Книги з географії | Сторінка 5

Перелік підручників з географії

 1. Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів

  Підручник з географії для 7 класів середньої школи

 2. Руденко Ф.А. Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві

  У брошурі наводяться відомості про водні ресурси нашої планети, висвітлюється питання про походження підземних вод в різних умовах, про великий і малий кругообіг води, про розподіл її на земній кулі. Дається класифікація підземних вод. Розповідається про значення підземних вод в народному господарстві та життя людей, охорону водних багатств і т. д.

 3. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики

  У навчальному посібнику наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та її місце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) — сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпечення.
  Для географів, геоекологів, а також фахівців інших природознавчих, соціоекономічних і екологічних спеціальностей, пов'язаних з використанням просторово-координованої інформації.

 4. Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства

  У підручнику представлені основні розділи ерозієзнавства – наукової дисципліни, що розглядає водну ерозію грунтів як процес, її наслідки для навколишнього середовища та господарської діяльності, а також засоби запобігання. Розглянуті методологія ерозієзнавства, аналіз чинників водної ерозії, методи оцінки ерозійної небезпеки схилових земель і оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель із застосуванням як традиційних, так і сучасних геоінформаційних (ГІС) технологій.

  Для студентів і аспірантів географів, екологів, грунтознавців, меліораторів, агрономів, землевпорядників, а також фахівців відповідних спеціальностей.

 5. Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І. Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

  Підручник «Загальна географія» розроблено для шкільних навчальних програм з географії для 6 класу загальноосвітніх шкіл.

  Він містить загальну інформацію про планету Земля: її будову, місце у Всесвіті, способах зображення на планах і картах; про людство та його взаємодію з навколишнім середовищем.

 6. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші. Теоретичні основи державного земельного кадастру

  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного земельного кадастру, розкрито складові частини державного земельного кадастру, земельний кадастр у зарубіжних країнах.
  Для студентів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів ІII-IV рівнів акредитації, наукових співробітників, працівників стаціонарної служби Держкомзему України, проектних і науково-дослідних інститутів землеустрою.

 7. Хмелевський В. О. Особливості стадіального аналізу літогенезу

  Розглянуто один із методів дослідження осадових гірських порід. Мета стадіального аналізу літогенезу – розпізнання, виявлення, пояснення, розшифрування та відновлення послідовності появи структурно-текстурних, мінералогічних, хімічних, фізикомеханічних та інших ознак осадового матеріалу, які виникли в ході постседиментаційних (діа-, ката-, метагенезу) процесів. У комплексі з іншими методами (палеогеографічними, палеотектонічними та ін.) можливості стадіального аналізу невичерпні для вирішення питань розшуку та розвідки корисних копалин.

  Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а також геологів-практиків широкого профілю.

<<2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>>