Шаблій О.І., Муха Б.П., Гурин А.В., Зінкевич М.В.
Географія: Львівська область

Географічне положення Львівської області

В якості адміністративної одиниці України з центром у м. Львові, Львівська область утворена у грудні 1939 року.

На даний час область займає територію площею 21,8 тис. км2, що дозволяє віднести її до середніх за величиною областей України. Разом з тим, вона є більшою від багатьох держав Європи та світу (Македонії, Словенії, Лівану, Ізраїлю та ін.).

Політико-географічне положення Львівської області
Політико-географічне положення Львівської області

Форма території області наближається до прямокутника, з довжинами сторін біля 200 на 100 км, витягнутого вздовж напряму Південний Захід — Північний Схід (перпендикулярно до Карпат).

Область розташована в наступних межах географічних координат: між 48°44' і 50°39' північної широти та між 22°40' і 25°25' східної довготи.

Обласний центр — м. Львів розташований приблизно в геометричному центрі території області, і має географічні координати 48°50' північної широти та 24° 1' східної довготи.

Львівська область повністю вписується в межі другого годинного поясу, серединний меридіан якого (30°сх. д.) проходить на 0°5' західніше столиці України м. Києва, а тому область користується Київським поясним часом. Момент дійсного полудня, астрономічного часу сходу і заходу сонця у Львові настає на 24 хв. пізніше, ніж на серединному меридіані поясу і на 26 хв. пізніше, ніж у Києві.

Львівська область розташована на західному пограниччі нашої держави: західні та південно-західні межі області є частиною державного кордону України з Польщею. Решта меж — внутрішньодержавні.

Межі Львівської області в переважній своїй частині прокладені за вольовими рішеннями владних структур різних часів, і часто не співпадають з природними рубежами чи бар'єрами. На заході (границя з Польщею) вони перетинають Волинську височину, Мале Полісся, Розточчя, Верхньо-Сянську рівнину, Передкарпаття, зовнішні хребти Карпат, Бескиди і частину хребтів Верховини. Південні межі, що пролягають в Карпатах прокладені вздовж верхів'я ріки Сян (кордон з Польщею) та вздовж Вододільного хребта, що розділяє витоки між басейнами рік Дністер та Тиса (межа з Закарпатською областю України).

Фізико-географічне положення Львівської області
Фізико-географічне положення Львівської області

Південно-східні межі області (з Івано-Франківською областю) в межах Карпат співпадають, в основному, з вододілом між ріками Опір та Стрий з боку Львівської області та Мізунка і Сукель (басейн р. Свіча) з боку Івано-Франківської області. Після виходу з гір межі області знову проведені без огляду на природні границі і перетинають в Передкарпатті ріки Свічу та Дністер, а при виході на Подільську височину звиваються по другорядних вододілах та долинах рік. Перетнувши гряду Вороняки межа спускається в пониззя Малого Полісся проходить через нього в басейні р. Стир і знову виходить на Волинську височину.

Карта адміністративно-територіального поділу Львівської області по районах
Картосхема 1. Львівська область. Адміністративно-територіальний поділ
  Природа області дуже різноманітна, навіть контрастна:
 • Тут проходить контакт тектонічних структур планетарного рангу, наявна густа сітка різноорієнтованих розломів земної кори, продовжуються сучасні тектонічні рухи різного напрямку — висхідні і низхідні;
 • Вік геологічних відкладів, що відслонюються на земну поверхню — від мезозою до сучасних, а в свердловинах виявлені значні товщі ще більш давніх — палеозойських відкладів;
 • Поверхневі відклади мають льодовикове, водно-льодовикове, водне, вітрове формування;
 • Рельєф території — гірський, горбогірний, височинний і низовинний, в діапазоні абсолютних висот від 180 м до 1408 м;
 • В межах Львівської області звивистою лінією проходить Головний Європейський вододіл (в Україні є ще невеликий його відрізок у Волинській області), що розділяє ріки Балтійського та Чорноморського басейнів. Річкова сітка густа, річки повноводні, паводконебезпечні;
 • Кліматичні умови мінливі, бо формуються на стику повітряних потоків різного походження;
 • Грунтовий покрив — з широким діапазоном ґрунтів за типом грунтоутворення, за складом, за родючістю;
 • Рослинний і тваринний світ багатий природньо, і, до того ж, ускладнений діяльністю людей.
Адміністративна карта Львівської області
Адміністративна карта Львівської області

Завдання і запитання:

 1. Які розміри та форма території області?
 2. З ким межує Львівська область і які особливості її меж?
 3. Яка протяжність області в градусах і кілометрах по меридіану 24° східної довготи?
 4. Визначте протяжність області по паралелі 50° північної широти, якщо довжина 1° на цій паралелі 71,7 кілометра.
 5. Наскільки раніше сходить сонце у місті Львові, ніж на початковому меридіані?
 6. Визначте місцевий час у:
  1. своєму населеному пункті;
  2. районному центрі;
  3. Львові, —
  якщо у Лондоні 12 год. дня.
 7. Доведіть, що природа Львівщини різноманітна.