Костів Л. Я.
Фізична географія материків і океанів. Африка

Фізична географія Африки. Зміст

Костів Л. Я. Фізична географія материків і океанів. Африка: навч.метод. посібник / Л. Я. Костів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с. ISBN 978-617-10-0374-3

Розглянуто основні чинники формування природи Африки: геолого-тектонічну будову та рельєф, кліматичні умови, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ, а на їхній основі диференціацію природи материка та регіональний огляд на рівні фізико-географічних країн й областей. Проаналізовано основні екологічні проблеми Африки, наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти, а також впроваджувані природоохоронні заходи

Запропоновано структуру лекцій, практичних та семінарських занять, форми та зміст контролю засвоєння практичного та теоретичного матеріалу.

Для студентів географічних та природничих факультетів, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та коледжів, які викладають географію та екологію.

ЗМІСТ

Передмова

Тема 1. Географічне положення Африки. Історія відкриттів та дослідження природи континенту

Тема 2. Історія формування Африки. Рельєф

Тема 3. Клімат і внутрішні води Африки

Тема 4. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ Африки

Тема 5. Географічні пояси і зони Африки

Тема 6. Регіональний огляд Африки

Тема 7. Екологічні проблеми та охорона природи Африки

Географічна номенклатура

Тестові завдання

Список література

Додатки

  1. Варіанти лінії фізико-географічного профілю
  2. Основні відомості про найбільші ріки та озера Африки
  3. Тектонічна карта Африки
  4. Основні морфоструктури Африки
  5. Кліматичні характеристики Африки
  6. Кількість сухих і вологих місяців й типи рослинності
  7. Флористичне районування Африки
  8. Фауністичне районування Африки
  9. Фізико-географічного районування Африки

Предметний покажчик