відлиг. У горах в зимовий період ці погоди випадкові.

Погоди з переходом протягом доби температури повітря через 0°С (так звані перехідні погоди)

 • похмура погода вдень (хмарність 6-10 балів);
 • малохмарна сонячна погода вдень (хмарність 0-5 балів).

Обидва типи погод переважають в холодну пору року, особливо в другій половині зими (до 10-15 днів у місяць). Для них властиве те, що добовий мінімум температури завжди від'ємний, а максимум вище 0°С. Велика кількість днів з такою погодою в зимовий період свідчить про часті відлиги.

Морозні погоди

 • слабоморозна погода з середніми добовими температурами не нижче -2,4°С;
 • помірно морозна погода з середніми добовими температурами в межах  від -2,5 до -12,4°С;
 • морозна погода, при якій середні добові температури нижчі -12,5°С.

Кожен із цих типів морозних погод розрізняють ще за режимом хмарності (сонячна або хмарна), вітром (з вітром і без вітру), зволоженням (з опадами і без опадів).

У рівнинних районах області за три зимові місяці спостерігаються в середньому 33 дні, в які формуються морозні погоди, в горах — 90 днів. Найчастіше взимку буває помірно морозна погода. Морозна погода всюди характерна для січня-лютого, але повторюваність її набагато менша (2-8% на рівнинах і 12-17% у горах).

Сильно морозні погоди високо в горах утворюються дуже рідко. Зміна з висотою всіх названих типів погод свідчить про те, що на території області існує висотна зміна структури клімату. З висотою зменшується кількість теплих погод, а також погод, які пов'язані з переходом середньої добової температури повітря через 0°С, зате зростає повторюваність помірно морозних і морозних. У літній період з висотою зменшується кількість днів з малохмарною теплою погодою і збільшується повторюваність похмурої і дощової теплої або прохолодної погоди.

Комфортність погоди

У складній взаємодії погоди на людину одночасно впливають ряд метеорологічних елементів, які змінюються в часі — сонячна радіація, температура повітря, вологість, тиск, вітер і т. д. При теплих погодах основний вплив мають радіація, швидкість вітру, а в холодні погоди (коли температура повітря нижче 0°С і сонячне нагрівання незначне) — температура повітря й швидкість вітру. Оцінка різних типів погод для літніх і зимових занять, відпочинку, туризму, лікування дає змогу більш повно та раціонально використати кліматичні ресурси. Виходячи з цього, всі погоди, які формуються в області, поділяють на:

 • комфортні — погоди максимально сприятливі для відпочинку, туризму, лікування;
 • субкомфортні — погоди середньо сприятливі, при яких вищеперечислені заняття можливі, але з певними обмеженнями;
 • дискомфортні — погоди, несприятливі для відпочинку, туризму та лікування.

Тривалість кожного з періодів (комфортного, субкомфортного та дискомсфортного) змінюється по роках. В області переважають субкомфортні та комфортні погоди.

Примітка: Дані про комфортність погоди за 1970 р. подано у таблиці 6.

Рівнинна частина Закарпатської області найбільш сприятлива для занять різними видами літнього та зимового відпочинку, туризму. Комфортний період (температури повітря 18...20,9°С, або 21...23,9°С, сумарна сонячна радіація понад 0,8 кал/хв·см², хмарність 0-3 бали, швидкість вітру від 0,0 до 4,0 м/с) становить близько 4,5 місяця. Днів з дуже холодними або дуже жаркими погодами (дискомфортними) в області небагато.