Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Моря України: Чорне море. Азовське море

Моря України

Чорне та Азовське моря омивають південну частину України на протязі майже 2 тис. км і мають важливе значення для розвитку її господарства. Тут зосереджені необхідні для людини види тваринної і рослинної сировини, цінні мінеральні ресурси. Моря мають велике транспортне, рекреаційне, рибопромислове і стратегічне значення.

Чорне море

Чорне море охоплює площу, що становить 422 тис. км . Через протоки Босфор і Дарданелли (між ними розміщене Мармурове море) воно сполучене із Середземним морем, а через Керченську протоку — з Азовським (мал. 45). Зв'язок із Середземним морем був встановлений близько 7-9 тис. років тому внаслідок тектонічних рухів земної кори.

Чорне й Азовське моря
Мал. 45. Чорне й Азовське моря

Чорне море — величезна заповнена водою «чаша» (глибина досягає 2245 м) місткістю 547 тис. км куб (для порівняння: щоб заповнити цю «чашу» Дунаю треба було б понад 2 тис. років).

Максимальна протяжність Чорного моря зі сходу на захід — 1167 км, з півночі на південь — 624 км. Довжина його берегової лінії — близько 4090 км, у тому числі в межах України — 1560 км. Береги моря слабо розчленовані, переважно гористі, урвисті, у межах України — низовинні. Між Дунаєм і Дніпром розміщені причорноморські лимани — Дністровський, Дніпровсько-Бузький, Хаджибейський, Куяльницький, Тилігульський.

Крим — найбільший у чорноморському басейні півострів, який з півночі заходить далеко у море. За 37 км на схід від Кілійського гирла Дунаю знаходиться український острів Зміїний. Береги Чорного моря урвисті (мал. 46). Трапляється чимало бухт — невеликих заток, що врізаються в суходіл і відокремлюються від морської акваторії мисами чи островами. Вони використовуються як зручні місця для стоянки кораблів. Найбільшими є Севастопольська, Судацька, Одеська та деякі інші бухти.

Берег Чорного моря поблизу Одеси
Мал. 46. Берег Чорного моря поблизу Одеси

У Чорне море щорічно надходить 310 млн м куб прісної води, причому 65% — з Дунаю.
Води Чорного моря на глибині 100-200 м позбавлені кисню, який витісняється сірководнем. Об'єм насичених сірководнем вод становить 87% від загального об'єму моря. Отже, органічне життя розвивається тільки у верхньому шарі води. Солоність у верхньому шарі чорноморської води становить 17-18‰, з глибиною зростає до 22,5‰, у цілому ж нижча, ніж у Середземному морі.

Кліматичні умови Чорного моря визначаються положенням його в субтропічному поясі. Зима тепла і волога, літо сухе і жарке. Температура повітря у січні від 0°...-1°С до +8°С, у серпні +22...+25°С. Пересічна кількість опадів зростає з заходу на схід від 200-600 до 2000 мм.

Температура морської води на поверхні влітку досягає +20...+25°С, взимку — до +8...+9°С, крім північно-західної і північно-східної частин, де у суворі зими море замерзає. Температура води на глибині майже постійна (+9°С). Під впливом сильних вітрів у Чорному морі здіймаються великі хвилі, висота яких під час урагану досягає 5-6 м, іноді — 10-14 м.

Водні маси Чорного моря переміщуються, формуючи течії, головною з яких є Чорноморська з її складовими — Румелійською, Анатолійською, Кавказькою і Кримською. Основна Чорноморська течія проходить паралельно береговій лінії, замикаючи колообіг. Ширина течії — до кількох десятків кілометрів. Протока Босфор має поверхневу течію, спрямовану в бік Мармурового моря, і глибинну, що спрямована в Чорне море.

Рослинний і тваринний світ Чорного моря порівняно небагатий і зосереджений у водах, що не містять сірководню. Тваринний світ налічує близько 2 тис. видів, що майже в п'ять разів менше, ніж у Середземному морі. Тільки риб 180 видів, значна частина яких (хамса, бички, камбала, ставрида, кефаль, оселедець, скумбрія та ін.) мають промислове значення.

У Чорному морі налічується понад 660 видів рослин. У північно-західній частині моря знаходиться найбільше в світі скупчення червоних водоростей (філофори). Рівне морське дно на невеликих глибинах (20-50 м) водорості вкривають шаром 10-45 см (площа філофорного поля понад 10 тис. км кв). Водорості мають підвищений вміст йоду. Раніше з них добували лікувальний йод, тепер виготовляють кормове борошно. У зв'язку з погіршенням екологічної ситуації в Чорному морі запаси філофори швидко скорочуються.

На дні Чорного моря є цінні корисні копалини. Тут розвідано промислові запаси горючого газу і нафти, у воді містяться залізо, мідь, срібло та інші елементи, які посилюють її лікувальну дію. Лікувальне значення мають грязі чорноморських лиманів.

Азовське море

Азовське море омиває південно-східні береги України. Це внутрішнє море басейну Атлантичного океану. Його площа становить 39 тис. км кв, пересічна глибина 7-10 м, максимальна — 15 м. Найбільша його протяжність з північного сходу на південний захід — 360 км.

Розмежування Азовського моря між Україною і Російською Федерацією досі не проведено. Остання пропонує взагалі не розмежовувати його і спільно використовувати морські ресурси, що не вигідно Україні.

Азовське море має затоки і лимани. На північному заході розташовані Обитічна, Бердянська, Білосарайська затоки, відокремлені від моря однойменними косами, а також Утлюцький лиман, відокремлений від моря косою Бирючий Острів (мал. 47). Унікальною є мілководна (завглибшки близько 1 м) затока Сиваш (Гниле море), розташована в західній частині моря. Вона відокремлена від Азовського моря видовженою вузькою Арабатською Стрілкою. Внаслідок фактичної ізольованості від моря "(невелике сполучення затоки з морем є на півночі Арабатської Стрілки) в Сиваській затоці створилися гідрологічні умови, які істотно відрізняються від гідрологічних умов основної частини басейну. Наприклад, пересічна солоність води центральної частини Азовського моря становить 13-14‰, біля східних берегів — 2-5‰, тобто вона значно нижча, ніж солоність чорноморської води. Максимальна солоність води Сиваської затоки досягає 250‰.

Коса Бирючий Острів в Азовському морі
Мал. 47. Коса Бирючий Острів в Азовському морі

Солоність води морського басейну і Сиваської затоки помітно коливається за порами року — вона найвища влітку (максимальне випаровування) і найнижча навесні, коли тане сніг у басейнах річок, що впа'дають у Сиваш (Салгир, Чуруксу та ін.). Влітку річки пересихають.

Сиваш багатий на кухонну і магнієві солі, інші мінеральні ресурси, які використовують як сировину для виробництва хімічної продукції. Забруднення Сиваша є значним і воно поступово зростає. Для збереження мінеральних, рекреаційних та інших ресурсів Сиваша необхідні заходи щодо відновлення його екосистеми.

Основними річками басейну Азовського моря є Дон, Кубань (Росія), Міус, Кальміус (Україна). Вони впадають у його східній та північно-східній частинах, найбільше опріснюють там морську воду, збагачують її поживними речовинами, підвищують температуру. Саме в північно-східній і східній частинах Азовського моря найкращі умови для розвитку морських організмів. Інтенсивне використання в басейні приток Азовського моря мінеральних добрив, пестицидів, скидання в річки промислових і комунальних стічних вод, часто неочищених, — усе це негативно впливає на умови життя морських тварин і довкілля.

Оскільки Азовське море неглибоке, його води добре прогріваються. Взимку море поблизу берегів замерзає майже на 3 місяці; в центральній частині воно вкривається плавучою кригою. Повністю море замерзає лише в суворі зими. Льодостав триває з грудня до березня. Взимку судноплавство припиняється.

Важливий ресурс Азовського моря — його морепродукти (хамса, тюлька, судак, осетр, севрюга, білуга, оселедці, бички, тараня, камбала, кефаль). Раніше Азовське море було багате на рибні ресурси. Тут їх запаси були майже в п'ять разів більшими, ніж у Каспійському морі, яке, як відомо, відзначається значною рибопродуктивністю.

Азовське море є головним нерестилищем риб Чорного моря, які через Керченську протоку заходять сюди відкладати ікру. В останні десятиліття у зв'язку з забрудненням умови життя морських тварин в Азовському морі погіршилися. Однак промисловий вилов риб (особливо цінних осетрових) тут зростає, що призводить до скорочення цінних видів рибних ресурсів. Зменшення забруднення і підвищення рибопродуктивності — основна проблема Азовського моря.

  1. Яка головна особливість природи Чорного моря?
  2. Чим подібні і чим відрізняються між собою Чорне та Азовське моря?
  3. Чим можна пояснити різні температури води Чорного та Азовського морів?
  4. Чому Азовське море більш опріснене, ніж Чорне?

  1. Позначте на контурній карті найбільші півострови, острови, коси, напрям течій у Чорному й Азовському морях.
  2. Складіть профіль дна Чорного моря між Одесою і турецьким портом Самсуном.