Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Географія як наука. Джерела географічних знань

Карта географічних відкриттів
Форзац 1. Карта географічних відкриттів

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Любий друже!

З цього навчального року ти починаєш вивчати новий предмет — географію. В минулому році ти вже ознайомився з її основами, вивчаючи географію рідного краю (свого міста, селища, району, області). Але освіченій людині недостатньо знати лише свою батьківщину. Вона має вивчити всю Землю. Її не може не цікавити все, що відбувається на нашій планеті.

Задумайся тільки, скільки різної географічної інформації ти отримуєш щоденно! З газет, по радіо і телебаченню ти дізнаєшся про події в різних країнах, про подорожі й відкриття на континентах і в океанах. Книжки розповідають тобі про природу та її явища, зайнятість населення в різних куточках Землі. Читаючи їх, ти знайомишся з містами та країнами, вивчаєш життя рослин і тварин, мандруєш разом з автором у часі і просторі. Та найголовнішим для тебе джерелом географічних знань має стати підручник з географії.

Як же працювати з підручником? Його текст розбито на окремі розділи, теми, параграфи. Знайди потрібний тобі параграф і прочитай його уважно. Особливу увагу звертай на малюнки та схеми, які допоможуть краще засвоїти прочитане. Географічні назви, терміни та поняття виділено в підручнику спеціальним шрифтом. Їх бажано запам'ятати. Намагайся визначити головне в тексті і підтвердити його прикладами, спираючись на різні джерела географічних знань та згадавши розповіді вчителя (мал.1). Наприкінці кожної теми є висновки, в яких коротко викладено її зміст. Якщо ти хочеш більше дізнатися про прочитане і одержати вищу оцінку, вивчи рубрику «Це цікаво знати».

Карта четвертинних відкладів Львівської області
Мал. 1. Джерела географічних знань

Наприкінці розділу або теми ти знайдеш і завдання для практичних робіт та самостійних занять, а також питання до підсумкових уроків. Деякі практичні завдання слід виконувати на місцевості, решту, користуючись атласом, контурними картами й різними приладами, — в класі. Назви географічних об'єктів на контурних картах підписувати треба акуратно, добре загостреним олівцем. Назви міст, озер, островів, гірських вершин та держав підписувати горизонтально, а річок та гірських хребтів — уздовж об'єктів.

В рубриці «Теми для самостійного виступу» вибери одну з тем і, використовуючи текст підручника, додаток, ілюстрації та додаткову літературу, підготуйся до уроку так, щоб твоє повідомлення доповнювало розповідь учителя і було цікавим для однокласників.

«Питання до підсумкового заняття» допоможуть тобі підготуватися до підсумкових уроків та заліків. І, нарешті, перевір себе за тестами — питаннями, де вже є відповідь, яку треба знайти. Без карти немає географії. Тому кожну назву намагайся відшукати на географічній карті.

Особливу увагу звертай на підсумкові схеми. Вони допоможуть тобі орієнтуватися в основних поняттях теми, що повторюється.

Не намагайся просто зазубрити текст, його насамперед потрібно зрозуміти. Це зробити не дуже важко, якщо бути уважним на уроці і сумлінно виконувати домашнє завдання.

Крім підручника, для вивчення географії тобі потрібні будуть географічний атлас «Наша планета», робочий зошит, контурні карти, кольорові олівці чи фломастери, лінійка, циркуль, гумка. Для виконання окремих завдань — глобус і компас.

Особливу увагу зверни на робочий зошит учня. В ньому вміщено запитання, завдання та практичні роботи, виконання яких дасть тобі змогу краще засвоїти навчальний матеріал підручника.

§ 1. Географія — наука і шкільний предмет

Потреба передавати свої знання членам свого племені з'явилась у первісної людини ще в давні часи. Зображення на камені, бивні мамонта чи шкурі забитої тварини були першими географічними відомостями про Землю. З виникненням писемності з'явились описи сусідніх територій і країн. Моряки і мисливці, купці та воїни, дослідники й мандрівники першими відкривали таємниці навколишнього світу. Вчені узагальнювали добуті дані і записували їх, створюючи науку географію («ге» — земля, «графо» — пишу — це грецькі слова).

Вперше назву «географія» застосував до науки про Землю давньогрецький вчений Ератосфен.

І до XIX століття вона була справді описовою наукою, що відповідала на питання: що? де? коли? У наш час основним завданням географії є не опис Землі, а вивчення взаємозв'язків між природою, господарством і населенням всієї планети в цілому та її окремих територій. Головні питання, на які ця наука відповідає сьогодні, — чому? від чого? як? Чому змінюється клімат? Від чого залежить кількість населення Землі? Як зберегти природу нашої планети? На ці та багато інших запитань ми відповімо разом з тобою.

З розширенням знань про Землю географія перетворилась з однієї науки в цілу низку наук, що вивчають нашу планету (мал. 2). Можливо, після закінчення школи ти захочеш набути одну з географічних професій, щоб розумно використовувати багатства природи, вміло її охороняти, удосконалювати господарство своєї батьківщини — України.

Структура географії
Мал. 2. Структура географії

Що вивчає загальна географія?

Що вивчає загальна географія? Тривалий час вважалось, що природа земної поверхні не змінюється. Проте це не так. Руйнуються старі гори й виникають нові, зникають ліси, з'являються пустелі, а там, де колись хлюпотіли морські хвилі, тепер розташований суходіл.

Останнім часом людина почала порушувати рівновагу в природі, знищуючи тварин і рослин, змінюючи рельєф Землі. Це призвело до того, що тепер одним з головних завдань сучасної географії стає передбачення наслідків діяльності людини для запобігання її негативного впливу. Для того щоб користуватися благами природи, треба знати закони, за якими вона розвивається, розуміти всі процеси, що відбуваються на Землі. Будова Землі, особливості її природи, вплив на неї діяльності людини, раси і населення Землі, способи зображення території планети на папері — ось те, що ми з тобою будемо вивчати в цьому році. В уяві зробимо подорож у надра Землі, пропливемо по океанах, дізнаємось, чому на Землі змінюється клімат, висихають озера, з'являються пустелі, де й чому розвиваються рослини та живуть різні тварини. Яку роль у всьому цьому відіграє людина? Чому людина така багатолика? Білі й чорні, жовті й червоношкірі — всі ми діти однієї Землі, всім нам жити в спільному домі — на планеті Земля.